Beveiliging van uw bankverrichtingen op het internet

Fraude bij Belgische banken komt geregeld ter sprake in de media. Wilt u weten hoe u fraude kunt voorkomen, wat Deutsche Bank doet om fraude te voorkomen of wat u moet doen als u een e-mail of telefoontje krijgt waarvan u vermoedt dat er fraude in het spel is? Wij zetten de antwoorden op een rijtje.

Fraude op het internet en via andere media

Fraudeurs willen persoonlijke gegevens zoals de gebruikersnaam, het wachtwoord of het nummer van uw kredietkaart verkrijgen door zich uit te geven als een betrouwbare entiteit. Deze praktijk wordt phishing genoemd. Met de gestolen informatie voeren ze nadien banktransacties uit via uw rekening. Er zijn verschillende manieren waarop fraudeurs uw gegevens proberen te verkrijgen, en soms gebruiken ze een combinatie van verschillende methoden. Dan krijgt u na een e-mail bijvoorbeeld ook een telefoontje.

U krijgt een frauduleuze e-mail

In de e-mail worden uw geheime codes en/of de nummers van uw bankkaarten of digipass gevraagd. Er kan een link in deze e-mail staan die leidt naar een website of zelfs een valse Online Banking omgeving waar u gevraagd wordt uw bankgegevens in te vullen.

Als u in een e-mail van Deutsche Bank moet doorklikken naar onze website of Online Banking, controleer dan altijd of de URL van de pagina waarop u terechtkomt begint met https en 'deutschebank.be/' bevat. De ‘s’ staat daarbij voor ‘secured’ of beveiligd. Door op het hangsloticoon onderaan het navigatievenster te klikken, kunt u controleren of het certificaat van de internetpagina wel degelijk in naam van Deutsche Bank wordt gegeven.

Deutsche Bank zal u nooit vragen om uw bankgegevens via e-mail of per telefoon te verstrekken. Wat als een e-mail krijgt waarvan u vermoedt dat hij frauduleus is?

Belt een zogenaamde Microsoft technicus u om uw computer te repareren?
Als dat zo is, dan is het een vorm van oplichterij die voor u duur kan zijn. Onthoud dat:

 • Microsoft u nooit proactief zal bellen;
 • Als iemand u belt en zich voordoet als Microsoft-technicus, hang dan onmiddellijk op;
 • Geef nooit uw kaartnummer, codes of de codes die op uw digipass staan vermeld.

U wordt gevraagd om uw bankgegevens in te vullen bij het inloggen op Online Banking

Via bovenstaande e-mail wordt u omgeleid naar een pagina waarop u moet inloggen op Online Banking, waarbij u uw bankgegevens moet invullen. Controleer steeds of de URL voor Online Banking de volgende is: https://onlinebanking.deutschebank.be/ssologin

Bij Deutsche Bank moet u nooit andere inloggegevens opgeven dan uw gebruikersnaam en de 8 cijfers die op uw digipass verschijnen. Wat als u toch andere bankgegevens moet ingeven op te kunnen inloggen?

U krijgt een frauduleus telefoontje

U krijgt een telefoontje van iemand die zich als bankmedewerker uitgeeft en beweert bankgegevens te moeten controleren. De fraudeur vraagt u om die gegevens telefonisch door te geven. Soms bellen fraudeurs nadat ze een e-mail verzonden hebben met de vraag om bank- of Digipassgegevens te bevestigen.

Medewerkers van Deutsche Bank zullen u nooit vragen om uw bankgegevens via de telefoon mee te delen. Wat als u toch zo’n telefoontje krijgt?

U ontvangt een sms of frauduleus bericht via social media (WhatsApp, Facebook, enz.)

Stel u voor: u ontvangt een bericht via WhatsApp namens de bank of een ander bedrijf. Het bericht vraagt u om op een link te klikken om uw bank- en persoonlijke gegevens te bevestigen. Of u ontvangt een sms-bericht dat aangeeft dat uw creditcard is gedeactiveerd. Voor de reactivering van de kaart wordt u gevraagd om per sms de 8-cijferige code (OTP) te verzenden die door uw digipass is gegenereerd. Als u deze instructies opvolgt, riskeert u uw gegevens door te geven aan fraudeurs.

Deutsche Bank zal u nooit om uw bankgegevens vragen via social media of via sms.

U krijgt een ongebruikelijk scherm te zien tijdens uw Online Banking sessie

Tijdens het inloggen of het uitvoeren van een transactie krijgt u een ongebruikelijk scherm te zien (gewijzigd scherm, ongebruikelijk bericht, pop-up scherm waarin u uw gegevens moet bevestigen). Wanneer wij iets veranderen aan onze Online Banking of website, brengen we u daarvan via e-mail of, als we uw e-mailadres niet hebben, per brief van op de hoogte. Wilt u zo snel mogelijk informatie van ons ontvangen, geef dan via uw Online Banking (Profiel – Mijn contactgegevens) of uw Financial Center uw e-mailadres door.

Verbreek onmiddellijk de verbinding en breng ons op de hoogte.

U krijgt een virus binnen via uw computer, smartphone of tablet

Bepaalde virussen kunnen al uw paswoorden verzamelen en doorsturen naar een fraudeur. Tijdens een zogenaamde testprocedure moet u uw codes ingeven.

Deutsche Bank zal nooit een testprocedure starten tijdens uw Online Banking sessie.

U ontvangt per brief een door een fraudeur gewijzigde factuur

Facturen van bedrijven en notarissen die per post worden verzonden, kunnen door misdadigers worden onderschept. Zij wijzigen dan het rekeningnummer van de begunstigde. Als u het rekeningnummer niet nakijkt voordat u de betaling doet, loopt u dus het risico om het geld naar de rekening van de fraudeur over te schrijven.

Kijk het rekeningnummer na voordat u een per post verzonden factuur betaalt.

Wat doet Deutsche Bank om fraude te voorkomen?

Beveiliging Online en Mobile Banking (MyBank)

Uw verrichtingen en uw persoonlijke gegevens worden op drie niveaus beveiligd: op operationeel niveau, op het niveau van het internet en op het niveau van de internetservers van de bank.

 • De toekenning, de hernieuwing en het interne beheer van de digipassen en de pincodes verlopen volgens zeer strenge procedures.
 • Alle gegevensstromen van Online en Mobile Banking tussen de servers van de bank en uw toestel (computer, tablet of smartphone) zijn versleuteld.
 • Onze webservers zijn beschermd door een intern beveiligingssysteem (firewall). Er zijn maar transacties tot een bepaald bedrag mogelijk.
 • Als in de app MyBank vijfmaal een foute pincode wordt ingetoetst, wordt het profiel automatisch geblokkeerd.

Beveiliging e-mails

Als u in een e-mail van Deutsche Bank moet doorklikken naar onze website of Online Banking, komt u altijd op een door ons beveiligde pagina terecht. Dat kunt u controleren door te kijken of de URL begint met https. De ‘s’ staat daarbij voor ‘secured’ of beveiligd. Door op het hangsloticoon onderaan het navigatievenster te klikken, kunt u controleren of het certificaat van de internetpagina wel degelijk in naam van Deutsche Bank wordt gegeven.

U kunt e-mails ontvangen die niet verstuurd werden door een Deutsche Bank adres. We werken met verschillende partners samen. U zult echter nooit uw bank- of inloggegevens moeten doorgeven via e-mail. Wat als u in een e-mail toch gevraagd wordt uw bank- of inloggegevens door te geven?

Hoe kunt u fraude voorkomen ?

Hieronder vindt u een aantal praktische veiligheidstips voor het gebruik van uw Online Banking.

A. Uw Online Banking

 1. Let op wanneer u vanuit een e-mail doorklikt naar Online Banking.

  Als u op een link in een e-mail klikt, controleer dan of het internetadres van de pagina waar de link toe leidt beveiligd is.

  U kunt controleren of het internetadres van een pagina beveiligd is door na te gaan of het begint met https (waarbij de ‘s’ staat voor ‘secured’). Klik vervolgens op het hangsloticoon onderaan het navigatievenster. Zo kunt u controleren of het certificaat van de internetpagina wel degelijk in naam van Deutsche Bank wordt gegeven. Het beveiligde adres is https://onlinebanking.deutschebank.be/ssologin

 2. Let goed op wat u ondertekent wanneer u een transactie uitvoert.

  Kwaadaardige software wijzigt soms transacties (rekeningnummers, ISIN code en/of bedragen). U kunt dus best zorgvuldig nakijken wat u ondertekent: druk op ‘Wat is dit?’ en controleer of de cijfers die in de digipass ingegeven moeten worden correct zijn. De cijfers komen overeen met het rekeningnummer en/of het bedrag. Afhankelijk van de transactie zullen er geen, één of meerdere controlegetallen in de digipass ingegeven moeten worden.

 3. Deel nooit uw gebruikersnaam en pincode mee. Schrijf ze ook nergens op.

  Geef ook nooit uw digipass, gebruikersnaam, pincode of code van uw digipass aan derden. Deutsche Bank zal u nooit vragen om uw gebruikersnaam of de pincode van uw digipass mee te delen en dit noch mondeling, noch per brief, noch per e-mail, noch via een pop-up scherm. Geef ook nooit deze gegevens als u zogezegd wordt opgebeld voor technische problemen. Uw bank- of inloggegevens zullen ook nooit op een andere website gevraagd worden dan op onze beveiligde Online Banking website.

  Indien u echter contact opneemt met onze Cliëntendienst op het nummer 078 156 160, is het wel mogelijk dat men u het serienummer van uw digipass of het door de digipass gegenereerde unieke code vraagt om u op deze manier persoonlijk te kunnen identificeren.

 4. Kies een pincode die niet te voor de hand liggend is en denk eraan om regelmatig uw pincode te veranderen (minstens twee keer per jaar).

  Uw pincode veranderen is niet moeilijk. Zet uw digipass aan en geef uw pincode in. Wanneer er 'SELECT' verschijnt op het display, houd ingedrukt tot wanneer ‘NEW PIN’ verschijnt. Geef de nieuwe pincode in en druk op . Wanneer ‘PIN CONF’ verschijnt, herhaalt u de nieuwe pincode.

 5. Controleer op de ‘login’ pagina of de connectie tussen de bank en uw computer beveiligd is.

  Het internetadres van de pagina moet beginnen met https (waarbij de ‘s’ staat voor ‘secured’). Klik vervolgens op het hangsloticoon onderaan het navigatievenster. Zo kunt u controleren of het certificaat van de internetpagina wel degelijk in naam van Deutsche Bank wordt gegeven.

 6. Controleer regelmatig de historiek van uw transacties alsook de reeds geregistreerde toekomstige transacties.

  Op deze manier kunt u nagaan of er geen twijfelachtige transacties werden geregistreerd.

 7. Laat uw computer nooit onbeheerd achter en sluit Online Banking af zodra u uw computer verlaat.

  Als u uw bankverrichtingen voltooid hebt, meldt u dan af van Online Banking door simpelweg op "Uitloggen" te klikken.

 8. Sluit Online Banking altijd af indien er zich een ongebruikelijk voorval voordoet tijdens het aanloggen of gedurende uw Online Banking sessie.

  Indien het aanloggen of het uitvoeren van een transactie op een ongebruikelijke manier zou plaatsvinden (scherm dat duidelijk gewijzigd is, ongebruikelijke berichten, pop-up schermen die vragen voor een bevestiging van een persoonlijke code, enz.) verbreek dan onmiddellijk de verbinding verwittig ons op het nummer 078 155 152.

B. Uw Mobile Banking (MyBank)

 1. Beveilig uw toestel met een toegangscode, vingerafdruk, gezichtsherkenning en/of elke andere mogelijke vergrendeling. Gebruik een alfanumerieke toegangscode (combinatie van letters en cijfers). Vergrendel uw toestel wanneer u het toestel enkele minuten niet gebruikt.

 2. Activeer alleen uw eigen vingerafdrukken in de instellingen van uw toestel. Deze vingerafdrukken worden immers gebruikt om in te loggen in MyBank.

 3. Laat uw toestel nooit onbeheerd achter op een publieke plaats of in de wagen.

 4. Bewaar geen persoonlijke gegevens in het geheugen van uw toestel (identiteitskaart, rekeningnummer enz.)

 5. Download altijd de laatste versie van de app via de officiële websites Google Play of de App Store. Hetzelfde geldt voor al uw andere apps

 6. Kies een niet te voor de hand liggende pincode (niet gelinkt aan uw geboortedatum, postcode, huis- of telefoonnummer enz.).

 7. Geef de pincode van de app aan niemand en schrijf ze ook nergens op. Geef uw pincode nooit aan derden. Deutsche Bank zal u nooit vragen om de pincode van MyBank mondeling, per brief of per e-mail mee te delen.

 8. Doe uw verrichtingen uit het zicht van anderen, zeker bij het intoetsen van uw pincode, en beëindig uw sessie mobiel bankieren altijd door op de toets "Uitloggen" te drukken

 9. Bel bij verlies of diefstal van uw toestel meteen naar 078 155 152 om uw MyBank-profiel te blokkeren. Het profiel kan dan definitief niet meer worden geopend

 10. We bevelen wel aan om de app MyBank niet op ‘geroote’ of ‘gejailbreakte’ toestellen te gebruiken.

 11. Reset uw toestel als u het verkoopt.

C. Uw computer, smartphone of tablet en internetverbinding

 1. Indien u gebruik maakt van een draadloze internetverbinding (WiFi), zorg er dan voor dat deze met een toegangscode beveiligd is.

  Een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord per gezinslid instellen op de computer is eenvoudig en geen overbodige luxe. Het voorkomt misbruik (identiteitsdiefstal) als de computer wordt gestolen.

 2. Uw besturingsysteem (Windows, MacOS) en uw browser dienen regelmatig te worden geüpdatet.

  Op deze manier bent u zeker dat uw computer beveiligd is met de meest recente veiligheidssystemen. Het is mogelijk om het niveau van beveiliging aan te geven. Let erop dat dat niet lager staat ingesteld dan ‘normaal’.

  Dankzij uw digipas kunt u uw verrichtingen in Online Banking op elke computer uitvoeren. Zo ook op het werk of in het buitenland. We raden u dan ook aan om na te kijken op welk besturingssysteem de computer draait voor u zich aanlogt op Online Banking.

  Deutsche Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beveiligingsinbreuken die u kunt tegenkomen wanneer u een besturingssysteem of browser blijft gebruiken waarvoor de fabrikant geen ondersteuning meer biedt.

 3. De installatie van een firewall en een antivirusprogramma beveiligt uw computer wanneer u internet gebruikt.

  Een firewall waarschuwt u telkens wanneer men probeert in te breken in uw computer. De installatie van een antivirussoftware laat u toe om de aanwezigheid van virussen op uw computer te detecteren. Let erop dat u beide (firewall en antivirus) regelmatig actualiseert, bij voorkeur bij elke verbinding. We raden u aan om uw antivirusprogramma regelmatig een complete scan van uw computer te laten uitvoeren.

 4. Surf enkel naar veilige websites

  Vermijd websites die illegaal programma’s, muziek of films verspreiden. Wanneer u online aankopen doet, doe die dan enkel op gekende en betrouwbare websites.

 5. Wees voorzichtig bij het gebruik van hotspots

  Hotspots hebben vaak geen wachtwoord, en als ze dat wel hebben, is het voor iedereen hetzelfde. Dat betekent dat anderen de informatie die u via dat netwerk verstuurd gemakkelijk kunnen bekijken. Inloggen op uw Online Banking via een hotspot is dus niet aangeraden.

D. Betalen op het internet

 1. Met uw Bancontact/Mister Cash kaart met Maestro-functie

  In de webwinkel waar u een aankoop wilt doen, ziet u op de betaalpagina de logo’s van alle kredietkaarten die aanvaard worden. Als het logo van Maestro en/of Bancontact/Mister Cash erbij staat, kunt u betalen met uw gewone bankkaart, ook debetkaart genoemd. Klik op het logo van de kaart die u wilt gebruiken.

  Om online te betalen met uw debetkaart, hebt u altijd uw kaartlezer of Digipass nodig (3D Secure1).

  De betaling verloopt dan in vier stappen:

  De meeste sites vragen u om uw betaling goed te keuren met uw kaartlezer/Digipass (ook gekend als 3D Secure1). Sommige sites gebruiken nog een klassieke betaalmethode, u hebt dan geen kaartlezer/Digipass nodig2.

 2. Met uw DB Titanium Card, DB Titanium Plus of Visakaart

  Vaak aanvaarden webwinkels enkel kredietkaarten. In dat geval kunt u uw kredietkaart gebruiken. De vier identificatiestappen die u moet doorlopen wanneer u wilt betalen met uw kredietkaart zijn dezelfde als voor een betaling met uw debetkaart. (zie hierboven)

 3. Met andere gekende betaalsystemen zoals PayPal, iTunes, Google Play...

  U moet eerst een account aanmaken bij de partij in kwestie. Daarvoor dient u een aantal gegevens in te voeren (zoals nummer en vervaldatum van uw kredietkaart) en een wachtwoord te kiezen. Uw gegevens worden opgeslagen en bij een aankoop hoeft u dan alleen maar uw wachtwoord in te voeren. Daarmee worden uw gegevens opgeroepen.

  Elk van deze betaalsystemen heeft zijn eigen veiligheidssysteem om uw transacties te beveiligen. Meer info vindt u op hun websites. Eén ding is zeker: de veiligheid van dergelijke betaalmethoden hangt in grote mate af van uw wachtwoord. Hoe sterker het gekozen paswoord en hoe zorgvuldiger u ermee omspringt, hoe beter u beschermd bent. Gebruik bijvoorbeeld nooit hetzelfde wachtwoord als op sociale netwerksites.

  Webshops kunnen u nog andere betaalmethodes voorstellen. Wij kunnen ons echter niet uitspreken over het al dan niet veilige karakter van alternatieve betaalmethodes. Wel raden we u aan om uiterst alert te zijn wanneer u kaart-, rekening- en persoonsgegevens invoert, en ervan bewust zijn dat niet alle websites betrouwbaar zijn.

  1 3D Secure is een extra beveiliging voor online betalingen via Visa, MasterCard of via uw DB-bankkaart. Het 3D Secure-systeem bevestigt dat u de rechtmatige houder van de kaart bent. Of 3D Secure al dan niet gebruikt wordt, hangt af van de betaalmogelijkheden die de webshop aanbiedt en van de functionaliteiten van uw kaart.

  2MasterCard ondersteunt beide manieren. Het hangt er dus van af welke betaalmogelijkheid de website in kwestie aanbiedt. Ziet u het logo Verified by MasterCard Secure Code, dan hebt u uw kaartlezer of Digipass nodig (ook gekend als een 3D Secure-betaling).

Wat als u fraude vermoedt?

U krijgt een frauduleuze e-mail

Als u in een e-mail van Deutsche Bank moet doorklikken naar onze website of Online Banking, controleer dan altijd of de URL van de pagina waarop u terechtkomt begint met https. De 's' staat daarbij voor 'secured' of beveiligd. Door op het hangsloticoon onderaan het navigatievenster te klikken, kunt u controleren of het certificaat van de internetpagina wel degelijk in naam van Deutsche Bank wordt gegeven.

Deutsche Bank zal u nooit vragen om andere bankgegevens dan uw gebruikersnaam op te geven via e-mail of onze website of Online Banking.

Is de website waar u op terechtkomt niet beveiligd of vraagt men u om uw bankgegevens in te voeren, sluit de website dan onmiddellijk en bel naar onze Cliëntendienst op het nummer 078 156 160. Let op: het is wel mogelijk dat men u daar het serienummer van uw digipass of het door de digipass gegenereerde unieke code vraagt om u op deze manier persoonlijk te kunnen identificeren, maar enkel wanneer u zelf naar bovenstaand nummer belt.

Klik niet op de links en wis de e-mail uit alle folders.

U moet uw bankgegevens invullen bij het inloggen op Online Banking

Deutsche Bank zal u nooit vragen om andere bankgegevens dan uw gebruikersnaam op te geven via e-mail of op onze website of Online Banking.

U krijgt een frauduleus telefoontje

Medewerkers van Deutsche Bank zullen u nooit vragen om uw bankgegevens via de telefoon mee te delen. Gebeurt dit wel, verbreek dan onmiddellijk de verbinding en bel naar onze Cliëntendienst op het nummer 078 156 160. Let op: het is wel mogelijk dat men u daar het serienummer van uw digipass of het door de digipass gegenereerde unieke code vraagt om u op deze manier persoonlijk te kunnen identificeren maar enkel wanneer u zelf naar bovenstaand nummer belt.

U krijgt een ongebruikelijk scherm te zien tijdens uw Online Banking sessie

Deutsche Bank zal u nooit vragen om andere bankgegevens dan uw gebruikersnaam op te geven via e-mail of onze website of Online Banking.

Vraagt men wel om andere gegevens in te voeren, komt u op een ongebruikelijk scherm uit of opent er een pop-up, sluit dan onmiddellijk de website en bel naar onze Cliëntendienst op het nummer 078 156 160. Let op: het is wel mogelijk dat men u daar het serienummer van uw digipass of het door de digipass gegenereerde unieke code vraagt om u op deze manier persoonlijk te kunnen identificeren maar enkel wanneer u zelf naar bovenstaand nummer belt.

U ontvangt per brief een door een fraudeur gewijzigde factuur

Als u per post een factuur van een bedrijf of notaris ontvangt, kijk dan zeker het rekeningnummer na voordat u de betaling doet. Neem contact op met de verzender als u twijfels hebt.