Staatsbons

Staatsbons

De staatsbon stelt de belegger in staat zijn spaargeld te diversifiëren door een vast rendement te bieden in overeenstemming met de kwaliteit van de emittent, de Belgische Staat. Hij weet ook precies hoeveel en wanneer zijn kapitaal zal opbrengen, jaar na jaar.

Is het iets voor mij?

Wilt u graag aanvullende inkomsten uit een veilige belegging? Kies dan voor Belgische staatsbons. Een staatsbon is een schuldbekentenis van België tegenover de kredietgever (de belegger). In ruil ontvangt de kredietgever intresten op het toevertrouwde bedrag.

U kent de rentevoet op voorhand, dus u weet precies hoeveel uw belegging jaar na jaar zal opbrengen. U ontvangt jaarlijks uw intresten, onderworpen aan de roerende voorheffing van 30%2, en krijgt op de eindvervaldag 100% van het kapitaal terugbetaald1.

Maar in tegenstelling tot kasbons die op elk moment beschikbaar zijn, worden staatsbons vier keer per jaar uitgegeven: in februari, juni, september en december. Ontdek alle kenmerken van de staatsbon op de website van het Agentschap van de Schuld.

Kosten en fiscaliteit2

 • Geen in- of uitstapkosten op de eindvervaldag.
 • In geval van verkoop vóór de eindvervaldag of aankoop op de secundaire markt: makelaarskost 0,50% + TOB 0,12% (max 1.300 euro).
 • Distributievergoeding: Deutsche Bank ontvangt van de Belgische Staat een vergoeding op het door haar geplaatste bedrag in functie van de looptijd (1 jaar: 0,10%, 3 jaar: 0,75%, 5 jaar: 0,95% en voor 8 en 10 jaar: 1,15%), plus een variabele vergoeding van maximaal 0,20% die afhankelijk is van het geplaatste bedrag.
 • Volgens de huidige belastingwetgeving, die in de toekomst kan worden gewijzigd, is het belastingregime voor individuele beleggers die in België wonen (onderworpen aan de personenbelasting) als volgt:
  • roerende voorheffing: 30% op de coupons.
  • bij tussentijdse verhandeling:
   • roerende voorheffing op de gelopen rente in hoofde van de verkoper; de koper ontvangt een equivalent bedrag als bonificatie.
   • Taks op Beursverrichtingen (TOB) van 0,12% (max. 1.300 euro) bij verkoop of aankoop; tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag is er geen TOB verschuldigd.

Geïnteresseerd?

Bel onze specialisten van Talk & Invest op
het nummer 078 153 154.

of


of

Profiteer van het advies van onze experten in uw Advisory Center

Ontdek onze andere oplossingen

Termijnrekening

Termijnrekening

Termijnrekening

 • Vaste rentevoet met een bepaalde looptijd
 • Keuze uit verschillende looptijden en munten
 • Een alternatief voor uw spaarrekening
 • Vaste rentevoet met een bepaalde looptijd
 • Keuze uit verschillende looptijden en munten
 • Een alternatief voor uw spaarrekening
 • Vaste rentevoet met een bepaalde looptijd
 • Keuze uit verschillende looptijden en munten
 • Een alternatief voor uw spaarrekening

Obligaties

Obligaties

Obligaties

 • Veiligheid en voorspelbaarheid
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal1
 • Vast rendement
 • Veiligheid en voorspelbaarheid
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal1
 • Vast rendement
 • Veiligheid en voorspelbaarheid
 • Recht op terugbetaling van het kapitaal1
 • Vast rendement

1 Behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever.

2 De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het geldende belastingstelsel van toepassing op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die Belgisch resident is.

×