Overzicht van de activaklassen

DB Market Insights

Overzicht van de activaklassen

Aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

(Update 31 augustus 2021)

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze korte- en langetermijnvooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Aandelen Verenigde Staten: Neutraal

Korte termijn

De aankondiging dat de Fed zal beginnen met het afbouwen van haar netto-activa-aankopen is al zo goed ingebed in de marktverwachtingen dat het onwaarschijnlijk is dat dit een blijvend effect zal hebben op de Amerikaanse aandelenmarkten. Bovendien zouden aandelen nog steeds moeten profiteren van TINA (‘er is geen alternatief’ voor aandelen). Al bij al zijn de aandelenmarkten nu meer gedreven door de evolutie van de bedrijfswinsten dan door stijgende koers-winstverhoudingen.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de S&P 500 voor eind september 2022 is 4.600. Wij verwachten een verhoging van de vennootschapsbelasting, maar dit zou toch gepaard gaan met een sterke groei van de winst per aandeel in het komende jaar. De stijgende rentevoeten zullen waarschijnlijk geen wezenlijk effect hebben op de koers-winstverhoudingen, tenzij deze aanzienlijk boven onze prognoses zouden gaan.

Aandelen Europa: Neutraal

Korte termijn

Door het potentieel voor cyclische en waarde-aandelen kunnen de Europese aandelenmarkten worden ondersteund om winst te maken in een omgeving van stijgende rentevoeten. De verkiezingen in Duitsland zijn een risicofactor, maar de kans op een wezenlijke impact blijft gering.

Lange termijn

Ons koersdoel voor eind september 2022 voor de Eurostoxx 50 is 4.250, en dat voor de Stoxx Europe 600 is 480. Met zowel het budgettaire als monetaire beleid dat naar verwachting ondersteunend zal blijven, zijn de vooruitzichten voor Europese aandelen gunstig. Bovendien zal het aanhoudende economische herstel zich weerspiegelen in een sterkere winstgroei. Het cyclische karakter van veel Europese aandelen zou ook de prestaties van de regionale indexen kunnen stimuleren.

Aandelen groeilanden: Neutraal

Korte termijn

Aandelen uit de opkomende landen zullen op korte termijn waarschijnlijk minder goed presteren omdat de opheffing van de COVID-19-gerelateerde beperkingen zal achterblijven bij die in de ontwikkelde markten. De ingrepen in de regelgeving in China zullen naar verwachting aanhouden. Hoewel China zijn monetair beleid misschien zal versoepelen, is het mogelijk dat de rest van Azië een strakker monetair beleid gaat voeren.

Lange termijn

Wij verwachten opwaarts potentieel voor aandelen uit de opkomende landen in de komende 12 maanden. Hoewel de regelgeving in China op de markten zal blijven wegen, denken wij dat de markt deze gebeurtenissen op middellange termijn minder streng zal inprijzen. Bovendien zullen aandelen uit Azië ex-China uiteindelijk moeten profiteren van relatief goedkope waarderingen die gepaard gaan met een sterke verwachte winstgroei naarmate de regionale vaccinatiegraad aantrekt. De opkomende landen buiten Azië zouden moeten profiteren van positieve vooruitzichten voor industriële grondstoffen. Ons MSCI Emerging Markets koersdoel voor eind september 2022 is 1.310.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 18,1% 4196,41 4.250
Duitsland
DAX 15,4% 15835,09 16.700
Europa
Stoxx 600 18,0% 470,88 480
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 10,2% 7119,70 7.000
Zwitserland
SMI 16,0% 12411,11
12.250
Verenigde Staten
S&P 500 20,4% 4522,68 4.600
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets 1,3% 1308,67 1.310
Japan
MSCI Japan 8,6% 1200,82 1.200

* Bron : Bloomberg, 31 augustus 2021
** Bron : DB Wealth Management, 31 augustus 2021

Obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

(Update 31 augustus 2021)

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden op zowel korte als lange termijn onder de loep.

Staatsobligaties: Negatief

Korte termijn

De rente op Amerikaans schatkistpapier met een langere looptijd zal gedreven worden door het aanhoudende herstel van de economische indicatoren, vooral aan de arbeidsmarktzijde. Met het begin van een verlaging van het tempo van de netto-activa-aankopen in het verschiet, zou de opwaartse druk op de rentevoeten weer moeten toenemen. Vraag en aanbod dynamiek zullen waarschijnlijk scheefgetrokken blijven door extra budgettaire uitgaven ter ondersteuning van toekomstige stimuleringsinspanningen.

Lange termijn

Onze verwachting voor Amerikaanse rente op 10 jaar wordt beïnvloed door de positieve economische vooruitzichten, onze inschatting dat de inflatie zal vertragen maar niet volledig zal terugkeren naar eerdere lage niveaus, en een verder herstel op de arbeidsmarkt. Wij verwachten dat de rente op langere looptijden sterker zal stijgen dan op kortere looptijden (Prognose voor de 10-jaarsrente in september 2022: +2,00%; prognose voor de 2-jaars rente: +0.80%). De kortetermijnrente zal worden gestimuleerd door verwachtingen omtrent het optrekken van de beleidsrente. Aanhoudend economisch herstel in de VS, gecombineerd met nog steeds relatief hoge inflatiecijfers en vooruitgang op de arbeidsmarkt richting de maximale werkgelegenheidsdoelstelling van de Fed zullen de Amerikaanse centrale bank er toe aanzetten haar netto activa-aankopen tijdens de prognoseperiode af te bouwen.

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

 

Huidige rente op 10 jaar (%)

Wijziging op 1 maand (%)

Wijziging sinds 31/12/2020 (%)

Verenigde Staten
1,30 %
0,08 %
0,39 %
Duitsland 
-0,38 %
0,08 %
0,19 %
België
-0,07 %
0,06 %
0,32 %
Spanje
0,34 %
0,07 %
0,30 %
Italië 
0,71 %
0,09 %
0,17 %

* Bron: Bloomberg, 31 augustus 2021

Bedrijfsobligaties: Neutraal

Korte termijn

Investment grade bedrijfsobligaties zouden gesteund moeten blijven door verbeterende fundamentals en een stabiele vraag tegenover een dalend aanbod. Maar deze obligatiecategorie zal gevoelig zijn voor rentewijzigingen en oplaaiende volatiliteit. De spreads zullen naar verwachting slechts een beetje dalen.

High yield bedrijfsobligaties zouden moeten profiteren van verbeterende fundamentals die zullen leiden tot een verdere daling van de wanbetalingspercentages. Dit type obligaties is minder gevoelig voor wijzigingen in rentevoeten. Ook de ratingtrends zijn gunstig met aanzienlijk meer upgrades dan downgrades.

Lange termijn

Spreads van investment grade obligaties in Amerikaanse dollar kunnen beperkt verder krimpen hoewel ze dicht bij historische all-time lows staan. Een lager aanbod en een stabiele vraag bieden technische ondersteuning aan de markt. Wij blijven positief voor investment grade bedrijfsobligaties in euro, door factoren als een lager aanbod, aanhoudende aankopen door de centrale banken en inkomende geldstromen.

High yield bedrijfsobligaties in Amerikaanse dollar zouden een relatief hoog rendement opleveren, voor risico gecorrigeerd, dankzij dalende wanbetalingspercentages en verbetering van de kredietkwaliteit.

Obligaties van de groeilanden: Positief

Korte termijn

De spreads van obligaties uit opkomende landen zouden in de komende twaalf maanden moeten verkleinen. De reden hiervoor zijn de fundamentals die zullen blijven opveren door de versnelde vaccinatiegraad en de wereldwijde soepele budgettaire en monetaire omstandigheden. De Amerikaanse tapering is waarschijnlijk beheersbaar, maar er zijn aanzienlijke besmettingsrisico's vanuit China. Staatsobligaties van opkomende landen blijven aantrekkelijk vanuit een carry perspectief. Een sterke vraag en verdere verbeterende fundamentals, vooral aan de high yield-zijde, ondersteunen de vooruitzichten.

Lange termijn

Onze vooruitzichten op obligaties uit de groeilanden zijn over het algemeen positief omdat de spreads zullen worden ondersteund door de wereldwijde economische groei. De aandacht zal blijven uitgaan naar budgettaire ontwikkelingen, vooral in verschillende landen in Latijns-Amerika.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging sinds begin dit jaar*
Verenigde Staten -0,2% -1,4%
Eurozone -0,6% -1,8%
'Investment Grade'-obligaties EUR
-0,4% 0,3%
High yield obligaties USD
0,5% 4,5%
Obligaties groeilanden in USD
0,9% 0,1%

* Bron : Bloomberg, 31 augustus 2021

Grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

(Update 31 augustus 2021)

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen op korte en lange termijn en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

WTI olie: Neutraal

Korte termijn

In de VS ('s werelds grootste verbruiker van ruwe olie) zal de vraag naar olie blijven groeien omdat vaccinaties de verspreiding van COVID-19-infecties in de loop van het tweede halfjaar van 2021 zullen indijken, waardoor de Amerikaanse economie niet opnieuw op grote schaal hoeft te worden afgesloten. Nu de besmettingen blijkbaar weer onder controle zijn in China (de tweede grootste olieconsument), zou de vraag moeten beginnen aantrekken. De OPEC+ landen zullen tot op zekere hoogte de productie verhogen en andere olieproducerende landen verhogen ook hun aanbod op de markt. De OPEC+ landen zullen echter de broodnodige flexibiliteit bieden om, indien nodig, de wereldwijde voorraden in het tweede halfjaar van 2021 op peil te houden.

Lange termijn

Op lange termijn zal de gezondheid van de ruwe-oliemarkt afhangen van de mate waarin de mondiale vraag zich herstelt. Amerikaanse producenten zullen waarschijnlijk hun kapitaaldiscipline handhaven, waardoor de toename van het Amerikaanse aanbod beperkt zal zijn. De OPEC+ productieverhogingen en het gebruik van haar reservecapaciteit, zullen de markten vanaf volgend jaar waarschijnlijk in evenwicht houden en verdere afbouw van de voorraad wereldwijd beperken. WTI koersdoel voor september 2022: 68 dollar/vat.

Goud: Neutraal

Korte termijn

De kracht van de arbeidsmarkt in de VS is een belangrijke tegenwind voor goud op de korte termijn. De vooruitzichten omtrent tapering in de komende FOMC-vergaderingen zijn een negatieve katalysator voor goud.

Lange termijn

Een aanhoudend negatief reëel rendementsklimaat zal de vraag van beleggers naar goud ondersteunen. Nu tapering echter bijna zeker is, is de eerste stap in het afbouwen van monetaire stimulus nabij. Toenemende (maar nog steeds negatieve) reële rendementen zullen het potentieel voor goud om positief te presteren beperken.
Koersdoel voor goud voor september 2022: 1.750 dollar/ons.

Koper: Positief

Korte termijn

De Chinese kredietvertraging en de toegenomen overheidsinmenging kunnen de koperprijs op korte termijn negatief beïnvloeden. De lage voorraden en de beperkte productie (die onder het niveau van 2019 ligt) zouden enige marktondersteuning moeten bieden.

Lange termijn

De koperprijzen zouden moeten blijven profiteren van het economisch herstel. Bovendien zullen de stimuleringsmaatregelen gericht op decarbonisatie, samen met stijgende activiteit inzake industrie en infrastructuur de consumptie en prijzen tot 2022 ondersteunen.
Koersdoel voor koper in september 2022: USD 10,000/ton.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
WTI olie  42,7% 68,50 68
Goud -4,5% 1813,62 1.750
Koper
22,6% 9520
10.000

* Bron: Bloomberg, 31 augustus 2021
** Bron : DB Wealth Management, 31 augustus 2021