Sparen en beleggen

Wilt u sparen voor uw pensioen? Bent u op zoek naar een potentieel regelmatig inkomen? Of zet u uw eerste stappen in de beleggingswereld? Ontdek hier welke oplossing het best bij u past.

Op zoek naar persoonlijk advies?

Onze experts staan klaar om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.

Maak een afspraak

1. De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2. Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’.

3. Lees voor meer informatie het reglement van DB Investment Plan.

4. Voor u op het product inschrijft, moet u de precontractuele informatiedocumenten lezen (de brochure, de algemene voorwaarden, de financiële infofiche van het product en het beheersreglement van de Tak 23-fondsen).

5. Voor contracten afgesloten vanaf 1/1/2020 wordt deze beleggingsoptie momenteel niet aangeboden.

6. Behalve bij volledige of gedeeltelijke opname door de verzekeringsnemer. In het ergste scenario, bij wanbetaling of faillissement van de verzekeringsmaatschappij NN Insurance Belgium nv, wordt de uitbetaling van de rente stopgezet en is de recuperatie van het hele bedrag van de reserve van het contract onzeker. Raadpleeg de informatie over het insolvabiliteitsrisico voor meer details.