Uitgelicht

Een mooi resultaat voor de Dynamic Equity portefeuille in 2021

Een mooi resultaat voor de Dynamic Equity portefeuille in 2021

Ondanks een behoorlijk volatiel jaar, zette de discretionair beheerde Dynamic Equity portefeuille een mooi resultaat1 neer.

Ondanks een behoorlijk volatiel jaar, zette de discretionair beheerde Dynamic Equity portefeuille een mooi resultaat1 neer.

Tevredenheidsonderzoek: onze cliënten geven ons de uitstekende score van 4,8/5

Tevredenheidsonderzoek: onze cliënten geven ons de uitstekende score van 4,8/5

Beleggingsfondsen2 : welke tendensen voor 2022?

Beleggingsfondsen2 : welke tendensen voor 2022?

Bij Deutsche Bank denken we dat de interesse voor duurzame beleggingen en ESG in 2022 zal blijven toenemen.

Bij Deutsche Bank denken we dat de interesse voor duurzame beleggingen en ESG in 2022 zal blijven toenemen.

Oplossingen voor u

Sparen en beleggen

Beheer uw geld actief dankzij onze expertise
 
 

Kredieten3

Financier4 uw droomproject dankzij uw effectenrekening
 
JKP op 5 jaar: VAR_TAEG%*

Dagelijks bankieren

Ontdek onze tools: rekeningen, kaarten, Online en Mobile Banking
 
 

Pensioen

Bouw een pensioenkapitaal op met producten van de derde pijler.
 
 

Onze expertise via het kanaal van uw voorkeur

Image

Als sparringpartner voor het beheer van uw geld, staan we aan uw zijde om u advies te geven en u te helpen bij het maken van de juiste keuze. Welk kanaal u ook verkiest, u profiteert steeds mee van onze expertise en ons advies.

Nog geen cliënt?

1. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomstige prestaties. Ze mogen geen basis vormen voor een beleggingsbeslissing. Referentieperiode: van 01/01/2021 tot 31/12/2021. Dit rendement refereert aan de portefeuille Dynamic Equity, die representatief is voor de strategie ‘Dynamic’, een van de strategieën die voorgesteld wordt binnen het discretionair beheer bij Deutsche Bank.

2. De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.

3. De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het hypothecair krediet. Indien het krediet een roerende bestemming heeft of renovatiewerken financiert, is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van het Boek VII van het Wetboek Economisch Recht met betrekking tot het consumentenkrediet. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier en de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de minimumwaarde van de inpandgeving van de effectenportefeuille en de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.

4. Let op, geld lenen kost ook geld.

* Een representatief voorbeeld:

Stel u beschikt bij Deutsche Bank over een contract discretionair vermogensbeheer van het type 'Private Solutions Funds Medium' ter waarde van 200.000€, dat u als waarborg wenst te gebruiken voor een hypothecair krediet met onroerende bestemming en met kapitaalaflossing (gedekt door roerende zekerheden). Mits aanvaarding van uw kredietaanvraag zou u een kredietbedrag van €200.000 kunnen ontlenen op een looptijd van 5 jaar aan een Jaarlijks kostenpercentage (JKP) van VAR_TAEG% (vaste debetrentevoet: VAR_TAUX_FIXE% + 250€ dossierkosten) terugbetaalbaar in 60 maandaflossingen van €VAR_MENSUALITE, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van €VAR_MONTANT_TOTAL. Rentevoet voor een krediet met een looptijd van 5 jaar, rente geldig vanaf VAR_DATE_VALIDITE tot aan wijziging. Onder voorbehoud.