Onze visie op de activaklassen

Aandelen

Aandelen VS Neutraal
Aandelen Europa Positief
Aandelen groeilanden Neutraal

Obligaties

Staatsobligaties Positief
Bedrijfsobligaties Positief
Obligaties groeilanden Neutraal

Grondstoffen

Olie Neutraal
Goud Positief
Koper Positief

Munten

Amerikaanse dollar Neutraal
Australische dollar Neutraal
Noorse kroon Neutraal

Meer over aandelen

De belangrijkste trends op de aandelenmarkten

Wat mogen we van de beurzen verwachten?
Ontdek onze vooruitzichten en de koersdoelen voor de aandelenmarkten in de Verenigde Staten, Europa en de groeilanden.

Amerikaanse aandelen: neutraal

Korte termijn

Na een correctie eind oktober zijn de belangrijkste beursindices sindsdien snel opgeveerd. In de Verenigde Staten bereikte de S&P 500 index bijna het hoogste niveau van het jaar, terwijl de Nasdaq 100 nieuwe toppen scheerde. Deze opleving viel samen met een aanzienlijke daling van de rente op staatsobligaties in de VS en Europa, na optimistische verklaringen van de centrale banken en de publicatie van economische gegevens die wijzen op een mogelijke zachte landing voor de wereldeconomie. Op korte termijn zullen de aandelenmarkten waarschijnlijk sterk beïnvloed blijven door de ontwikkelingen op de obligatiemarkten. Over het algemeen zou de daling van de obligatierente gunstig moeten zijn voor aandelen, vooral aandelen met een lange duratie zoals small caps, die hebben geleden onder de stijging van de financieringskosten.

Op het gebied van resultaten rapporteerden S&P 500-bedrijven over het algemeen solide cijfers voor het derde kwartaal en de winsten keerden terug naar een positieve jaarlijkse groei na 3 opeenvolgende kwartalen van daling.

Lange termijn

Onze macro-economische prognoses van een lage maar positieve bbp-groei, dalende inflatie en lagere beleidsrentes suggereren behoorlijke vooruitzichten voor de aandelenmarkten.

Ons koersdoel voor de S&P 500 index is 4.700 punten eind december 2024. Dit is gebaseerd op onze verwachting van een eencijferige groei van de bedrijfswinsten en een gematigde stijging van de koers-winstverhoudingen. Hoewel we verwachten dat de langetermijnrente op Amerikaanse staatsobligaties zich stabiliseert rond de huidige niveaus, zou dit de veerkracht van de Amerikaanse economie moeten weerspiegelen en steun moeten bieden aan de aandelenmarkt. Amerikaanse aandelen zouden de voorkeur van beleggers moeten blijven genieten, omdat ze een robuuste winstgroei beloven in een wereld met lage groei.

Europese aandelen: positief

Korte termijn

Na een correctie eind oktober zijn de belangrijkste beursindices sindsdien snel opgeveerd. In Europa staan de STOXX Europe 600 en Euro Stoxx 50 indexen opnieuw dicht bij hun hoogste koersen van het jaar. De opleving viel samen met een daling van de rente op staatsobligaties in de Verenigde Staten en Europa, na optimistische verklaringen van de centrale banken en de publicatie van economische gegevens die wijzen op een mogelijke zachte landing voor de wereldeconomie. Op de korte termijn zullen de aandelenmarkten waarschijnlijk sterk beïnvloed blijven door de ontwikkelingen op de obligatiemarkten. Over het algemeen zou de daling van de obligatierente gunstig moeten zijn voor aandelen, vooral aandelen met een lange duratie zoals small caps, die hebben geleden onder de stijgende financieringskosten. Op het gebied van resultaten hebben veel Europese bedrijven een lager dan verwachte omzet gerapporteerd voor het derde kwartaal, en de komende maanden zullen de winstramingen waarschijnlijk naar beneden worden bijgesteld.

Lange termijn

Onze macro-economische prognoses van een lage maar positieve bbp-groei, dalende inflatie en lagere beleidsrentes suggereren behoorlijke vooruitzichten voor de aandelenmarkten.

We hebben ons koersdoel voor de STOXX Europe 600 index vastgesteld op 465 punten eind december 2024. Onze macro-economische prognoses impliceren hogere winsten voor sectoren die zijn blootgesteld aan consumptie als de reële loongroei terugkeert naar positief terrein, waarbij financiële aandelen profiteren van de hoge rente en de grondstoffensector van positieve factoren. Europese aandelen zijn aantrekkelijk gewaardeerd, zowel historisch gezien als ten opzichte van andere aandelenmarkten. Ze kunnen ook zowel winstgroei als dividendrendementen bieden die veel hoger zijn dan de obligatierendementen.

Aandelen opkomende markten: neutraal

Korte termijn

Chinese aandelen hebben geleden onder de zwakke economische groei en hebben dit jaar aanzienlijk minder goed gepresteerd dan andere regio's. Het beleggerssentiment verslechterde na de neerwaartse bijstelling van de winstgroei. Beleidsmaatregelen zouden de noodlijdende vastgoedsector echter moeten stabiliseren en de Chinese consumenten moeten aanmoedigen om meer uit te geven. De regering heeft ook het belang van de particuliere sector als motor voor groei en innovatie erkend. Er zijn echter tastbare tekenen van herstel nodig om beleggers weer naar de markt te lokken en geopolitieke conflicten blijven een risicofactor.

Lange termijn

Ons koersdoel voor de MSCI Asia ex. Japan index is 640 punten en voor de MSCI Emerging Markets index is dat 1.010 punten eind december 2024, wat een potentieel totaalrendement van bijna 10% voor deze indices betekent. Opkomende markten zouden vooral moeten profiteren van het begin van de renteverlagingscyclus van de Fed. Gezien de gematigd positieve macro-economische fundamentals, de mogelijke vermindering van de spanningen met de Verenigde Staten en de goedkope waarderingen, handhaven wij een relatief constructieve langetermijnvisie op de Chinese aandelenmarkt. Wij hebben een voorkeur voor de consumenten- en technologiesegmenten van de markt vanwege de verwachte beleidsmaatregelen en versoepeling van de regelgeving door de overheid.

Prestaties en prognoses voor de aandelenmarkten

Regio
Index Wijziging sinds begin dit jaar*
Index
huidig niveau*
Index
vooruitzicht 12M**
Eurozone
EuroStoxx 50 2,8% 4648,40 4.400
Duitsland
DAX 0,9% 16903,76 16.600
Europa
Stoxx 600 1,4% 485,67 465
Verenigd Koninkrijk
FTSE100 -1,3% 7630,57 7.400
Zwitserland
SMI 1,8% 11333,38 10.700
Verenigde Staten
S&P 500 1,6% 4845,65 4.700
Groeimarkten
MSCI Emerging Markets -4,7% 975,80 1.010
Japan
MSCI Japan 8,5% 1570,91 1.520

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/01/2024
** Bron: DB Wealth Management, 15/11/2023

Meer over obligaties

De belangrijkste trends op de obligatiemarkten

Wat zijn onze vooruitzichten voor de verschillende obligatiesegmenten?
We nemen staatsobligaties, bedrijfsobligaties en obligaties uit de groeilanden onder de loep.

Staatsobligaties: positief

Korte termijn

Hoewel de wereldeconomie op de korte termijn iets kan verzwakken, zal de inflatie in veel economieën waarschijnlijk hardnekkig blijken en om verschillende redenen, zoals de aanhoudend krappe arbeidsmarkt, boven de doelstellingen van de centrale banken blijven. Daarom lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de langetermijnrente op Amerikaanse staatsobligaties aanzienlijk zal dalen. In Europa zal de rente op Duitse Bunds waarschijnlijk rond de huidige niveaus blijven, maar dalen op de kortere looptijden van de rentecurve.

Lange termijn

De beleidsrente zal waarschijnlijk hoog blijven aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, waarbij de centrale banken hun monetaire beleid in de loop van 2024 zouden beginnen aanpassen. De Amerikaanse economie zou zich in de tweede helft van volgend jaar moeten herstellen, met een groei die in 2025 terugkeert naar een niveau dat dicht bij het langetermijnpotentieel ligt. Dit zou moeten helpen om een einde te maken aan de inversie van de Amerikaanse rentecurve. Onze prognose voor het rendement op 2-jaars Amerikaans schatkistpapier is 3,95% en voor het rendement op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier is dat 4,20% eind december 2024. In de eurozone verwachten we een vergelijkbare beweging naar een normale rentecurve. Onze prognose voor de 2-jaars Duitse Bund is 2,50% en voor de 10-jaars Duitse Bund 2,70% eind december 2024.

Overzicht van de rentevoeten op 10 jaar*

Regio's Huidige rente op 10 jaar (%) Wijziging op 1 maand (%) Wijziging sinds 31/12/2023 (%)
Verenigde Staten 3,92 0,04 0,04
Duitsland  2,17 0,15 0,15
Frankrijk 2,67 0,11 0,11
België 2,82 0,22 0,22
Nederland 2,44 0,13 0,13
Spanje 3,09 0,11 0,11
Italië 3,72 0,03 0,03
Portugal 2,96 0,34 0,34

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/01/2024

Bedrijfsobligaties: positief

Korte termijn

Een zwakkere groei op korte termijn en strengere kredietvoorwaarden zouden het potentieel voor een krimp van de creditspread in Investment Grade-bedrijfsobligaties in USD en EUR moeten beperken. In principe moet dat voortvloeien uit de aanhoudende vraag naar aantrekkelijke rendementen, een lange looptijd en een hoge kredietkwaliteit. Hoogrentende obligaties kunnen daarentegen meer tegenwind ondervinden omdat de vertragende groei de kredietfundamentals verzwakt en de wanbetalingspercentages opdrijft.

Lange termijn

De verwachte verbetering van de kredietvoorwaarden tegen het einde van de prognoseperiode zou een steun in de rug moeten zijn voor in USD uitgegeven Investment Grade-bedrijfsobligaties, terwijl het gunstige macro-economische klimaat een steun in de rug zal zijn voor in EUR uitgegeven Investment Grade-bedrijfsobligaties. Daarnaast zouden aantrekkelijke rendementen, een beheersbaar aanbod van nieuwe emissies en goede fundamentals Investment Grade-bedrijfsobligaties aan beide zijden van de Atlantische Oceaan moeten ondersteunen. De rendementen op High Yield-obligaties in USD en EUR zullen ook hoog blijven, maar mogelijke herfinancieringsproblemen voor emittenten met een lagere rating (die geconfronteerd worden met hogere rentes) kunnen hun aantrekkelijkheid inzake de risico-rendementsverhouding verminderen.

Obligaties van de groeilanden: neutraal

Korte termijn

Staatsobligaties van opkomende markten zouden stabiel moeten blijven, ondersteund door solide groeivooruitzichten in veel opkomende markten, hoewel de macro-economische omstandigheden in grote markten zoals de VS, China en de eurozone een negatieve impact zouden kunnen hebben. Creditspreads op bedrijfsobligaties van opkomende markten zullen waarschijnlijk vergelijkbaar evolueren gezien de heersende wereldwijde onzekerheden.

Lange termijn

We verwachten dat de staatsobligatiespreads van opkomende markten dicht bij het huidige niveau zullen blijven. Een eventuele stijging zou beperkt moeten blijven door de steun van internationale financiële instellingen aan de overheidsfinanciën van bepaalde economieën. Ook de spreads op bedrijfsobligaties in opkomende landen zouden licht kunnen dalen, vooral dankzij de gunstige effecten van een soepeler monetair beleid op het High Yield-segment na een moeilijke periode als gevolg van economische en kapitaalmarktonzekerheden.

Prestaties van de obligatiemarkten

Regio's Prestatie op 1 maand in lokale munt*
Wijziging in 2023*
Verenigde Staten -0,3% -0,3%
Eurozone -0,5% -0,5%
'Investment Grade'-obligaties EUR
0,1% 0,1%
High yield-obligaties USD
0,0% 0,0%
Obligaties groeilanden in USD
-0,6% -0,6%

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/01/2024

Meer over grondstoffen

De belangrijkste trends op de grondstoffenmarkten

Hoe zal de grondstoffenmarkt evolueren?
Lees meer over onze verwachtingen en over de koersdoelen voor de belangrijkste grondstoffen (olie, goud en koper).

Olie: neutraal

Korte termijn

De gegevens over de oliehandel uit China geven gemengde signalen over de lokale vraag, terwijl in de VS een groeivertraging wordt verwacht. Hoewel de meeste vrijwillige productieverlagingen die de OPEC+ heeft aangekondigd slechts tot december lopen, wordt algemeen verwacht dat de lidstaten ze op korte termijn zullen verlengen, gezien de neerwaartse druk op de olieprijzen. Daardoor zullen de olieprijzen waarschijnlijk licht stijgen. Tegelijkertijd kunnen geopolitieke gebeurtenissen nog steeds grotere prijsbewegingen veroorzaken.

Lange termijn

Verwacht wordt dat de wereldeconomie in 2024 weer zal aantrekken, waardoor de vraag naar olie zal toenemen. De stijging van de Amerikaanse olieproductie die we tot nu toe dit jaar hebben gezien, zal waarschijnlijk niet aanhouden, omdat er minder nieuwe oliebronnen kunnen worden aangeboord. Hoewel de OPEC+ voorzichtig zou kunnen beginnen met het terugschroeven van de bestaande productiebeperkingen, zal het kartel dit alleen doen als het marktsentiment en de aantrekkende vraag naar olie dit toelaten. De opwaartse risico's voor de olieprijzen blijven van geopolitieke aard.

Ons prijsdoel voor Brent crude is USD 88 per vat eind december 2024.

Goud: positief

Korte termijn

Economische onzekerheid op de korte termijn zal de goudprijs waarschijnlijk hoog houden en verdere stijgingen zijn mogelijk. Daarnaast zullen hoge geopolitieke risico's steun blijven bieden aan het gele metaal, net als nieuwe aankopen door centrale banken in opkomende landen.

Lange termijn

Nu centrale banken de ommekeer naar een lagere beleidsrente zullen inzetten, zou goud moeten profiteren van een aantal gunstige elementen. Bovendien zouden centrale banken in opkomende landen goud moeten blijven kopen om hun holdings te diversifiëren. Tot slot zal de behoefte aan hedging waarschijnlijk niet afnemen. Wij verwachten dat de goudprijs over een periode van 12 maanden zal stijgen ten opzichte van het huidige niveau.

Ons richtprijsdoel voor goud is USD 2.250 per ons eind december 2024.

Koper: positief

Korte termijn

De koperprijzen zijn onder extreme neerwaartse druk komen te staan. Dit is grotendeels te wijten aan de zwakte in de wereldwijde verwerkende industrie, ondanks de aanhoudend sterke onderliggende vraag in China, gedreven door de sector voor hernieuwbare energie. Deze druk zou moeten afnemen naarmate de productieactiviteit verbetert, maar negatieve trends in de vastgoedsector zouden de omvang van prijsstijgingen kunnen beperken.

Lange termijn

Economische stimuleringsmaatregelen in China zouden een positiever sentiment ten opzichte van koper moeten blijven aanmoedigen. Een aantrekkende vraag buiten China en onzekerheid over het aanbod in Latijns-Amerika zouden ook moeten helpen.

Ons richtprijsdoel voor koper is USD 9.050 per ton eind december 2024.

Overzicht van de grondstoffen

Grondstoffen
Return in lokale munt
Wijziging sinds begin dit jaar*
Huidig niveau*
Vooruitzicht 12M**
Brent olie  6,1% 81,71 88
Goud -1,1% 2039,52 2.250
Koper
0,6% 8609 9.050

* Bron: Bloomberg, gegevens op 31/01/2024
** Bron: DB Wealth Management, 15/11/2023

Meer over munten

De munten

Hoe zullen de belangrijkste vreemde munten evolueren?
Ontdek onze vooruitzichten en koersdoelen.

(Trimestriële update – laatste wijziging op 15 december 2023)

Nood aan persoonlijk advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.