Rating van
beleggingsproducten

Rating bij Deutsche Bank

Deutsche Bank publiceert voor de beleggingsproducten die ze verdeelt de bijhorende rating via verschillende kanalen (Online Banking, productfiches en portefeuilleverslagen).

Indien het beleggingsproduct zelf echter geen rating heeft, maar de uitgever (of emittent) van het product wel, dan is het deze rating die vermeld wordt.

Stel dat ook de emittent geen rating heeft, dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Als er een garantiegever bestaat voor de uitgifte en/of de emittent, dan wordt de rating van de garantiegever weergegeven.
  2. Als de emittent een vehikel (SPV) is dat in een onderliggende product belegt, dan wordt de rating van dit onderliggende product hernomen.
  3. Als er geen garantiegever, noch een onderliggend product is, dan wordt deze belegging weergegeven zonder rating (NR).

Wanneer de rating van een product verlaagd wordt door Standard & Poor’s (S&P) of Moody’s – de ratingagentschappen waarop Deutsche Bank een beroep doet, dan wordt dit vermeld in uw DBPM (Deutsche Bank Portfolio Manager) van uw online banking en het trimestrieel portefeuilleoverzicht. In bepaalde gevallen laat Deutsche Bank dit nog eens extra weten via de inbox van Online Banking.

Informatie over het begrip rating

Ratingbureaus zoals Standard & Poor’s en Moody’s kennen ratings toe om de financiële soliditeit van een emittent te beoordelen. Ratings kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: Investment Grade en Non-Investment Grade.

In de categorie Investment Grade (AAA tot BBB- bij S&P of vanaf Baa3 bij Moody’s) wordt de financiële soliditeit van de emittent over het algemeen als goed beschouwd en is het vermogen om de financiële verplichtingen na te komen hoog. De kans om op de eindvervaldag door de uitgever te worden terugbetaald is daarom hoog. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans op volledige terugbetaling (met AAA als hoogst mogelijke kredietkwaliteit).

In de categorie Non-Investment Grade (lager dan BBB-/Baa3), wordt de soliditeit van de emittent in vraag gesteld en is er hoe dan ook een speculatieve connotatie. De kans om op de eindvervaldag volledig of gedeeltelijk door de uitgever terugbetaald te worden is daarom onzeker. Ook hier geldt: hoe lager de rating, hoe kleiner de kans op een terugbetaling. Bij een rating lager dan B-/B3 is er een hoge kans op niet-betaling. Vanaf de rating CCC stevent de uitgever af op een staking van betaling of is hij zelfs al in staking van betaling.

Hieronder vindt u de ratingtabellen bij de agentschappen Standard&Poor’s en Moody’s

Investment Grade

Standard & Poor's (S&P) Moody's Capaciteit van de uitgever om zijn financiële verplichtingen na te komen
AAA Aaa Uitstekend

AA+

AA

AA-

Aa1

Aa2

Aa3

 

Zeer groot (weinig verschil in vergelijking met AAA)

A+

A

A-

A1

A2

A3

 

Groot (maar de uitgever kan de gevolgen van de veranderende economische context mogelijk sterker ondervinden dan hogere ratings)

BBB+

BBB

BBB-

Baa1

Baa2

Baa3

 

Aanvaardbaar (maar hoger risico op gevolgen van de veranderende economische context)

Non-Investment Grade

Standard & Poor's (S&P) Moody's Capaciteit van de uitgever om zijn financiële verplichtingen na te komen

BB+

BB

BB-

Ba1

Ba2

Ba3

 

Aanzienlijk risico op niet-betaling, maar minder kwetsbaar dan de andere speculatieve categorieën

B+

B

B-

B1

B2

B3

 

Zeer groot risico op niet-betaling, zelfs al kan de uitgever momenteel zijn verplichtingen nog nakomen

CCC+

CCC

CCC-

CC

C

D

Caa1

Caa2

Caa3

Ca

Ca

C

 

 

Nabij de staking van betaling of reeds in staking van betaling