Sparen voor uw pensioen

Wist u dat u een fiscaal voordeel geniet als u spaart voor uw pensioen?

Dat wil zeggen dat u niet alleen een kapitaal opbouwt voor uw pensioen, maar ook dat u via uw belastingsaangifte jaarlijks een korting krijgt van 30% op het bedrag dat u gestort hebt.

Bovendien merkt u het amper als u maandelijks een klein bedrag belegt.

Bereken uw voordeel
Money EXPLORER

Hoe zit het met de depositogarantie?

Uw deposito's zijn gegarandeerd door een dubbel beschermingsmechanisme.

Ten eerste is er het wettelijke luik, dat geharmoniseerd werd op Europees niveau tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per bank. Dat is het systeem dat in België van toepassing is.

Daarnaast is er een tweede, vrijwillig luik dat specifiek is voor Duitse banken. Dat biedt een bijkomende bescherming voor het bedrag dat het wettelijke luik van 100.000 euro dat geharmoniseerd werd op Europees niveau overschrijdt, en dat met een maximum van 20% van het eigen kapitaal van de betrokken bank.

Een alternatief voor de lage rentes.
Hebt u al aan beleggen gedacht?

Veel spaarders stellen zich de vraag: sparen of beleggen? Het antwoord hangt af van verschillende zaken zoals de risicotolerantie, uw beleggershorizon, uw financiële situatie, uw kennis van financiële producten, … Maar het hangt vooral af van uw doelstellingen.

Uw beslissing is uiteindelijk altijd van de rekening persoonlijk, maar Deutsche Bank is er altijd om u te helpen om een goede beslissing te nemen.

Ontdek of beleggen iets voor u is

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 Een spaarrekening is een gelddeposito dat intresten opbrengt en doorgaans niet kan worden gebruikt om rechtstreeks betalingen uit te voeren.

2 Een Tak 21-verzekeringsproduct is een levensverzekering. Het rendement bestaat uit een gegarandeerde rente plus een eventuele winstdeling. Deze winstdeling, die niet gegarandeerd is, kan jaarlijks op het contract worden toegerekend, tenzij dit in de bijzondere voorwaarden is uitgesloten. Het bedrag kan elk jaar veranderen. De verzekeringsmaatschappij heeft noch een wettelijke, noch een contractuele verplichting om te voorzien in een winstdeling. De winstdeling is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering en is volledig afhankelijk van de discretionaire beslissingsbevoegdheid van de verzekeringsmaatschappij.