Les obligations

Obligaties

Obligaties bieden kapitaalbescherming op de vervaldag ( tenzij de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat) en u ontvangt doorgaans regelmatige inkomsten dankzij de coupons. Obligaties lijken dus hun plaats te verdienen in een evenwichtige portefeuille én in lijn met het Financial ID.

Wat is een obligatie?

Nationale overheden en ondernemingen (hierna ‘uitgever’ genoemd) die geld nodig hebben, kunnen de nodige fondsen ophalen door obligaties uit te geven.

Door in deze obligaties te beleggen, leent u in feite geld uit aan een overheidsinstelling of aan een onderneming.

In ruil daarvoor hebt u recht op een rente of coupon, die meestal bestaat uit een regelmatige vaste coupon. U hebt ook recht op terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag, tenzij de uitgever in gebreke blijft of failliet gaat.

Een obligatie is dus een verhandelbaar schuldbewijs waarbij een uitgever zich ertoe verbindt om de koper het bedrag van de lening (de nominale waarde) op de eindvervaldag terug te betalen, samen met de rente over het geleende bedrag (de coupon).

De lijst van obligaties

Sorteren volgens :
Volgorde :
Markt
Markt

Markt waar de obligatie is uitgegeven.

Munt
Munt

Munt in dewelke de obligatie is uitgegeven.

Emittent
Emittent

Bedrijf, bank of staat die de obligatie uitgeeft.

Coupon
Coupon

De aan de belegger periodiek uitgekeerde intrest, berekend in een percentage van de nominale waarde.

Vervaldag
Vervaldag

Datum waarop het kapitaal terugbetaald moet worden aan de beleggers.

Prijs
Prijs

Prijs uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde.

Rend.
Rendement

Het verband tussen de coupon en de obligatiekoers.

Min. coupure
Minimale coupure

Het minimale bedrag dat u kunt investeren in de obligatie.

S&P rating
S&P rating

Ratingagentschap die de financiële solvabiliteit van een emittent evalueert.

Doelstel.
Doelstelling

Bij Deutsche Bank stellen we U een unieke benadering voor, gebaseerd op 3 sleuteldoelstellingen: Liquiditeiten, Bescherming en Groei.
Meer weten

val_market
val_currency
val_emitter
val_coupon %
val_expiration_date
val_price %
val_efficiency %
val_min_coupure
val_rating
val_ico_objective
Markt :
val_market
Munt :
val_currency
Emittent :
val_emitter
Coupon :
val_coupon %
Vervaldag :
val_expiration_date
Prijs :
val_price %
Rendement :
val_efficiency %
Min. coupure :
val_min_coupure %
Rating S&P :
val_rating %
Doelstelling :
val_ico_objective
Meer details
ˇ

Nog geen cliënt?

Word cliënt om van het advies van onze experts te genieten.

Nog geen cliënt?

Word cliënt om van het advies van onze experts te genieten.

Ontdek ook onze andere oplossingen

Kasbons

Kasbons

Speel op zeker:
Een belegging met een vast rendement en een vooraf vastgelegde jaarlijkse rentevoet.

Speel op zeker:
Een belegging met een vast rendement en een vooraf vastgelegde jaarlijkse rentevoet.

Staatsbons

Staatsbons

 
Wilt u extra inkomsten uit een veilige belegging? Kies voor Belgische staatsbons.
 

 
Wilt u extra inkomsten uit een veilige belegging? Kies voor Belgische staatsbons.
 

Deze obligatielijst wordt enkel ter informatie verstrekt. Deze lijst vormt geen openbaar aanbod of beleggingsadvies. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan de beschikbaarheid van de obligaties op de markt of de mogelijkheid om ze in de gewenste hoeveelheden te verwerven en/of te verkopen niet garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van elke belegger om na te gaan of een belegging in een van de genoteerde obligaties passend is, dus rekening houdend met zijn Financial ID. Alvorens in te tekenen moet de belegger een goed inzicht hebben in de kenmerken en dus ook de risico's ervan. Lees het Prospectus en andere relevante documenten. De indicatieve prijzen in de lijst weerspiegelen de huidige marktvoorwaarden en worden dagelijks bijgewerkt.

 Behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever.