Onze visie op de activaklassen

Aandelen

Aandelen VS Neutraal
Aandelen Europa Positief
Aandelen groeilanden Neutraal

Obligaties

Staatsobligaties Neutraal
Bedrijfsobligaties Positief
Obligaties groeilanden Neutraal

Grondstoffen

Olie Neutraal
Goud Positief
Koper Positief

Munten

Amerikaanse dollar Neutraal
Australische dollar Positief
Noorse kroon Negatief

Meer over aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze vooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Amerikaanse aandelen: neutraal

Korte termijn

Na een sterke eerste jaarhelft bleven de belangrijke aandelenindices van de ontwikkelde markten in het derde kwartaal van 2023 eerder richtingloos.

De bedrijfswinsten van Amerikaanse bedrijven daalden in het tweede kwartaal van 2023 omdat de nominale groei vertraagde en de marges onder druk kwamen te staan. Grondstofgerelateerde sectoren ondervonden sterke tegenwind, met lagere bedrijfswinsten in de energie- en materialensector dan vorig jaar. Aan de andere kant maakte de winstgroei in de sectoren technologie, consumentenelektronica en communicatiediensten een comeback na verschillende kwartalen van zwakte. Dit verbeterde de winstkwaliteit en rechtvaardigde een deel van de rally in de eerste helft van 2023, gedreven door hogere koers-winstverhoudingen.

Lange termijn

We verhogen ons koersdoel voor de S&P 500 van 4.200 naar 4.500 punten in september 2024, wat een bescheiden stijging vanaf het huidige niveau inhoudt. We verwachten dat de bedrijfswinstgroei voor de volgende 12 maanden zal aantrekken tot ongeveer 5%, gedreven door de technologie- en communicatiedienstensector. We blijven echter op onze hoede betreffende de consensusramingen over de bedrijfswinstgroeiversnelling vanwege de verwachte vertraging in de VS.

Europese aandelen: positief

Korte termijn

Na een sterke eerste jaarhelft bleven de belangrijke aandelenindices van de ontwikkelde markten in het derde kwartaal van 2023 eerder richtingloos.

De bedrijfswinsten van Europese bedrijven daalden in het tweede kwartaal van 2023 omdat de nominale groei vertraagde en de marges onder druk kwamen te staan. Grondstofgerelateerde sectoren ondervonden sterke tegenwind, met lagere bedrijfswinsten dan vorig jaar in de energie- en materialensector. Aan de andere kant maakte de winstgroei in de sectoren technologie, consumentenelektronica en communicatiediensten een comeback na verschillende kwartalen van zwakte.

Lange termijn

Wij verlagen ons koersdoel voor de STOXX Europe 600 van 480 naar 470 punten in september, wat een stijging van ongeveer 5% ten opzichte van het huidige indexniveau inhoudt. Een zwakke economische groei kan een belemmering vormen voor de winstgroei, die voor de komende 12 maanden op +3,3% wordt geschat. Het winstmomentum van de financiële sector zou iets moeten afzwakken naarmate de beleidsrente zijn hoogtepunt bereikt. Vanwege de lage waardering liggen Europese aandelen nog steeds in onze bovenste schuif. Bovendien is de Chinese groeivertraging al grotendeels ingeprijsd, wat opwaarts potentieel biedt als het herstel aantrekt.

Aandelen opkomende markten: neutraal

Korte termijn

Chinese aandelen ondervonden hinder van het stagnerende herstel. Het beleggerssentiment is verzuurd nu de winstgroei naar beneden is bijgesteld. Beleidsmaatregelen zouden echter de noodlijdende vastgoedsector moeten stabiliseren en de Chinezen moeten aanzetten om meer te consumeren. De regering heeft ook het belang van de privésector als motor voor groei en innovatie erkend. Maar de vooruitgang zal waarschijnlijk traag zijn en geopolitieke geschillen houden het risico van verdere tegenslagen in.

Lange termijn

In lijn met de verlaging van de bbp-groeiprognose voor China verlagen we ons koersdoel voor de MSCI AC Asia ex. Japan van 680 naar 655 punten en voor de MSCI Emerging Markets van 1.040 naar 1.010 punten in september 2024, wat voor elke index een opwaarts potentieel van ongeveer 5% inhoudt. Wij geven de voorkeur aan consumentengerichte en technologiegerelateerde segmenten vanwege de verwachte beleidsmaatregelen en versoepeling van de regelgeving door de overheden.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 13,3% 4471,31
4.450
Duitsland
DAX 14,5% 15947,08 17.000
Europa
Stoxx 600 7,8% 458,19
480
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 -0,2% 7439,13 7.700
Zwitserland
SMI 3,7% 11125,9 11.500
Verenigde Staten
S&P 500 17,4% 4507,66 4.200
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets 3,3% 988,30 1.040
Japan
MSCI Japan 22,8% 1412,73 1.400

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/08/2023
** Bron: DB Wealth Management, 1/06/2023

Meer over obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden onder de loep.

Staatsobligaties: neutraal

Korte termijn

Hoewel de economie op korte termijn zal verzwakken, zal de inflatiedruk niet helemaal verdwijnen. En omdat de Fed al heeft aangeven dat de omvang van de uitgifte van staatsobligaties zal toenemen, is het onwaarschijnlijk dat de rente op Amerikaanse staatsobligaties zal dalen. Het inflatiebeeld voor Europa is nog complexer, waardoor de rente op Bunds hoog zal blijven.

Lange termijn

De beleidsrente aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zal hoog blijven, wat de weg vrijmaakt voor hogere rendementen. Men verwacht dat de Amerikaanse economische groei de komende 12 maanden gematigd zal blijven, terwijl de Fed ondanks enkele versoepelingsmaatregelen een restrictieve monetaire toon blijft aanslaan. In deze context zou de inversie van de Amerikaanse rentecurve moeten milderen. Onze prognose voor het rendement op de 2-jaars Treasury is 4,35% en voor de 10-jaars Treasury 4,20% in september 2024.

Wij verwachten een soortgelijke beweging naar een normalere rentecurve voor Bunds in de eurozone nu de renteverhogingscyclus ten einde loopt. Onze prognose voor het 2-jaars Duitse Bund-rendement is 2,6% en voor het 10-jaars Duitse Bund-rendement is dat 2,7% in september 2024.

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

Regio's Huidige rente op 10 jaar (%) Wijziging op 1 maand (%) Wijziging sinds 31/12/2022 (%)
Verenigde Staten 4,08 0,12 0,21
Duitsland  2,46 -0,03 -0,10
Frankrijk 2,98 -0,04 -0,13
België 3,08 -0,05 -0,13
Nederland 2,79 -0,03 -0,10
Spanje 3,48 -0,03 -0,17
Italië 4,11 0,02 -0,58
Portugal 3,15 -0,03 -0,41

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/08/2023

Bedrijfsobligaties: positief

Korte termijn

Op de korte termijn kunnen de credit spreads van Investment Grade-bedrijfsobligaties in een beperkte bandbreedte evolueren door enerzijds de vertragende economische groei en anderzijds de sterke vraag door het aantrekkelijke rendement. Het risico van een recessie zou op korte termijn tot een lagere instroom in het High Yield-segment leiden, omdat beleggers zich zorgen maken over meer wanbetalingen.

Lange termijn

De spreads van Investment Grade-bedrijfsobligaties in dollar zouden kunnen krimpen door een herstellende economie in de VS in de prognoseperiode, terwijl deze in euro goed gepositioneerd blijven om een afkoelende economie in de eurozone op te vangen omdat hogere rendementen instromen blijven aantrekken. Aan de andere kant zullen hogere wanbetalingen in het High Yield-dollarsegment de credit spreads opdrijven.

Obligaties van de groeilanden: neutraal

Korte termijn

De credit spreads op bedrijfsobligaties van opkomende markten zullen waarschijnlijk rond de huidige niveaus blijven schommelen, omdat de wereldwijde macro-economische situatie onzeker blijft en het sentiment gematigd is vanwege China. Voor staatsobligaties uit opkomende landen zal de situatie waarschijnlijk vergelijkbaar zijn door de economische onzekerheid in de belangrijkste markten (zoals China en de VS).

Lange termijn

Gunstige technische en creditfundamentals in combinatie met minder tegenwind uit China zouden moeten leiden tot een bescheiden daling van de spreads op bedrijfsobligaties van opkomende landen. Voor staatsobligaties van opkomende landen verwachten we daarentegen een lichte toename van de spreads (ten opzichte van het rendement op US Treasuries) als gevolg van specifieke begrotingsrisico's voor sommige opkomende landen, terwijl de begrotingssteun van internationale financiële instellingen langzamer op gang komt.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging sinds begin dit jaar*
Verenigde Staten -0,7% 0,5%
Eurozone -0,2% 2,2%
'Investment Grade'-obligaties EUR
-0,2% 3,0%
High yield obligaties USD
0,2% 7,0%
Obligaties groeilanden in USD
-1,3% 3,6%

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/08/2023

Meer over grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

Olie: neutraal

Korte termijn

De olieprijzen worden op korte termijn ondersteund door de vrijwillige productieverlagingen van Saoedi-Arabië en de lagere export vanuit Rusland. De onzekerheid rond de economische vooruitzichten van China en de verwachte vertraging in de VS zullen echter volatiliteit blijven veroorzaken en voorkomen dat de olieprijzen aanzienlijk stijgen.

Lange termijn

In de komende 12 maanden zal de economische vertraging in ontwikkelde markten waarschijnlijk achter de rug zijn, terwijl de vloedgolf van maatregelen door Chinese beleidsmakers om het economische momentum op te krikken waarschijnlijk ook zijn vruchten zal beginnen af te werpen. Dat zou een daling van de vraag naar olie voorkomen. OPEC+ heeft zijn vastberadenheid bewezen om de olieprijzen hoog te houden met aanzienlijke productieverlagingen die de potentiële druk van de hogere Amerikaanse en Iraanse productie zouden moeten compenseren.

Ons prijsdoel voor ruwe Brent is USD 88 per vat tegen september 2024.

Goud: positief

Korte termijn

Goud zou goed in trek blijven nu beleggers zich haasten om recessierisico's af te dekken, ondanks de reële kans op een zachte landing. Aanhoudende geopolitieke spanningen zouden eveneens steun kunnen bieden.

Lange termijn

Hoewel de beleidsrente in de VS naar verwachting langer hoger zal blijven, zou dit de markt er niet van weerhouden om rekening te houden met aanstaande renteverlagingen tegen het einde van de prognosehorizon. Samen met de aankopen door centrale banken in de groeilanden zou dit ondersteunend moeten zijn voor goud.

Ons koersdoel voor goud is USD 2.150 per ons tegen september 2024.

Koper: positief

Korte termijn

De koperprijzen zijn de speelbal van de Chinese economische cijfers, die op de korte termijn waarschijnlijk wisselvallig zullen blijven. De constante stroom van beleidsmaatregelen die in China worden aangekondigd, zal echter af en toe een uitbarsting van positief sentiment veroorzaken en daarmee de prijzen omhoog duwen.

Lange termijn

Ondanks de zwakte in de verwerkende industrie blijft de Chinese vraag naar koper sterk door het verbruik in elektrische voertuigen en in de hernieuwbare energiesector. Als de vraag vanuit deze markten aanhoudt, samen met een herstel in de verwerkende industrie en verstoringen in de toeleveringsketen, zouden de prijzen kunnen stijgen.

Ons koersdoel voor koper is USD 8.700 per ton in september 2024.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
Brent olie  0,8% 86,58 85
Goud 6,5% 1940,28 2.200
Koper
1,2% 8473
8.700

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/08/2023
** Bron: DB Wealth Management, 1/06/2023

Meer over munten

De munten

Hoe zullen de belangrijkste vreemde munten evolueren?
Ontdek onze vooruitzichten en koersdoelen.

Nood aan persoonlijk advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.