Algemene informatie

Informatie over Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

Naam

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

Maatschappelijke zetel

Deutsche Bank AG:
Taunusanlage 12
60325 Frankfurt am Main, Duitsland

Hoofdkantoor

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel:
Marnixlaan, 13-15
1000 Brussel

Handelsregister/Rechtspersonenregister

Deutsche Bank AG: Handelsregister Frankfurt am Main HRB nummer 30000
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel: Rechtspersonenregister Brussel - BTW BE 0418.371.094

Nummer verzekeringsbemiddelaar (Duitsland)

IHK D-H0AV-L0HOD-14

BIC code

DEUTBEBE

Algemeen postadres

Marnixlaan, 13-15
B-1000 Brussel

Telefooncentrale, algemene fax en telex

Algemeen telefoonnummer: +32 2 551 65 11
Algemeen faxnummer: +32 2 551 66 66

Website

www.deutschebank.be

Tarieven en reglementen

Tarieven en reglementen zijn beschikbaar onder de rubriek Documenten & tarieven.

Het Belgische recht is van toepassing. In geval van geschil, zullen enkel de belgische rechtbanken van bevoegd zijn.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij

Voor alle kwaliteitsproblemen inzake dienstverlening, kunnen cliënten hun Advisory Center bezoeken of contact opnemen met de dienst Client Solutions. De dienst Client Solutions is te bereiken via de volgende kanalen:

 • per post: Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel;
 • per fax op het nummer 02 551 62 99;
 • via e-mail: clienten.dienst@db.com;
 • via de website www.deutschebank.be, Rubriek "Contact - Stuur ons een e-mail";
 • via Online Banking;
 • per telefoon op het nummer 02 551 99 34.

U wordt gevraagd om Deutsche Bank alle nuttige informatie te bezorgen bij het formuleren van een klacht: uw naam en voornaam, uw wettelijk adres, uw contactgegevens (zoals uw telefoonnummer en e-mailadres), een beschrijving van uw klacht en uw rekeningnummer bij Deutsche Bank, maar ook alle andere informatie die relevant kan zijn voor de behandeling van uw klacht door Deutsche Bank.

Deutsche Bank implementeerde een beleid dat een passende behandeling van de klachten van cliënten voorziet. De belangrijkste kenmerken van dat beleid van Deutsche Bank zijn in wezen de volgende:

 • de ontvangen klachten worden toegewezen aan een medewerker van Deutsche Bank, die vanaf dat moment verantwoordelijk zal zijn voor het beheer ervan:
 • er wordt een dossier aangemaakt voor elke ontvangen en verwerkte klacht;
 • de cliënt krijgt een ontvangstbevestiging binnen vijf werkdagen na ontvangst van de klacht, via hetzelfde kanaal dat hij gebruikte voor het indienen van de klacht;
 • er werden principes uitgewerkt voor een goed beheer van klachten, onder meer met betrekking tot de volgorde waarin de klachten worden behandeld, het verzamelen van informatie noodzakelijk voor de verwerking van een klacht, het opstellen van een antwoord aan de cliënt en, in voorkomend geval, het voorstellen van een passende oplossing, het kanaal dat gebruikt wordt om de cliënt een antwoord te bieden, enz.;
 • de cliënt moet in principe een antwoord ontvangen uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht. Indien dat niet het geval is, heeft de cliënt het recht om de Ombudsman in financiële geschillen aan te spreken (Ombudsfin): Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsman, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel; E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; Website: www.ombudsfin.be.

U kunt steeds aanvullende informatie aanvragen over de klachtenprocedure van Deutsche Bank via de bovenvermelde kanalen.

Indien de aangereikte oplossingen voor u onvoldoende zijn, behoudt u het recht om de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin) waarbij Deutsche Bank is aangesloten te contacteren. U vindt alle informatie over buitengerechtelijke geschillenregelingen op de website van Ombudsfin, www.ombudsfin.be. Klik op de homepage op de hoofding "Klacht indienen" en vervolgens op "Hoe dien ik een klacht in?” en "Procedure".

Ombudsman in financiële geschillen,
Ombudsfin vzw
North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2,
1000 Brussel;
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be; Website: www.ombudsfin.be.
U kunt uw klacht ook online indienen via de link http:/ec.europa.eu/odr.
U behoudt ook steeds het recht om eventuele klachten voor te leggen aan de bevoegde rechtbanken.