Publicitaire communicatie

Illustration pour expertise Diversifiëring

Met een tracker kunt u in een sector, regio of specifieke index beleggen.
Dat zorgt onmiddellijk voor diversifiëring.

Illustration pour taillé sur mesure Toegankelijkheid

Trackers worden even gemakkelijk verhandeld als aandelen. Ze noteren op de beurs en dus kunt u ze gedurende de hele beursdag kopen en verkopen.

Illustration pour transparence Lage beheerskosten

De jaarlijkse beheerskosten van trackers zijn laag. Dat valt te verklaren door de structuur en de beheersstijl van dit soort instrumenten.

Iets voor mij?

Bent u op zoek naar een belegging die de voordelen van diversificatie van sommige fondsen combineert de toegankelijkheid van aandelen, en dat allemaal met lage beheerskosten?

Dan hebben wij de oplossing: trackers.

Net als aandelen, worden trackers de hele beursdag verhandeld. Via trackers kunt u ook beleggen in aandelen en obligaties die anders moeilijk toegankelijk zijn voor individuele beleggers.

'Actief' of 'passief' beheer?

In tegenstelling tot actief beheerde fondsen (actief beheer) hanteren trackers een zogenaamde 'passieve' beleggingsstrategie. Zij trachten het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.

Trackers (ETF) metpassief beheer

 • Doelstelling

  De prestatie van een vooraf bepaalde beursindex nabootsen. De beheerder maakt geen strategische keuzes
 • Toegankelijkheid

  Worden aan de beurskoers verhandeld. Flexibel kopen en verkopen gedurende de hele beursdag
 • Beheerskosten

  Door hun structuur en passieve beheersstijl blijven de jaarlijkse beheerskosten van ETF's beperkt

Fondsen metactief beheer

 • Doelstelling

  Spelen actief in op marktkansen. Bijvoorbeeld: de beheerder van een flexibel gemengd fonds kan de nettoblootstelling aan aandelen aan zijn marktanalyse aanpassen.
 • Toegankelijkheid

  Worden op het einde van de dag verhandeld tegen een netto inventariswaarde (NIW)
 • Beheerskosten

  Voor het actieve beheer is een beheers- en onderzoeksteam nodig, wat hogere jaarlijkse beheerskosten met zich meebrengt

Leg niet al uw eieren
in dezelfde mand

Bij Deutsche Bank zijn we van mening dat beide beheerstypes elkaar aanvullen en dat het zinvol kan zijn om beide te combineren in een portefeuille. Fondsen met een actief beheer gebruiken immers hun flexibiliteit om in te spelen op een specifieke behoefte die niet noodzakelijk in de samenstelling van een index is vervat. Met een tracker is ook een snelle en efficiënte blootstelling aan een bepaalde sector of specifiek thema mogelijk.

Onze selectie

Wij selecteerden bijzonder efficiënte trackers waarmee u in bepaalde markten kunt beleggen. De selectie wordt verricht op basis van de kwaliteit van de beheerder, de transparantie van de structuur, de beheerskosten die de beheerder aanrekent en de toegankelijkheid en liquiditeit van de onderliggende beurs van de trackers.

Naam Type Munt Doelstelling

Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
Meer weten

SRI

De SRI (Summary Risk Indicator) geeft een indicatie van het risico verbonden aan de belegging in een instelling voor collectieve belegging. Het laat zien hoe risicovol het product is in vergelijking met andere producten en hoe groot de kans is dat het product geld verliest als de markten bewegen of de fondsbeheerder u niet kan terugbetalen. Het waardeert het risico op een schaal van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). De laagste categorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De synthetische risico-indicator is gebaseerd op de huidige situatie en kenmerken van het product en is mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het product. De aangegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. Indien de valuta van het product niet euro (EUR) is, dient u rekening te houden met het wisselkoersrisico. Uw uiteindelijke winst of verlies zal dus ook afhangen van de wisselkoers tussen de twee munten. Met dit risico wordt geen rekening gehouden in bovenstaande indicator.

Interesse in trackers (ETF's)?

Meld u aan in Online Banking om toegang te krijgen tot de trackers die bij Deutsche Bank beschikbaar zijn

Nog geen cliënt?

Maak een afspraak in een van onze Advisory Centers of neem met ons contact op

1Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

3 Een beursindex weerspiegelt de algemene prestatie van een markt of sector. Er bestaan verschillende indextypes, waarvan dit de belangrijkste zijn: MSCI World, S&P 500 enz.

×