Termijnrekening

Een flexibele investering met een vaste rentevoet.

Is het iets voor mij?

Beschikt u over een bedrag dat u een tijdje kunt missen? Wilt u wat geld opzijzetten in afwachting van een nieuwe belegging? Of in een project investeren? Kies dan voor een termijnrekening1!

Op een termijnrekening genereert uw geld een vast rendement. Zo weet u precies hoeveel het zal opbrengen. De rente die u op uw termijnrekening ontvangt, hangt af van het belegde bedrag en de looptijd. De intresten worden op eindvervaldag betaald en zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%2.

Deutsche Bank biedt u termijnrekeningen aan in EUR en bepaalde andere munten. Schommelingen van de wisselkoersen kunnen dus een positief of negatief effect hebben op de waarde van uw belegging.

Termijnrekening - Juridische informatie

Doel

Deze producten zijn vooral interessant voor cliënten die niet op korte of middellange termijn over hun geld hoeven te beschikken en die op zoek zijn naar een vast rendement.

Valuta

EUR en bepaalde andere munten.

Rentevoeten

Bruto-rentevoeten op jaarbasis.
De rentevoeten zijn afhankelijk van de munt en de looptijd. Een overzicht van de van toepassing zijnde rentevoeten voor alle looptijden en munten is beschikbaar in de Financial Centers. De tarieven worden regelmatig door de Bank geactualiseerd. Neem contact op met uw Financial Center om de huidige rentevoeten te kennen.
De rentevoet wordt vastgesteld bij de opening van de termijnrekening door de klant, op basis van de op dat ogenblik geldende rentevoet en dit voor de volledige looptijd van de termijnrekening.

PLACEHOLDER FOR THE RATES. DO NOT REMOVE!

 
Rentevoeten afgerond op twee decimalen.   
Netto-rentevoet: bruto-rentevoet verminderd met de roerende voorheffing van 30%.
Consulteer de productfiche voor een overzicht van de rentevoeten voor de meest courante looptijden en munten.

Risico's

Inflatierisico: Aanhoudende prijsstijgingen (inflatie) kunnen ertoe leiden dat het gestorte geld minder waard wordt.

In geval van faillissement of risico op faillissement van de bank loopt de spaarder het risico zijn spaargeld te verliezen of onderworpen te worden aan een vermindering/omzetting in aandelen (bail-in) van het bedrag van de vordering die hij op de bank heeft boven het bedrag van 100.000 euro dat wordt gedekt door het Duitse wettelijke depositogarantiestelsel. Bedragen van meer dan 100.000 euro vallen onder de voorwaarden van het Duitse vrijwillige depositobeschermingsfonds. Meer informatie over het Duitse depositogarantiestelsel. De Duitse Vereniging van Banken heeft bevestigd dat het vrijwillige depositobeschermingsfonds deposito's die aan bail-in-maatregelen zouden zijn onderworpen, op dezelfde wijze behandelt als deposito's in andere compensatiescenario's. U kunt het Informatieblad voor Deposanten gratis verkrijgen bij uw Financial Center of raadplegen op onze website.

Kosten

Geen

Looptijd

Minimum 1 week / maximum 10 jaar.

De uitvoering van het contract gedurende de gehele looptijd is een essentieel element van het contract en heeft de belangrijkste kenmerken van de termijnrekening bepaald. De cliënt erkent dat de termijnrekening om deze reden niet vervroegd kan worden opgezegd. Indien de cliënt in uitzonderlijke gevallen vóór de vervaldag een gedeeltelijke of volledige terugbetaling van het bedrag van de termijnrekening wenst te verkrijgen, kan de cliënt Deutsche Bank hiervan in kennis stellen. In dat geval zal de Bank de financiële voorwaarden bepalen om aan het verzoek van de cliënt te voldoen, op basis van objectieve elementen (zoals het bedrag van de gewenste terugbetaling, de resterende looptijd, de marktvoorwaarden, de toepassing van een door de cliënt te betalen vergoeding van 0,20% op het nominale bedrag van de termijnrekening). Bij het uitblijven van een akkoord tussen de cliënt en de Bank over de financiële voorwaarden, loopt de termijnrekening door tot de vervaldag die bij de opening van de termijnrekening werd overeengekomen.

Fiscaliteit2

De rente is onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer wordt verwezen naar een belastingstelsel, moet dit worden begrepen als het belastingstelsel dat van toepassing is op een gemiddelde particuliere cliënt die een in België wonende natuurlijke persoon is.

Minimum bedrag 

  • Termijnrekening in EUR met looptijd ≥ 1 maand : 50.000 EUR
  • Termijnrekening in EUR met looptijd < 1 maand : 500.000 EUR
  • Termijnrekening in een andere munteenheid : equivalent van 50.000 EUR

Toepasselijk recht

Belgisch recht

Klanten

Bij eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot onze afdeling 'Client Solutions' Tel +32 2 551 99 34; e-mail: clienten.dienst@db.com. Indien de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt geen genoegdoening verschaft, kan de cliënt contact opnemen met de Ombudsman – Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, www.ombudsfin.be.

Er is geen document ‘Essentiële spaardersinformatie’ beschikbaar voor de termijnrekening.

Een alternatief voor de termijnrekening? Ontdek onze spaaroplossingen3:

DB E-Fidelity Account

DB E-Fidelity Account

(Gereglementeerde spaarrekening)

Uw spaargeld blijft langer dan 12 maanden op uw spaarrekening staan.
 

(Gereglementeerde spaarrekening)

Uw spaargeld blijft langer dan 12 maanden op uw spaarrekening staan.
 

DB Saving Plan

DB Saving Plan

(Gereglementeerde spaarrekening)

Een vooruitstrevende spaarrekening om uw rendement op lange termijn te kruiden.

(Gereglementeerde spaarrekening)

Een vooruitstrevende spaarrekening om uw rendement op lange termijn te kruiden.

Termijnrekening: Bij een termijnrekening wordt uw spaargeld gedurende een bepaalde termijn geblokkeerd (vandaar de naam). Met andere woorden, uw geld is niet beschikbaar gedurende een bepaalde periode die u van tevoren kunt kiezen. De rentevoet die bij de opening van een termijnrekening wordt vastgesteld, blijft behouden tot de eindvervaldag.

De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer wordt verwezen naar een belastingstelsel, moet dit worden begrepen als het belastingstelsel dat van toepassing is op een gemiddelde particuliere cliënt die een Belgische ingezeten natuurlijke persoon is.

3 Gereglementeerde spaarrekening: Een gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening in de zin van artikel 21,5° van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en die voldoet aan de voorwaarden van artikel 2 KB/WIB die bijgevolg kan genieten van een voordelig fiscaal statuut.