Téléphone

Deutsche Bank

DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening

Met deze kredietoplossing1 kunt u geld lenen door uw financiële beleggingen in waarborg te geven. Uw activa blijven dus belegd en brengen verder potentiële inkomsten op waarvan u de begunstigde blijft.

Investment Loan

Is dit iets voor mij?

Bent u op zoek naar een kredietoplossing voor uw projecten en dan vooral m.b.t. vastgoed? Bent u DB Personal of Private Banking cliënt en hebt u al een effectenrekening (obligaties, aandelen, fondsen2, ...)?

Dan hebben wij de oplossing: DB Investment Loan, een formule op maat om uw project te financieren zonder uw effecten te moeten verkopen. De ideale formule om een tweede verblijf aan te kopen, een opbrengstgebouw aan te schaffen, voor een renovatieproject, de financiering van een overbruggingskrediet of andere projecten.

U kunt een krediet aanvragen vanaf 100.000€.

Hoe werkt het?

Deutsche Bank analyseert elke lijn van uw effectenrekening op grond van verschillende criteria en bepaalt dan het bedrag dat u kan lenen. We hebben het vereiste minimum voor de opening van een DB Investment Loan vastgelegd op 100.000€. De minimale looptijd van het krediet is 6 maanden en de maximale 10 jaar. De rentevoet (vast over de hele looptijd van het krediet) wordt bepaald op basis van de marktrente in de periode dat het krediet wordt aangegaan.

Bekijk de video

Twee terugbetalingsformules mogelijk:

 • Klassieke formule

  De klassieke formule is geschikt als u veel kunt sparen tijdens de looptijd van het krediet.


  • Looptijd : 1 tot 10 jaar
  • Maandelijkse terugbetaling van het kapitaal
  • Maandelijkse betaling van de intresten
 • 'Bullet'-formule

  De 'bullet'-formule kan geschikt zijn als er tegen de eindvervaldag van het krediet een kapitaal vrijkomt (groepsverzekering, pensioensparen, toekomstige overdracht van deelbewijzen van een vennootschap enz.).

  • Looptijd : 6 maanden tot 5 jaar
  • Volledige terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag van het krediet
  • Driemaandelijkse intrestbetaling

Voordelen

De beste rentetarieven

Deutsche Bank biedt u zeer concurrerende rentetarieven3 op de Belgische markt.

Minimale kosten

Geen notariskosten of notariële akte. Geen beheersprovisie bij de aanvang van het krediet.

Geoptimaliseerd

U behoudt uw beleggingen en uw potentieel rendement blijft gevrijwaard tijdens de aflossing van het krediet.

Flexibiliteit

Wij zoeken de oplossing die het best bij u past.

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van de inpandgeving van de effectenportefeuille en de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.

4 Aanbod onder voorwaarden. Bij inschrijving tussen 1/12/2017 en 31/03/2018 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 2% (met een maximum van € 10.000) op de waarde van de deelbewijzen van fondsen die u naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel heeft overgedragen vóór 31/03/2018. Niet van toepassing op deelbewijzen van monetaire en/of beursverhandelde fondsen (o.m. ETF en trackers). Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Raadpleeg het reglement voor meer details.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Let op, geld lenen kost ook geld.