Onze visie op de activaklassen

Aandelen

Aandelen VS Neutraal
Aandelen Europa Positief
Aandelen groeilanden Neutraal

Obligaties

Staatsobligaties Positief
Bedrijfsobligaties Positief
Obligaties groeilanden Neutraal

Grondstoffen

Olie Neutraal
Goud Positief
Koper Positief

Munten

Amerikaanse dollar Neutraal
Australische dollar Positief
Noorse kroon Positief

Meer over aandelen

Aandelen: Verbeterende fundamentals

  • We verhogen onze koersdoelen, maar het opwaarts potentieel vanop het huidige niveau is beperkt.
  • Toch bieden sommige regio's en sectoren tal van aantrekkelijke beleggingsopportuniteiten.
  • Winstgroei wordt opnieuw de belangrijkste motor voor aandelen.

Een mix van veelbelovende economische cijfers die het vertrouwen in een zachte landing van de Amerikaanse economie een boost gaven, de toenemende opwinding over de vooruitzichten van artificiële intelligentie (AI) en beleggers die last kregen van FOMO (fear of missing out), hebben de meeste aandelenindices van ontwikkelde markten de afgelopen maanden hoger gestuwd: de S&P 500, STOXX Europe 600 en TOPIX bereikten allemaal nieuwe historische pieken.

De prestaties van de indices van opkomende markten waren eerder gemengd. Terwijl Indiase, Koreaanse en Taiwanese aandelen rallyden, presteerden Chinese aandelen ondermaats door aanhoudend scepticisme bij beleggers over de reactie van Peking op de economische uitdagingen. Latijns-Amerikaanse aandelen presteerden dan weer ondermaats door de zwakte van de grondstoffenprijzen.

Na vier maanden zonder significante daling en sentimentsindicatoren die de eerste tekenen van overenthousiasme beginnen te vertonen, denken we dat een terugval van de aandelenmarkten niet uit te sluiten valt.

Gewoonlijk corrigeert de Amerikaanse aandelenmarkt drie keer per jaar met 5% en één keer per jaar met 10%. Zo'n consolidatie zou eigenlijk als een positieve ontwikkeling kunnen worden gezien, omdat de recente marktrally bijna volledig kan worden toegeschreven aan de sterke prestaties van een select groepje aandelen.

Toch blijven we optimistisch over de vooruitzichten van de aandelenmarkten op de middellange en lange termijn en raden we aan om elke significante koersdaling aan te grijpen om posities te vergroten.

Als gevolg van het optrekken van onze macro-economische groeiverwachtingen voor de VS en China, hebben we onze koersdoelen voor alle aandelenindices die we volgen verhoogd. We zien de S&P 500 op 5.300 punten in maart 2025 en de STOXX Europe 600 op 515 punten. Voor de MSCI Emerging Markets voorzien we een zijwaartse beweging naar 1.050 punten en voor de MSCI Japan een stijging naar 1.740 punten.

Wij vertrouwen erop dat bedrijven hun winsten en dividenden de komende jaren kunnen verhogen naarmate de wereldeconomie weer aantrekt en centrale banken hun monetaire beleid versoepelen. Voor de komende 12 maanden voorspellen we een bedrijfswinstgroei van ongeveer 8% in de VS, rond 5% in Europa en zelfs meer dan 10% in de Aziatische opkomende markten.

Ondertussen zijn de waarderingen van Amerikaanse indices ver boven het historisch gemiddelde niveau gestegen. We vinden ze echter niet onredelijk omdat een zekere premie voor de hoge winstgevendheid van Amerikaanse IT- en internetbedrijven - die een steeds groter deel van de indices uitmaken - gerechtvaardigd is. Daarenboven ligt de mediaan van de waarderingen van de S&P 500-bedrijven dicht bij het historische niveau. Hoewel de beurswaarderingen van andere regio's recent ook zijn gestegen, blijven ze verre van duur. Vooral Europese en Chinese aandelen lijken ons goedkoop. Japanse aandelen worden gesteund door een sterke winstgroei, een zwakke munt en hervormingen inzake corporate governance.

Op sectoraal niveau raden we aandelen van Amerikaanse IT- en internetbedrijven aan, die een belangrijke drijvende kracht zijn in het nieuwe tijdperk van AI. In Europa benadrukken we wereldwijd toonaangevende industriële en consumentenaandelen naast financiële waarden die ondergewaardeerd zijn en hoge rendementen geven (inkoop van aandelen en dividenduitkeringen).

Prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Koersdoel maart 2025*
Eurozone
EuroStoxx 50 5.000
Duitsland
DAX 18.700
Europa
Stoxx 600 515
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 7.600
Zwitserland
SMI 11.450
Verenigde Staten
S&P 500 5.300
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets 1.050
Japan
MSCI Japan 1.740

* Bron: DB Wealth Management, 14/03/2024

Meer over obligaties

Obligaties: Koers aanhouden!

  • De rendementen op de langere looptijden zullen voor langere tijd hoog blijven.
  • Een steilere rentecurve zou de rendementen op de kortere looptijden moeten drukken.
  • Investment Grade obligaties zullen naar verwachting in trek blijven.

De Amerikaanse economie heeft zoveel veerkracht getoond dat het scenario van een aanhoudende groei veel waarschijnlijker is geworden.

De arbeidsmarkten blijven relatief robuust, en het inflatieprobleem is nog niet opgelost. De economie zou tegen het einde van dit jaar weer moeten aantrekken na de renteverlagingen, wat een ’bull steepening’ van de rentecurve in de hand werkt. Dit betekent dat de korte rente daalt, maar de lange rente veerkrachtiger blijkt. Het is immers onwaarschijnlijk dat de rente op langere looptijden - die nu al lijkt te schommelen rond de evenwichtsniveaus die kenmerkend zijn voor periodes met een gemiddeld hoge inflatie - substantieel zal dalen. We verwachten dan ook dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties langer hoog zal blijven, omdat een terugkeer naar het vroegere beleid van bijna nulrente de komende jaren onwaarschijnlijk is (rendementsdoelstelling voor 10-jaars Treasuries in maart 2025: 4,20%; rendementsdoelstelling voor 2-jaars Treasuries: 3,95%).

De inflatie zou wel eens een heikel punt kunnen blijven voor de ECB. De loonstijging zal vermoedelijk substantieel blijven, wat zal doorsijpelen in de diensteninflatie, waardoor het risico dan weer bestaat dat de inflatie de doelstelling van de centrale bank zal overschrijden. De rendementen op Bunds kunnen daarom hoog blijven, hoewel een steiler wordende rentecurve de rendementen op kortere looptijden zou moeten drukken en op langere looptijden een duwtje in de rug zou moeten geven. Deze beweging zou ook ondersteund kunnen worden door de hogere netto-uitgifte van langlopende obligaties in vergelijking met voorgaande jaren (rendementsdoelstelling voor 10-jaars Bunds in maart 2025: 2,60%; rendementsdoelstelling voor 2-jaars Bunds: 2,50%).

De spreads van Italiaanse overheidsobligaties kunnen ten opzichte van Duitse nog steeds oplopen, omdat de zorgen over de houdbaarheid van de schuld niet volledig zijn verdwenen. Het einde van de herinvesteringen in het kader van het PEPP-programma (pandemic emergency purchase programme) is een andere factor die de spreads verder kan opdrijven ten opzichte van de huidige niveaus (Italiaanse 10-jaarsspread voor maart 2025: 180 basispunten).

Investment Grade (IG) obligaties zijn aan beide zijden van de Atlantische Oceaan erg in trek. De instroom steeg aanzienlijk terwijl de belangstelling voor nieuwe emissies het aanbod ruim overstijgt.

Dit obligatiesegment zal blijven profiteren van de aantrekkelijke coupon en de steiler wordende rentecurve zou de interesse voor cash moeten verminderen en kapitaalstromen naar activa met een langere looptijd, zoals IG, moeten stimuleren. De verzwakking van de fundamentals zal waarschijnlijk niet ernstig genoeg zijn om de IG USD markt te schaden. De spreads op IG EUR obligaties kunnen van hun kant verder krimpen omdat de balansen sterk blijven met een hefboomwerking die naar historische maatstaven aan de lage kant is.

De herfinancieringsrisico's op de High Yield (HY)-markten zijn iets afgenomen, doordat bedrijven met uitstaande obligaties die in de komende maanden aflopen, nieuwe obligaties uitgeven tegen de huidige lage spreadniveaus. De emittenten met een lagere rating blijven het echter moeilijk hebben, waardoor de wanbetalingspercentages in beide HY-markten stijgen. De schuldaflossingscapaciteit vertoont ook een neerwaartse trend. We verwachten daarom enige correctie in de spreads, ondanks de vermindering van het herfinancieringsrisico.

De spreads van staatsobligaties van opkomende landen lijken licht te zullen stijgen, omdat het sterke groeiklimaat voor de meeste opkomende landen al is ingeprijsd. De Amerikaanse verkiezingen in november kunnen echter volatiliteit veroorzaken in dit obligatiesegment. De credit spreads van obligaties uit Azië (ex Japan) zullen vermoedelijk licht dalen. Netto zullen er immers minder emissies zijn en wanbetalingspercentages zouden stabiel blijven.

Rendementen kapitaalmarkt (overheidsobligaties) in %

Regio's Prognose maart 2025*
Verenigde Staten (Treasuries op 2 jaar) 
3,95
Verenigde Staten (Treasuries op 10 jaar)
4,2
Verenigde Staten (Treasuries op 30 jaar) 
4,45
Duitsland (Schatz op 2 jaar) 
2,5
Duitsland (Bunds op 10 jaar) 
2,6
Duitsland (Bunds op 30 jaar) 
2,8
Verenigd Koninkrijk (Gilts op 10 jaar) 
4,2
Japan (JGB’s op 2 jaar) 
0,25
Japan (JGB’s op 10 jaar)  0,9

*  Bron: DB Wealth Management, 14/03/2024

Rente benchmark in %

Regio's Prognose maart 2025*
VS (beleidsrente) 
4,50–4,75
Eurozone (depositorente) 
3
Verenigd Koninkrijk (repo rente) 
4,25
Japan (overnight rente) 
0,25
China (leenrente op 1 jaar) 
3,3

* Bron: DB Wealth Management, 14/03/2024

Meer over grondstoffen

Grondstoffen: Tendens eerder opwaarts

  • Het olieaanbod zal de toename van de vraag volgen en de olieprijzen rond de huidige niveaus houden.
  • Aankopen door de centrale banken in combinatie met renteverlagingen kunnen goud hoger duwen.
  • Het opzetten van een groene infrastructuur is positief voor industriële metalen.

De gemengde gegevens uit China blijven de bezorgdheid over de groeiende vraag naar olie voeden. De Chinese vraag zal niet aan hetzelfde ritme toenemen als vorig jaar, aangezien de stimulans voor de consumptie sinds de heropening na Covid al achter de rug is. Het IEA (International Energy Agency) verwacht daarom dat de groei van de Chinese vraag naar olie zal evolueren van 1,7 miljoen vaten per dag (mv/d) in 2023 tot 0,6 mv/d dit jaar. Het olieverbruik in India zal steeds meer in het middelpunt komen te staan. De vraag in de VS zal naar verwachting ook een positieve impuls krijgen, naarmate de economie daar tegen het einde van dit jaar weer aantrekt.

Aan de aanbodzijde blijft de OPEC+ een bodem leggen onder de olieprijzen, omdat het onlangs zijn vrijwillige extra verlagingen van 2,2 mv/d heeft verlengd tot in het tweede kwartaal. Het kartel kan haar productie in de tweede helft van het jaar geleidelijkaan verhogen, maar zal zich bewust blijven van het prijseffect dat dit kan veroorzaken. Haar recente acties maakten duidelijk dat ze de prijs boven de 80 dollar per vat wil zien.

Aan de andere kant zou de Amerikaanse olieproductie hoog moeten blijven zonder nog verder te stijgen, gezien de afname van de beschikbare boorputten. Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Rusland blijven grote opwaartse risico's inhouden in geval van escalatie (prognose Brent-olie voor maart 2025: 84 dollar per vat).

Goud bereikte onlangs recordniveaus door grote aankopen vanuit China, waardoor de goudexport van Zwitserland naar China in januari maand-op-maand verdrievoudigde. We verwachten een aanhoudende vraag naar fysiek goud, omdat centrale banken wereldwijd hun buitenlandse reserves diversifiëren, terwijl de altijd aanwezige geopolitieke en economische risico’s eveneens de vraag hoog houden.

Aan de andere kant zullen de opportuniteitskosten van het aanhouden van goud ook dalen nu de grote centrale banken zich voorbereiden op renteverlagingen. Deze zullen de obligatierendementen op de kortere looptijden temperen, waardoor ze minder aantrekkelijk worden ten opzichte van goud, dat geen rendement oplevert. (Prognose goudprijs voor maart 2025: 2.400 dollar per ons).

Ondanks de matige prijsstijgingen vorig jaar bleef de fysieke vraag naar koper robuust. De wereldwijde opbouw van groene infrastructuur, met inbegrip van de enorme investeringen in China in het bijzonder, compenseerde de zwakke productieactiviteit wereldwijd en de kwakkelende Chinese huizenmarkt. We verwachten dat deze rugwind zal aanhouden, terwijl ook de productieactiviteit dit jaar opnieuw begint te groeien. Aan de andere kant is het onwaarschijnlijk dat het aanbod zal stijgen, omdat de mijnen in Zuid-Amerika het risico lopen op verstoringen omwille van sociale en milieuredenen (Prognose koperprijs voor maart 2025: 9.600 dollar per ton).

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
in lokale munt
Koersdoel maart 2025*
Brent olie  84
Goud 2.400
Koper
9.600

* Bron: DB Wealth Management, 14/03/2024

Meer over munten

De munten

Hoe zullen de belangrijkste vreemde munten evolueren?
Ontdek onze vooruitzichten en koersdoelen.

(Trimestriële update – laatste wijziging op 5 april 2024)

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.

×