Tarieven

Het advies van experts aan uiterst competitieve tarieven.
Waarom zou je elders meer betalen?

DB Account

Voor iedereen toegankelijk

  • Advies van onze specialisten in het agentschap, via telefoon én via internet
  • Toegang tot de beste oplossingen van de markt
  • Bij de laagste tarieven op de markt

€ 5,30/maand1

Dagelijks bankieren

Zichtrekening Inbegrepen
Spaarrekeningen Inbegrepen
Bancontact/Debit Mastercard-kaart Inbegrepen
Online & Mobile Banking Inbegrepen

Effectenrekening

Openen / afsluiten Inbegrepen
Bewaarloon

€ 12/lijn

max. € 300

Transacties

Instapkosten voor fondsen
Beperkt tot 1,5% op alle fondsen die we aanbieden.

Uitstapkosten voor fondsen
Gratis voor de meeste fondsen

Online beursorders op Euronext
Tot € 2.500 vanaf € 7,5 per transactie2

Makelaarsloon obligaties
0,50%

DB Personal

Vanaf € 150.000

  • Directe toegang tot uw persoonlijke adviseur
  • Proactief beheer en nauwgezette opvolging van uw portefeuille
  • Een antwoord op al uw vragen over pensioen-, successie- en vermogensplanning

€ 75/trimester

Dagelijks bankieren

Zichtrekening Inbegrepen
Spaarrekeningen Inbegrepen
Bancontact/Debit Mastercard-kaart Inbegrepen
Online & Mobile Banking Inbegrepen

Effectenrekening

Openen / afsluiten Inbegrepen
Bewaarloon Inbegrepen

Transacties

Instapkosten voor fondsen
Beperkt tot 1% op alle fondsen die we aanbieden.

Uitstapkosten voor fondsen
Gratis voor de meeste fondsen

Online beursorders op Euronext
Tot € 2.500 vanaf € 5,03 per transactie2

Makelaarsloon obligaties
0,50%

Private Banking

Vanaf € 500.000

  • Geprivilegieerd contact met uw Private Banker
  • Ruime expertise op de internationale financiële markten
  • Deskundig advies voor uw aandelenportefeuille
  • De experten van ons Estate Planning-team aan uw zijde voor het uitwerken van een vermogensplanning op maat

De kosten hangen af van het type beheer

Dagelijks bankieren

Zichtrekening Inbegrepen
Spaarrekeningen Inbegrepen
Bancontact/Debit Mastercard-kaart Inbegrepen
Online & Mobile Banking Inbegrepen

Effectenrekening

De vergoeding wordt berekend op jaarbasis en is trimestrieel betaalbaar op de totaliteit van het toegewezen vermogen. Deze vergoeding bevat zowel de jaarlijkse kosten voor het beheer/advies als alle kosten verbonden aan de effectenrekening.

Transacties

Instapkosten voor fondsen
Beperkt tot 1% op alle fondsen die we aanbieden.

Uitstapkosten voor fondsen
Gratis voor de meeste fondsen

Online beursorders op Euronext
Tot € 2.500 vanaf € 5,03 per transactie3

Makelaarsloon obligaties
0,50%

Documenten

Tarieven

Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen

Tarieven van toepassing op de diensten Private Banking & Wealth Management

Informatiedocument betreffende de vergoedingen

Informatiedocument betreffende de vergoedingen – DB E-Account

Informatiedocument betreffende de vergoedingen – Zichtrekening

Informatiedocument betreffende de vergoedingen – Basisbankdienst

MIFID

MiFID brochure

SFDR

Informatieverschaffing over duurzaamheid - Versie 3

Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzamheidsfactoren

Reglementen

Algemeen Reglement der Verrichtingen

Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en -Instrumenten

Specifiek Reglement Online & Mobile Banking

Specifiek Reglement DB Bankkaart

Specifiek Reglement DB Titanium Card/DB Gold

Specifiek Reglement Zoomit

Algemene voorwaarden verzekering « overlijden door ongeval » - rekening

Algemene voorwaarden verzekering « overlijden door ongeval » - effectenrekening

Algemene Voorwaarden Verzekeringen DB Gold / DB Titanium Plus

Algemeen Reglement DB Personal

Reglement DB Investment Plan

Reglement DB Saving Plan

Reglement Private Banking Relatie

Privacy notice

Gegevensbeschermingsverklaring

Depositobeschermingsregeling

Informatieblad Deposant

Productfiches

Essentiële spaardersinformatie DB Silver Account

Essentiële spaardersinformatie DB Plus Boekje

Essentiële spaardersinformatie DB Intensiv Plus

Essentiële spaardersinformatie DB E-Saving Account

Essentiële spaardersinformatie DB E-Fidelity Account

Essentiële spaardersinformatie DB Saving Plan

Productfiche DB E-Account

Productfiche termijnrekening

Productfiche Basisbankdienst

Productfiche DB Investor Account

Productfiche DB Invest rekening

Informatiedocument verzekeringen DB Gold / DB Titanium Plus

Productfiche Rendement Plus

Informatiedocument verzekering “overlijden door ongeval” - rekening

Uitleg – Interesten op gereglementeerde spaarrekeningen

Effectenrekening

Formulier 'Transfer van een effectenrekening'

Samenvatting van de rechten van beleggers (beleggingsfondsen)

Voorwaarden en reglement m.b.t. de actie 'Effectenrekening'

Leesgids bij het portefeuillerapport

1 De maandelijkse vergoeding van € 5,30 incl. BTW is niet verschuldigd indien aan één van deze voorwaarden is voldaan:

- De totale waarde van de activa (contanten, beleggingen inclusief verzekeringsproducten) van de bankrelatie is groter dan of gelijk aan 50.000 euro op de laatste werkdag van de vorige maand.
- Alle rekeninghouders zijn jonger dan 25 jaar op de laatste werkdag van de voorgaande maand.
- Een van de titularissen van de DB Account-bankrelatie was DB Personal- of Private Banking-cliënt in de vorige maand.

2 Meer informatie over beursorders voor een bedrag hoger dan € 2.500, die niet online worden uitgevoerd of niet via Euronext Brussel, vindt u terug in de Brochure "Tarieven voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen".

3 Meer informatie over beursorders voor een bedrag hoger dan € 2.500, die niet online worden uitgevoerd of niet via Euronext Brussel, vindt u terug in de Brochure "Tarieven Private Banking".

×