Termijnrekening

Een flexibele investering met een vaste rente.

Termijnrekening
  • Vaste interestvoeten
  • Keuze uit verschillende looptijden en valuta's
  • Een interessant alternatief voor uw spaarrekening

Is het iets voor mij?

Is het iets voor mij?

Beschikt u over een bedrag dat u een tijdje kunt missen? Wilt u wat geld opzijzetten in afwachting van een nieuwe belegging? Of in een project investeren? Kies dan voor een termijnrekening1!

Op een termijnrekening genereert uw geld een vast rendement. Zo weet u precies hoeveel het zal opbrengen. Deze belegging biedt u dus zekerheid en een gewaarborgd rendement. De rente die u op uw termijnrekening ontvangt, hangt af van het belegde bedrag en de looptijd. De intresten worden op eindvervaldag betaald en zijn onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%2.

Deutsche Bank biedt ook termijnrekeningen in vreemde valuta aan, onder andere in USD, NOK en GBP. Als u voor een termijnrekening in vreemde valuta kiest, hangt het rendement van de rekening ook af van de evolutie van de wisselkoersen.

#

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 Termijnrekening: Op een termijnrekening wordt uw spaargeld voor een vooraf bepaalde termijn geblokkeerd (vandaar ook de naam). Anders gezegd, kan u dus voor een vooraf door uzelf bepaalde periode niet over uw geld beschikken. De rentevoet vastgelegd bij de opening van de rekening blijft geldig tot de eindvervaldag.
2 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.
3 Gereglementeerde spaarrekening: Een gereglementeerde spaarrekening zoals bepaald in het artikel 21,5° van het Wetboek van de Inkomstenbelasting en volgens de voorwaarden van het artikel 2AR/CIR. Bijgevolg kan een voordelige belastingregeling toegepast worden.