Beleggingsfondsen

Beleggingsfondsen

Bij Deutsche Bank kunt u een keuze maken uit meer dan 2.000 fondsen1 van een dertigtal partners.

Ontdek ons aanbod

DB Best Advice

DB Best Advice

Een strenge selectie van fondsen en trackers2. Het selectieproces is gebaseerd op een grondige analyse die o.a. kwalitatief onderzoek en de Morningstar-rating3 omvat.

Een strenge selectie van fondsen en trackers2. Het selectieproces is gebaseerd op een grondige analyse die o.a. kwalitatief onderzoek en de Morningstar-rating3 omvat.

Thematische fondsen

Thematische fondsen

Focus op langetermijnthema’s

Focus op langetermijnthema’s

Duurzame fondsen

Duurzame fondsen

U wilt vandaag de uitdagingen van morgen aangaan?

U wilt vandaag de uitdagingen van morgen aangaan?

DB Investment Plan

DB Investment Plan

Beleg regelmatig volgens uw eigen tempo, en dit vanaf € 100/maand5

Beleg regelmatig volgens uw eigen tempo, en dit vanaf € 100/maand5

Top 5 fondsen

Top 5 fondsen

De meest aangekochte6 fondsen bij Deutsche Bank sinds 1 januari 2023

De meest aangekochte6 fondsen bij Deutsche Bank sinds 1 januari 2023

Waarom beleggen in fondsen?

Uw inleg wordt samen met die van andere (bestaande) beleggers in een portefeuille samengebracht. Deze portefeuille wordt professioneel beheerd door de fondsbeheerder en belegd in activa die in het beleggingsbeleid van het fonds zijn gespecificeerd.

De beheerder van het fonds ontvangt een vergoeding voor zijn diensten (zie hieronder voor meer details over de kosten). Beleggen in fondsen brengt voordelen met zich mee, maar houdt net zoals elke belegging ook risico’s in:

Alvorens over te gaan tot een beleggingsbeslissing, raden we u aan het Essentiële-informatiedocument (KID) door te nemen. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw kennis en ervaring, financiële situatie, beleggingsdoelstellingen en duurzaamheidsvoorkeuren.

Meer info over fondsen

Geïnteresseerd?

Onze adviseurs helpen u graag verder tijdens een persoonlijk gesprek in een Advisory Center bij u in de buurt.

Meer weten over onze fondsen

Wilt u meer weten over onze fondsen?

Wilt u meer weten over onze fondsen?

Op onze pagina 'Nieuws & Advies' vindt u meer achtergrondinformatie over deze producten en de verschillende onderwerpen die hiermee verband houden.

Op onze pagina 'Nieuws & Advies' vindt u meer achtergrondinformatie over deze producten en de verschillende onderwerpen die hiermee verband houden.

Onze partners

Onze partners

Weet u waarom wij een interessant aanbod hebben?
Wij kiezen wat bij u past, of het nu gaat om onze eigen producten of die van onze partners.

Weet u waarom wij een interessant aanbod hebben?
Wij kiezen wat bij u past, of het nu gaat om onze eigen producten of die van onze partners.

1. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2. Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.

3. Morningstar, Inc. is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risico-aangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op http://www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

4. Fondsen die geklassificeerd worden als Artikel 9 SFDR (Verordering (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector) en zich bijgevolg richten op duurzame beleggingsdoelstellingen.

5. Voor meer details over het aanbod, kunt u het reglement DB Investment Plan raadplegen.

6. Op basis van het bruto-volume.

7. https://public.deutschebank.be/f2w/media-pdf/tarieven-bank-en-effectenverrichtingen.pdf