Onze visie op de activaklassen

Aandelen

Aandelen VS Neutraal
Aandelen Europa Neutraal
Aandelen groeilanden Neutraal

Obligaties

Staatsobligaties Neutraal
Bedrijfsobligaties Positief
Obligaties groeilanden Neutraal

Grondstoffen

Olie Positief
Goud Neutraal
Koper Neutraal

Munten

Amerikaanse dollar Neutraal
Australische dollar Negatief
Noorse kroon Positief

Meer over aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze vooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Aandelen Verenigde Staten: Neutraal

Korte termijn

De ontwikkelde aandelenmarkten zijn sinds het einde van het derde kwartaal sterk opgeveerd. Zij hebben geprofiteerd van de dalende inflatie in de VS, de aanhoudende speculatie dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal matigen en de hoop dat het zero-Covid-beleid in China binnenkort afloopt en de Chinese economie weer opengaat. Het vlotte verloop van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen en kwartaalresultaten die over het algemeen minder slecht waren dan gevreesd, droegen ook bij tot het herstel van de beurs, ook al werden de resultaten in de technologiesector niet met applaus ontvangen. De hoge volatiliteit zal waarschijnlijk aanhouden en de markten zullen sterk blijven reageren op inflatie- en werkgelegenheidscijfers en op signalen van de Fed over de richting van haar monetaire beleid.

Lange termijn

Wij verlagen ons koersdoel voor de S&P 500 index licht van 4.200 naar 4.100 punten over een horizon van 12 maanden. Wij blijven erop vertrouwen dat de geagregeerde bedrijfswinsten de verwachte economische vertraging in de komende kwartalen zullen doorstaan. In het licht van onze jongste economische prognoses verlagen wij echter onze raming van de groei van de winst per aandeel van 5% tot nul, wat nog altijd hoger is dan de gebruikelijke daling van de winst per aandeel met 15% tijdens recessies. Tegelijkertijd denken we dat de marge voor hogere koers-winstverhoudingen beperkt is, omdat de obligatierente naar verwachting zal stijgen..

Aandelen Europa: Neutraal

Korte termijn

De ontwikkelde aandelenmarkten zijn sinds het einde van het derde kwartaal sterk opgeveerd. Zij hebben geprofiteerd van de dalende inflatie in de VS, de aanhoudende speculatie dat de Fed het tempo van de renteverhogingen zal matigen en de hoop dat het zero-Covid-beleid in China binnenkort afloopt en de Chinese economie weer opengaat. De scherpe daling van de aardgasprijzen sinds de piek in de zomer, de afname van de vrees voor een begrotingsontsporing in het VK en een sterk winstseizoen in Europa hebben de opwaartse trend ook ondersteund. De hoge volatiliteit zal waarschijnlijk aanhouden en de markten zullen sterk blijven reageren op inflatiecijfers en op signalen van de Fed en de ECB over hun monetaire beleid.

Lange termijn

Wij handhaven ons koersdoel voor de STOXX Europe 600 op 445 punten, wat een degelijk rendementspotentieel (koersevolutie + dividend) inhoudt. Wij menen dat Europese aandelen over de prognoseperiode een outperformance kunnen behalen als de ernstige recessie die de markt heeft ingeprijsd, uitblijft en de bedrijfswinsten veerkrachtiger blijken dan velen vrezen. Dit zou ook internationale beleggers kunnen aantrekken die het afgelopen jaar grote nettoverkopers van Europese aandelen zijn geweest.

Aandelen groeilanden: Neutraal

Korte termijn

De opkomende markten bleven achter bij de opleving van de aandelenmarkten in de ontwikkelde landen, afgeremd door de ondermaatse prestatie van China na het laatste congres van de Communistische Partij. Het plan om de Covid-19 beperkingen te versoepelen, de steunmaatregelen voor de Chinese vastgoedsector en de constructieve ontmoeting tussen de presidenten Biden en Jinping tijdens de G20 hebben echter bijgedragen tot een opluchtingsrally. Wij verwachten op korte termijn meer volatiliteit in de opkomende markten door het zwakke winstmomentum, de hernieuwde opleving van Covid-19-infecties in China en externe tegenwind (vertragende wereldwijde groei, voortzetting van de renteverhogingscyclus van de Fed, geopolitieke risico's enz.)

Lange termijn

Wij verlagen ons koersdoel voor de MSCI Emerging Markets Index van 1.030 naar 990 punten. Wij menen evenwel dat de economische heropening in China, de matiging van de dollar en een opleving van de halfgeleidercyclus de regio gedurende de prognoseperiode zullen ondersteunen. Wij vinden Chinese aandelen aantrekkelijk op de huidige waarderingsniveaus. Wij verwachten echter dat de volatiliteit groot zal zijn omdat de markt enerzijds probeert te anticiperen op de heropening en anderzijds de regelgevings- en politieke risico's blijven bestaan.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 -11,7% 3793,62 4.000
Duitsland
DAX -12,3% 13923,59 15.000
Europa
Stoxx 600 -12,9% 424,89 445
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 0,9% 7451,74 7.600
Zwitserland
SMI -16,7% 10729,40 11.150
Verenigde Staten
S&P 500 -19,4% 3839,50 4.100
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets -22,4% 956,38 990
Japan
MSCI Japan -6,6% 1150,39 1.250

* Bron: Bloomberg, 31/12/2022
** Bron: DB Wealth Management, 17 november 2022

Meer over obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden onder de loep.

Staatsobligaties: Neutraal

Korte termijn

De langetermijnrente op Amerikaanse Treasuries wordt voortdurend beïnvloed door het monetaire beleid en de onzekere groeivooruitzichten voor volgend jaar. Volgens ons lijken de door de markten verwachte belangrijke renteverlagingen in de tweede helft van 2023 voorbarig. Wij verwachten dat de Fed haar beleidsrente tijdens de prognoseperiode ongewijzigd zal laten, zodra het beoogde niveau van 5-5,25% in het eerste kwartaal van 2023 is bereikt.

Lange termijn

Onze prognose voor de Amerikaanse 10-jaarsrente wordt beïnvloed door het verwachte economische herstel na een milde recessie die in de eerste helft van 2023 wordt voorspeld. De inflatie zal tijdens de prognoseperiode ruim boven de Fed-doelstelling van 2% blijven (prognose voor de Amerikaanse tienjaarsrente van 4,20% in december 2023; prognose voor de Amerikaanse tweejaarsrente van 4,10%). De Amerikaanse reële rente (= nominale 10-jaars rente minus het break-even 10-jaars inflatiepercentage) zal naar verwachting verder stijgen (+170 basispunten). Voor de eurozone verwachten wij een Duitse 10-jaarsrente van 2,40% eind 2023.

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

Regio's Huidige rente op 10 jaar (%) Wijziging op 1 maand (%) Wijziging sinds 31/12/2021 (%)
Verenigide Staten 3,87 % 0,26 % 2,36 % 
Duitsland  2,36 % 0,44 % 2,55 %
Frankrijk 3,10 % 0,70 % 2,91 %
België 3,19 % 0,70 % 3,02 %
Nederland 2,87 % 0,68 % 2,91 %
Spanje 3,63 % 0,70 % 3,07 %
Italië 4,68 % 0,82 % 3,51 %
Portugal 3,57 % 0,70 % 3,11 %

* Bron: Bloomberg, 31/12/2022

Bedrijfsobligaties: Positief

Korte termijn

De kredietmarkten zullen naar verwachting volatiel blijven. Zij profiteren echter wel van verschillende ondersteunende factoren, waaronder stabiele fundamentals en over het algemeen aantrekkelijkere waarderingen. Voor high yield obligaties blijven de fundamentals van de meeste emittenten gunstig. Naarmate de economie vertraagt, verwachten wij echter dat de wanbetalingspercentages de komende twaalf maanden zullen stijgen van hun uitzonderlijke lage niveau.

Lange termijn

Ondanks de nog steeds hoge inflatievooruitzichten en de dreiging van een milde recessie, verwachten wij dat de creditspreads op investment grade obligaties in dollar de komende 12 maanden zullen afnemen. Een credit rally wordt verwacht tegen het einde van Q2 2023, gezien de stabiele ratings, de sterke fundamentals en de wereldwijde vraag naar rendement. Wij staan neutraal tegenover high yield obligaties in dollar omdat de hoge onzekerheid wordt gecompenseerd door een gunstige kredietkwaliteit. Wij blijven positief over EUR investment grade obligaties, omdat het niveau van de creditspreads reeds een economische vertraging weerspiegelt. Over de prognoseperiode zijn wij ook positief over high yield obligaties in EUR omdat het waarderingsniveau aantrekkelijker is geworden. De veranderingen in de rating en de fundamentals evolueren beter dan gevreesd.

Obligaties van de groeilande: Neutraal

Korte termijn

De spreads op bedrijfsobligaties van opkomende markten zouden de komende 12 maanden moeten verkleinen dankzij sterke fundamentals. Aangezien de markten de neerwaartse risico’s al inprijzen, verwachten wij een appreciatiepotentieel voor staatsobligaties van opkomende markten. De zwakkere wereldwijde groeivooruitzichten zouden echter ook kunnen wegen op de opkomende markten. De grootste onzekerheid komt voort uit geopolitieke risicofactoren.

Lange termijn

Wij menen dat de middellangetermijnvooruitzichten voor obligaties van opkomende markten zijn verbeterd, omdat veel opkomende landen reeds een strak monetair beleid voeren. De beleidsrente ligt al dicht bij of is gelijk aan het verwachte eindpunt van het optrekken van de rente. Toch blijven er verschillende uitdagingen bestaan, zoals geopolitieke risicofactoren.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging sinds begin dit jaar*
Verenigde Staten -0,5% -12,5%
Eurozone -4,6% -18,5%
'Investment Grade'-obligaties EUR
-1,8% -14,2%
High yield obligaties USD
-0,6% -11,2%
Obligaties groeilanden in USD
1,1% -16,6%

* Bron: Bloomberg, 31/12/2022

Meer over grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

Olie: Positief

Korte termijn

De vrees voor een recessie in Europa en de VS en de aanhoudende Covid-beperkingen in China wegen momenteel op de olieprijzen. Daarnaast is de mogelijkheid voor de G10 om grote Russische olieafnemers, zoals India, ervan te overtuigen zich aan te sluiten bij het prijsplafondmechanisme verkeken na recente verklaringen van de Amerikaanse regering. De OPEC+ heeft echter al productieverlagingen doorgevoerd, wat kan worden gezien als een verklaring van het kartel dat het de olieprijzen wil ondersteunen als deze verder dalen. De olieprijzen zullen daarom op korte termijn waarschijnlijk zijwaarts bewegen.

Lange termijn

De verwachte versoepeling van de Covid-beperkingen in China volgend jaar zou de vraag naar olie moeten stimuleren. Tegen eind 2023 zou de economische activiteit in de VS en Europa zich ook moeten herstellen, wat de olieprijzen moet ondersteunen, evenals de mogelijkheid dat de VS hun strategische oliereserves zullen aanvullen. De Amerikaanse productie blijft gedisciplineerd, terwijl de OPEC+ minder dan haar eigen doelstelling blijft produceren en een sterke neiging tot hogere prijzen heeft getoond door productieverlagingen aan te kondigen. De impact van de oorlog in Oekraïne vormt een opwaarts risico voor de olieprijzen. Ons prijsdoel voor Brent-olie is USD 100 per vat in december 2023.

Goud: Neutraal

Korte termijn

De concentratie van renteverhogingen aan het begin van de cyclus door centrale banken over de hele wereld heeft de goudprijs onder druk gezet. Aankopen door centrale banken van opkomende markten hebben echter geholpen deze druk enigszins te verlichten. Naarmate de beleidsrente het eindniveau nadert dat door de markt in de VS verwacht wordt, zou de neerwaartse druk op de goudprijs moeten afnemen. Daarnaast zou ook de inval van Rusland in Oekraïne enige risicopremie aan goud moeten toevoegen.

Lange termijn

De Fed zou tegen Q1 2023 het beoogde niveau van de beleidsrente moeten hebben bereikt. Dit zou de tegenwind voor goud moeten verzachten en het edelmetaal in staat stellen zich geleidelijk te herstellen. De sterke vraag van centrale banken naar fysiek goud zou ook moeten aanhouden. Ons prijsdoel voor goud is USD 1.850 per ons in december 2023.

Koper: Neutraal

Korte termijn

Met zware uitgaven voor de ontwikkeling van zijn elektriciteitsnet kan het stimuleringspakket van China worden omschreven als koperintensief. Tegelijkertijd staan de wereldwijde kopervoorraden op de drie belangrijkste beurzen (COMEX, LME en SHFE) op dit moment op het laagste niveau van het jaar sinds ten minste 2010. Aanhoudend nieuws over vertragingen in de belangrijkste economieën zouden schommelingen van de koperprijzen echter op korte termijn beperkt moeten houden.

Lange termijn

De sterke stimulering van de infrastructuur in China heeft de vraag naar fysiek koper al doen toenemen. Niettemin is het sentiment gematigd gebleven door het zero-Covid-beleid van China en de bezorgdheid over de wereldwijde groei. De versoepeling van deze twee factoren in 2023 zou moeten leiden tot hogere prijzen. Ons prijsdoel voor koper is 8.500 USD per ton in december 2023.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
Brent olie  10,5% 85,91 100
Goud -0,3% 1824,02 1.850
Koper
-13,9% 8372
8.500

* Bron: Bloomberg, 31/12/2022
** Bron: DB Wealth Management, 17 november 2022

Meer over munten

De munten

Hoe zullen de belangrijkste vreemde munten evolueren?
Ontdek onze vooruitzichten en koersdoelen.

Nood aan persoonlijk advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.