Staatsbon

Een vast rendement, een veilige waarde.

 • Op voorhand gekende vaste jaarlijkse rentevoet
 • 100% terugbetaling van het kapitaal op de eindvervaldag1
 • Geen wisselkoersrisico, de staatsbons zijn uitgegeven in euro

Is het iets voor mij?

Wilt u graag aanvullende inkomsten uit een veilige belegging? Kies dan voor Belgische staatsbons. Een staatsbon is een schuldbekentenis van België tegenover de kredietgever (de belegger), vergelijkbaar met een kasbon. In ruil ontvangt de kredietgever intresten op het toevertrouwde bedrag.

U kent de rentevoet op voorhand, dus u weet precies hoeveel uw belegging jaar na jaar zal opbrengen. U ontvangt jaarlijks uw intresten, onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%², en krijgt op eindvervaldag 100% van het kapitaal terug1.

Maar in tegenstelling tot kasbons die op elk moment beschikbaar zijn, worden staatsbons vier keer per jaar uitgegeven: in februari, juni, september en december. Ontdek alle kenmerken van de staatsbon op de website van het Agentschap van de Schuld.

Geïnteresseerd?
Bel onze specialisten van Equity Desk op het nummer 078 152 142.

Zoekt u een rendabeler alternatief? 

Ontdek onze andere oplossingen:

Obligaties

Obligaties

 • Veiligheid en voorspelbaarheid
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal1
 • Vast rendement
 • Veiligheid en voorspelbaarheid
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal1
 • Vast rendement

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten

 • Combinatie van financiële producten
 • Verschillende scenario's voor het rendement
 • Beleggingshorizon op korte of lange termijn
 • Combinatie van financiële producten
 • Verschillende scenario's voor het rendement
 • Beleggingshorizon op korte of lange termijn

1 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever.

2 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner.