Téléphone

Deutsche Bank

Samenvatting van de vier hoofdthema’s die impact ondervinden van de nieuwe PSD2-richtlijn

  • Het toepassingsgebied van de richtlijn wordt verruimd
  • Bevoegde, externe partijen hebben toegang tot uw rekeningen
  • Uw consumentengegevens worden beschermd
  • Uw online betalingen en de toegang tot uw rekening verlopen in alle veiligheid

Verruiming van het toepassingsgebied

De PSD2-richtlijn breidt de reikwijdte van de initiële PSD-richtlijn uit. Voortaan zijn ook transacties waarvan slechts één van de partijen in de Europese Economische Ruimte (EER) gesitueerd is, inbegrepen. Voor de betaaldiensten in de EER breidt PSD2 het toepassingsgebied eveneens uit naar nieuwe, niet-bancaire spelers. Zij zullen onderworpen worden aan een specifiek prudentieel toezichtsysteem.

Toegang tot uw rekeningen door bevoegde externe partijen

Het hoofddoel van PSD2 is om nieuwe spelers aan te moedigen zich op de betaalmarkt te vestigen. De banken worden voortaan verplicht om aan andere banken en niet-bancaire spelers toegang te verlenen tot de betaalrekeningen van hun cliënten (Third Party Provider - TPP).

Er bestaan 2 types erkende derde partijen:

1. De rekeninginformatiedienstverleners (AISP) kunnen zich aanmelden op betaalrekeningen en rekeninginformatie consulteren.

2. De betaalinitiatiedienstverleners (PISP) kunnen betalingstransacties initiëren.

Natuurlijk beslist u zelf of u deze derden al dan niet toegang geeft tot uw rekeningen.

Bescherming van de consument

Veiligheid van de online betalingen en toegang tot de rekeningen

De toezichthouder heeft nieuwe veiligheidseisen geïntroduceerd voor elektronische betalingen en de toegang tot uw rekeningen. Gebruikers kunnen voortaan betalingen initiëren of informatie over hun rekeningen opvragen via andere platformen, die door de TPP (derde partijen) gecreëerd zijn. U kunt de digipass van uw bank (of elke andere beveiligde tool) gebruiken om toestemming te geven voor deze betalingen.

Raadpleeg het volledige dossier dat Febelfin gepubliceerd heeft.

Lees ook