Tarieven

Het advies van experts aan uiterst competitieve tarieven.
Waarom zou je elders meer betalen?

DB Account

Voor iedereen toegankelijk

  • Advies van onze specialisten in het agentschap, via telefoon én via internet
  • Toegang tot de beste oplossingen van de markt
  • Bij de laagste tarieven op de markt

€ 12/trimester1 (Tarief geldig tot 31/12/2021)
€ 5,30/maand2 (Tarief geldig vanaf 01/01/2022)

Dagelijks bankieren

Zichtrekening Inbegrepen
Spaarrekeningen Inbegrepen
Bancontact/Maestro kaart Inbegrepen
Online & Mobile Banking Inbegrepen

Effectenrekening

Openen / afsluiten Inbegrepen
Bewaarloon

€ 12/lijn

max. € 300

Transacties

Instapkosten voor fondsen
Beperkt tot 1,5% op alle fondsen die we aanbieden.

Uitstapkosten voor fondsen
Gratis voor de meeste fondsen

Online beursorders op Euronext
Tot € 2.500 vanaf € 7,5 per transactie3

Makelaarsloon obligaties
0,50%

DB Personal

Vanaf € 150.000

  • Directe toegang tot uw persoonlijke adviseur
  • Proactief beheer en nauwgezette opvolging van uw portefeuille
  • Een antwoord op al uw vragen over pensioen-, successie- en vermogensplanning

€ 75/trimester

Dagelijks bankieren

Zichtrekening Inbegrepen
Spaarrekeningen Inbegrepen
Bancontact/Maestro kaart Inbegrepen
MasterCard kredietkaart Inbegrepen
Online & Mobile Banking Inbegrepen

Effectenrekening

Openen / afsluiten Inbegrepen
Bewaarloon Inbegrepen

Transacties

Instapkosten voor fondsen
Beperkt tot 1% op alle fondsen die we aanbieden.

Uitstapkosten voor fondsen
Gratis voor de meeste fondsen

Online beursorders op Euronext
Tot € 2.500 vanaf € 5,03 per transactie2

Makelaarsloon obligaties
0,50%

Private Banking

Vanaf € 1.000.000

  • Geprivilegieerd contact met uw Private Banker
  • Ruime expertise op de internationale financiële markten
  • Deskundig advies voor uw aandelenportefeuille
  • De experten van ons Estate Planning-team aan uw zijde voor het uitwerken van een vermogensplanning op maat

De kosten hangen af van het type beheer

Dagelijks bankieren

Zichtrekening Inbegrepen
Spaarrekeningen Inbegrepen
Bancontact/Maestro kaart Inbegrepen
MasterCard kredietkaart Inbegrepen
Online & Mobile Banking Inbegrepen

Effectenrekening

De vergoeding wordt berekend op jaarbasis en is trimestrieel betaalbaar op de totaliteit van het toegewezen vermogen. Deze vergoeding bevat zowel de jaarlijkse kosten voor het beheer/advies als alle kosten verbonden aan de effectenrekening.

Transacties

Instapkosten voor fondsen
Beperkt tot 1% op alle fondsen die we aanbieden.

Uitstapkosten voor fondsen
Gratis voor de meeste fondsen

Online beursorders op Euronext
Tot € 2.500 vanaf € 5,03 per transactie4

Makelaarsloon obligaties
0,50%

Maak de vergelijking met uw bank

Bij Deutsche Bank worden alle kosten zo nauwkeurig mogelijk berekend. Want wat hebt u aan een interessant rendement, als u nadien een veelvoud aan kosten wordt aangerekend? Kan uw bank hetzelfde zeggen?

Of

Overtuigd?

Documenten

Tarieven

Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen (Tarieven geldig tot 31/12/2021)

Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen (Tarieven geldig vanaf 01/01/2022)

Tarieven Private Banking (Geldig tot 31/12/2021)

Tarieven Private Banking (Geldig vanaf 01/01/2022)

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

Informatiedocument betreffende de vergoedingen – DB E-Account

Informatiedocument betreffende de vergoedingen – Zichtrekening

Informatiedocument betreffende de vergoedingen – Basisbankdienst

MIFID

MiFID brochure

SFDR

Informatieverschaffing over duurzaamheid

Reglementen

Algemeen Reglement der Verrichtingen  (Geldig tot 31/12/2021)

Algemeen Reglement der Verrichtingen  (Geldig vanaf 01/01/2022)

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en -Instrumenten (Tarieven geldig tot 31/12/2021)

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en -Instrumenten (Geldig vanaf 01/01/2022)

Specifiek Reglement Online Banking (Geldig tot 31/12/2021)

Specifiek Reglement Online Banking (Geldig vanaf 01/01/2022)

Specifiek Reglement DB Bankkaart (Tarieven geldig tot 31/12/2021)

Specifiek Reglement DB Bankkaart (Tarieven geldig vanaf 01/01/2022)

Specifiek Reglement DB Titanium Card/DB Gold (Tarieven geldig tot 31/12/2021)

Specifiek Reglement DB Titanium Card/DB Gold (Tarieven geldig vanaf 01/01/2022)

Specifiek Reglement Zoomit

Algemene voorwaarden verzekering « overlijden door ongeval » - rekening

Algemene voorwaarden verzekering « overlijden door ongeval » - effectenrekening

Algemene Voorwaarden Verzekeringen DB Gold / DB Titanium Plus

Algemeen Reglement DB Personal

Reglement DB Investment Plan

Reglement DB Saving Plan (Tarieven geldig tot 31/12/2021)

Reglement DB Saving Plan (Tarieven geldig vanaf 01/01/2022)

Specifiek Reglement Mobile Banking (Tarieven geldig tot 31/12/2021)

Specifiek Reglement Mobile Banking (Tarieven geldig vanaf 01/01/2022)

Reglement Private Banking Relatie

Privacy notice

Gegevensbeschermingsverklaring (Geldig tot 31/12/2021)

Gegevensbeschermingsverklaring (Geldig vanaf 01/01/2022)

Depositobeschermingsregeling

Informatieblad Deposant

Productfiches

Essentiële spaardersinformatie DB Plus Boekje

Essentiële spaardersinformatie DB Intensiv Plus

Essentiële spaardersinformatie DB E-Saving Account

Essentiële spaardersinformatie DB E-Fidelity Account

Essentiële spaardersinformatie DB Saving Plan

Productfiche DB E-Account

Productfiche Kasbons

Productfiche termijnrekening

Productfiche Basisbankdienst

Productfiche DB Investor Account

Productfiche DB Invest rekening

Informatiedocument verzekeringen DB Gold / DB Titanium Plus

Productfiche Rendement Plus

Effectenrekening

Formulier 'Transfer van een effectenrekening'

Voorwaarden en reglement m.b.t. de actie 'Effectenrekening'

Leesgids bij het portefeuillerapport

1De driemaandelijkse vergoeding van € 12 incl. BTW is niet verschuldigd indien aan één van deze voorwaarden is voldaan:
- De totale waarde van de activa (contanten, beleggingen inclusief verzekeringsproducten) van de bankrelatie is groter dan of gelijk aan 25.000 euro op de laatste werkdag van het vorige kwartaal.
- Een aankoop-/inschrijvingstransactie in een beleggingsproduct, met inbegrip van verzekeringsproducten, werd in het vorige kwartaal op een Deutsche Bank-rekening in de bankrelatie geregistreerd.
- Alle rekeninghouders zijn jonger dan 25 jaar op de laatste werkdag van het voorgaande kwartaal.
- Een van de titularissen van de DB Account-bankrelatie was DB Personal- of Private Banking-cliënt in het vorige kwartaal.

2 De maandelijkse vergoeding van € 5,30 incl. BTW is niet verschuldigd indien aan één van deze voorwaarden is voldaan:
- De totale waarde van de activa (contanten, beleggingen inclusief verzekeringsproducten) van de bankrelatie is groter dan of gelijk aan 50.000 euro op de laatste werkdag van de vorige maand.
- Alle rekeninghouders zijn jonger dan 25 jaar op de laatste werkdag van de voorgaande maand.
- Een van de titularissen van de DB Account-bankrelatie was DB Personal- of Private Banking-cliënt in de vorige maand.

3 Meer informatie over beursorders voor een bedrag hoger dan € 2.500, die niet online worden uitgevoerd of niet via Euronext Brussel, vindt u terug in de Brochure "Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen".

4 Meer informatie over beursorders voor een bedrag hoger dan € 2.500, die niet online worden uitgevoerd of niet via Euronext Brussel, vindt u terug in de Brochure "Tarieven Private Banking".