Rating van beleggingsproducten

Rating bij Deutsche Bank

Deutsche Bank publiceert voor de beleggingsproducten die ze verdeelt de bijhorende rating via verschillende kanalen (Online Banking, productfiches en portefeuilleverslagen).

Indien het beleggingsproduct zelf echter geen rating heeft, maar de uitgever (of emittent) van het product wel, dan is het deze rating die vermeld wordt.

Stel dat ook de emittent geen rating heeft, dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. Als er een garantiegever bestaat voor de uitgifte en/of de emittent, dan wordt de rating van de garantiegever weergegeven.
  2. Als de emittent een vehikel (SPV) is dat in een onderliggende product belegt, dan wordt de rating van dit onderliggende product hernomen.
  3. Als er geen garantiegever, noch een onderliggend product is, dan wordt deze belegging weergegeven zonder rating (NR).

Wanneer de rating van een product verlaagd wordt door Standard & Poor’s (S&P) of Moody’s – de ratingagentschappen waarop Deutsche Bank een beroep doet, dan wordt dit vermeld in uw DBPM (Deutsche Bank Portfolio Manager) van uw online banking en het trimestrieel portefeuilleoverzicht. In bepaalde gevallen laat Deutsche Bank dit nog eens extra weten via de inbox van Online Banking.

Informatie over het begrip rating

Ratingbureaus zoals Standard & Poor’s (S&P) en Moody’s kennen ratings toe om de financiële soliditeit van een emittent te beoordelen. Ratings kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: 'Investment Grade' en 'Non-Investment Grade' (High Yield).

  • 'Investment Grade'-obligaties zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als solide wordt beschouwd. Ze hebben een rating van AAA tot BBB- bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Hoe hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald door de uitgever (behalve bij faillissement).
  • 'Non-Investment Grade'-obligaties (High Yield) zijn obligaties van uitgevers waarvan de financiële situatie als veel riskanter wordt beschouwd. Ze hebben een rating tussen BB+ en D bij Standard & Poor's, of een equivalente rating bij Moody's of Fitch. Omdat het risico op wanbetaling door High Yield-uitgevers aanzienlijk hoger is, bieden ze een potentieel hoger rendement dan 'Investment Grade'-obligaties.

Hieronder vindt u de ratingtabellen bij de agentschappen Standard & Poor’s (S&P) en Moody’s

Investment Grade

Standard & Poor's (S&P) Moody's Capaciteit van de uitgever om zijn financiële verplichtingen na te komen
AAA Aaa Uitstekend

AA+

AA

AA-

Aa1

Aa2

Aa3

 

Zeer groot (weinig verschil in vergelijking met AAA)

A+

A

A-

A1

A2

A3

 

Groot (maar de uitgever kan de gevolgen van de veranderende economische context mogelijk sterker ondervinden dan hogere ratings)

BBB+

BBB

BBB-

Baa1

Baa2

Baa3

 

Aanvaardbaar (maar hoger risico op gevolgen van de veranderende economische context)

Non-Investment Grade (High Yield)

Standard & Poor's (S&P) Moody's Capaciteit van de uitgever om zijn financiële verplichtingen na te komen

BB+

BB

BB-

Ba1

Ba2

Ba3

 

Aanzienlijk risico op niet-betaling, maar minder kwetsbaar dan de andere speculatieve categorieën

B+

B

B-

B1

B2

B3

 

Zeer groot risico op niet-betaling, zelfs al kan de uitgever momenteel zijn verplichtingen nog nakomen

CCC+

CCC

CCC-

CC

C

D

Caa1

Caa2

Caa3

Ca

Ca

C

 

 

Nabij de staking van betaling of reeds in staking van betaling

×