Onze visie op de activaklassen

Aandelen

Aandelen VS Neutraal
Aandelen Europa Positief
Aandelen groeilanden Neutraal

Obligaties

Staatsobligaties Neutraal
Bedrijfsobligaties Positief
Obligaties groeilanden Neutraal

Grondstoffen

Olie Positief
Goud Neutraal
Koper Neutraal

Munten

Amerikaanse dollar Neutraal
Australische dollar Positief
Noorse kroon Positief

Meer over aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze vooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Aandelen Verenigde Staten: neutraal

Korte termijn

De Amerikaanse aandelenmarkt is sterk opgeveerd na het dieptepunt van oktober, nu de recessieangst is afgenomen, de volatiliteit is gedaald en de positionering van beleggers in aandelen is genormaliseerd. De recente beursrally is echter tot stilstand gekomen omdat de markten een sterkere monetaire reactie op de hardnekkige inflatie hebben moeten verwerken en het Amerikaanse resultatenseizoen voor het vierde kwartaal het niveau van de vorige twee seizoenen niet heeft geëvenaard. Hoewel de veerkrachtige economische groei en de hoge inflatie de bedrijfswinsten ondersteunen, verhogen zij ook het risico van een strengere monetaire reactie van de Fed, wat zou kunnen leiden tot een uitgestelde, maar uitgesproken daling van de economische groei en de bedrijfswinsten op middellange termijn. De volatiliteit zal daarom waarschijnlijk hoog blijven.

Lange termijn

Wij behouden ons koersdoel voor de S&P 500 Index op 4.100 punten over een periode van 12 maanden. Wij verwachten dat de bedrijfswinsten in de eerste twee kwartalen van 2023 zullen dalen, alvorens in de tweede helft van het jaar op te veren, wanneer de economie van krimp naar expansie gaat. De hogere obligatierendementen zouden ook de ruimte voor een stijging van de koers-winstverhoudingen moeten beperken. In deze context is het belangrijk om opportunitieiten in geselecteerde sectoren, factoren en thema's te identificeren. Technologie blijft op lange termijn een aantrekkelijke sector vanwege zijn prominente positie in de waardeketen en de toenemende digitalisering van de economie.

Aandelen Europa: positief

Korte termijn

De Europese aandelenmarkt is sterk opgeveerd na het dieptepunt van oktober nu de recessieangst is afgenomen, de volatiliteit is gedaald en de aandelenposities van beleggers zijn genormaliseerd. Europa heeft beter gepresteerd dan de VS dankzij lagere waarderingen, een grotere cycliciteit en een lagere beginpositie. Ondanks de tanende beursrally profiteerde Europa van de scherpe daling van de energieprijzen en de beter dan verwachte resultaten voor het vierde kwartaal. Daardoor bleef het beter presteren dan de andere regio’s. Hoewel de veerkrachtige economische groei en de hoge inflatie de bedrijfswinsten ondersteunen, verhogen zij ook het risico van een restrictievere monetaire reactie van de ECB, die zou kunnen leiden tot een uitgestelde, maar uitgesproken daling van de economische groei en de bedrijfswinsten op middellange termijn. De volatiliteit zal daarom waarschijnlijk hoog blijven.

Lange termijn

Wij hebben ons koersdoel voor de STOXX Europe 600 Index verhoogd van 445 naar 480 punten in het licht van de opwaartse bijstelling van onze economische prognoses voor Europa en Azië. Wij menen dat Europese aandelen het in onze prognoseperiode beter kunnen blijven doen dan Amerikaanse, gezien de veerkrachtigere winsten, een grotere weging van cyclische en waardesectoren, een grotere blootstelling aan Azië en relatief goedkope waarderingen. In deze context is het belangrijk om opportunitieiten in geselecteerde sectoren, factoren en thema's te identificeren. Vooral banken, energie en small- en mid-caps lijken ons interessant.

Aandelen groeilanden: neutraal

Korte termijn

Net als de aandelenmarkten van de ontwikkelde markten hebben de opkomende markten sinds het laatste kwartaal van 2022 een rally doorgemaakt. De sneller dan verwachte heropening van China was de belangrijkste katalysator voor dit positieve momentum, samen met een potentiële bodem in de cyclus van halfgeleiders en de stijgende grondstoffenprijzen. Onlangs werd de opleving echter afgeremd door de opwaartse herziening van de renteverhogingscyclus van de Fed en de versterking van de dollar. Ondanks de hoge volatiliteit op korte termijn zou het macro-economische klimaat, dat gunstiger is dan vorig jaar, verdere ondersteuning moeten bieden.

Lange termijn

Wij blijven beleggingskansen zien in Azië door de heropening van de Chinese economie en de verwachte depreciatie van de dollar op middellange termijn. De Aziatische opkomende markten hebben nog steeds het meeste opwaarts potentieel, vooral China. Wij houden ook van India vanwege zijn structurele groeipotentieel. Daarom hebben wij onze koersdoelen voor de MSCI Emerging Markets Index verhoogd van 990 naar 1.020 punten en voor de MSCI Asia ex Japan Index van 625 naar 670 punten over een periode van 12 maanden.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 14,9% 4359,31 4.350
Duitsland
DAX 14,4% 15922,38 16.300
Europa
Stoxx 600 9,8% 466,64 480
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 5,6% 7870,57 8.100
Zwitserland
SMI 6,6% 11437,14 11.100
Verenigde Staten
S&P 500 8,6% 4169,48 4.100
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets 2,2% 977,05 1.020
Japan
MSCI Japan 8,9% 1252,38 1.250

* Bron: Bloomberg, gegevens op 30/04/2023
** Bron: DB Wealth Management, 6 maart 2023

Meer over obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden onder de loep.

Staatsobligaties: neutraal

Korte termijn

Door de ongekend lange periode van lage obligatierentes heerst er onzekerheid over de transmissietijd van monetaire verkrapping naar de totale vraag in de VS en over het toekomstige traject van de renteverhogingscyclus van de Federal Reserve (Fed). Hetzelfde geldt voor de Duitse Bunds omdat de Europese Centrale Bank (ECB) zal moeten vasthouden aan haar "hogere rente voor langere tijd"-beleid om de inflatie in de eurozone terug te dringen.

Lange termijn

Omdat de Amerikaanse inflatie in 2023 naar verwachting zal afnemen en de renteverhogingscyclus van de Fed waarschijnlijk halverwege dit jaar zijn piek zal bereiken, verwachten wij dat beleggers de voorkeur zullen geven aan Amerikaanse Treasuries met een kortere looptijd. Wij verwachten dan ook dat het rendement op de 2-jarige Amerikaanse Treasury Note zal dalen van het huidige hoge niveau tot 4,40% over een periode van 12 maanden. Tegelijkertijd zou het rendement op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier tegen die tijd weer moeten oplopen tot 4,30%. Dit gezegd zijnde, menen wij dat in een ’no landing’-scenario, d.w.z. met een robuustere Amerikaanse economie in de loop van 2023, de Amerikaanse rente naar nog hogere niveaus zou moeten gaan. Op langere termijn verwachten wij dat het rendement op 10-jarige Amerikaanse Treasuries ongeveer 4% zal bedragen, ruim boven de lage niveaus van de Covid-jaren. Voor de eurozone verwachten wij dat het rendement van de Duitse Bund op 10 jaar in de komende 12 maanden licht zal stijgen tot 2,90%.

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

Regio's Huidige rente op 10 jaar (%) Wijziging op 1 maand (%) Wijziging sinds 31/12/2022 (%)
Verenigide Staten 3,47 -0,05 -0,45
Duitsland  2,29 0,02 -0,24
Frankrijk 2,79 0,09 -0,22
België 2,95 0,05 -0,19
Nederland 2,63 0,04 -0,20
Spanje 3,30 0,05 -0,28
Italië 4,08 0,08 -0,52
Portugal 3,10
0,02 -0,45

* Bron: Bloomberg, gegevens op 30/04/2023

Bedrijfsobligaties: positief

Korte termijn

De hoge rendementen op de kredietmarkten bieden beleggers een aantrekkelijke carry-mogelijkheid. Daarom verwachten wij dat de vraag naar Investment Grade-bedrijfsobligaties wereldwijd goed ondersteund blijft, ondanks het toegenomen aanbod. Ook High Yield-obligaties zouden beleggers moeten aantrekken vanwege hun hoge rendement, hoewel voorzichtigheid geboden blijft omwille van de verwachte stijging van de wanbetalingspercentages ten opzichte van de zeer lage niveaus van de afgelopen 12 maanden. Amerikaanse High Yield-obligaties kunnen hierdoor meer worden getroffen, gezien het hogere recessierisico voor de Amerikaanse economie.

Lange termijn

De markten voor Investment Grade-bedrijfsobligaties in USD en EUR zullen naar verwachting goed ondersteund blijven door de grote vraag van beleggers naar inkomsten in een omgeving met hogere rendementen. De fundamentele factoren blijven over het algemeen veerkrachtig, ondanks enige recente verzwakking, waarbij het kredietprofiel van de emittenten sterk blijft. Wij verwachten dan ook dat de credit spreads verder zullen krimpen. Ook op de High-Yield-obligatiemarkten van beide regio's blijven de schuldratio's en de schuldaflossingscapaciteit onder controle. Ook de wanbetalingsverwachtingen voor de komende 12 maanden zijn gedaald. Daarom verwachten wij dat de credit spreads zich zullen stabiliseren op een niveau dat dicht bij het huidige ligt.

Obligaties van de groeilande: neutraal

Korte termijn

Voor bedrijfsobligaties uit opkomende markten verwachten wij een gematigde stijging van de credit spreads, omdat de rente al aanzienlijk is gedaald en de credit spreads van sommige emittenten in dit marktsegment op een historisch laag niveau staan. Anderzijds verwachten wij een gemengd beeld voor speculatieve obligaties van opkomende markten.

Lange termijn

Wat bedrijfsobligaties van opkomende markten betreft, blijven wij positief over het Aziatische segment over een periode van 12 maanden, gezien de hoge spaarrente en de behoorlijke balansposities van bedrijven.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging sinds begin dit jaar*
Verenigde Staten 0,5% 3,6%
Eurozone -0,1% 2,4%
'Investment Grade'-obligaties EUR
0,7% 2,4%
High yield obligaties USD
1,0% 4,6%
Obligaties groeilanden in USD
0,6% 2,9%

* Bron: Bloomberg, gegevens op 30/04/2023

Meer over grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

Olie: positief

Korte termijn

Verwacht wordt dat de olieprijzen slechts geleidelijk zullen aantrekken naarmate de vraag toeneemt als gevolg van de heropening van China. Op korte termijn zou de stijging van de olieprijzen gedeeltelijk worden gecompenseerd door veranderende monetaire beleidsverwachtingen en het effect daarvan op de mondiale groei, alsook door kortetermijnverlagingen van de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR). Bovendien wordt verwacht dat de OPEC een afwachtende houding zal aannemen ten aanzien van de fundamentele vraag- en aanbodfactoren. Daardoor zullen de olieprijzen naar verwachting langzaam stijgen.

Lange termijn

De heropening van China zou de vraag naar olie geleidelijk moeten stimuleren naarmate de economische activiteit aantrekt. Ook in Europa is het ergste economische scenario waarschijnlijk vermeden. De Amerikaanse productie blijft gedisciplineerd, terwijl OPEC+ een bodem voor de olieprijzen blijft leggen door de groei van het aanbod onder controle te houden. Ook wordt verwacht dat er minder uit de Amerikaanse Strategic Petroleum Reserve (SPR) afgenomen zal worden, aangezien deze reserves hun laagste niveau sinds 1983 hebben bereikt. Voorts bestaat de mogelijkheid van een vermindering van het Russische aanbod als gevolg van de daling van de Russische olie-inkomsten. Wij behouden ons koersdoel voor ruwe Brent-olie op USD 100 per vat over een periode van 12 maanden.

Goud: neutraal

Korte termijn

De recente opwaartse herziening van de beleidsrente van de centrale banken in de industrielanden heeft de goudprijs onder druk gezet na de sterke stijging eind vorig jaar door massale aankopen door de centrale banken. Als het verwachte scenario van een "hogere rente voor langer" bevestigd wordt, zou het opwaarts potentieel van het gele metaal op korte termijn beperkt zijn.

Lange termijn

Tegen het einde van het jaar zullen de belangrijkste centrale banken van de geïndustrialiseerde landen naar verwachting hun piek in de beleidsrente bereikt hebben, wat de tegenwind voor goud zou moeten helpen verzachten. De sterke vraag naar fysiek goud zou ook moeten aanhouden, vooral van centrale banken uit opkomende landen die hun dollaractiva willen diversifiëren. Ons koersdoel voor goud is USD 1.940 per ons over een periode van 12 maanden.

Koper: neutraal

Korte termijn

De koperprijzen zullen op korte termijn waarschijnlijk volatiel blijven omdat beleggers afhankelijk blijven van gegevens over het herstel van de activiteit in China. Mogelijke verstoringen van het aanbod door sociale onrust, bijvoorbeeld in Peru, zijn echter een factor die de prijzen de komende twee maanden hoger zou kunnen duwen.

Lange termijn

De sterke stimulering van de infrastructuur in China heeft de vraag naar fysiek koper doen toenemen. De aanvankelijke euforie over de heropening van China is weggeëbd omdat er geen belangrijke nieuwe fiscale steunpakketten aangekondigd werden. Niettemin zou een aanhoudend economisch herstel in de tweede helft van 2023 moeten leiden tot een aanzienlijke stijging van de vraag. Ons koersdoel voor koper is USD 9.250 per ton over een periode van 12 maanden.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
Brent olie  -7,4% 79,54 100
Goud 9,1% 1990,00 1.940
Koper
2,7% 8596 9.250

* Bron: Bloomberg, gegevens op 30/04/2023
** Bron: DB Wealth Management, 6 maart 2023

Meer over munten

De munten

Hoe zullen de belangrijkste vreemde munten evolueren?
Ontdek onze vooruitzichten en koersdoelen.

Nood aan persoonlijk advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.