Téléphone

Deutsche Bank

De klassieke spaaroplossingen zijn niet echt interessant en brengen haast niets op. Dankzij DB Investment Plan1 geniet u een hoger rendementspotentieel als u een zeker risico aanvaardt.

Hoe werkt het ?

 • 1

  U bepaalt het bedrag van uw maandelijkse stortingen.

 • 2

  Het bedrag wordt belegd in een fonds3 dat door professionals beheerd wordt.

 • 3

  Uw DB Investment Plan biedt een hoger rendementspotentieel.

Toegankelijkheid

U belegt een bedrag naar keuze, vanaf 100 euro per maand.

Flexibiliteit

U kunt uw stortingen op elk moment aanpassen of onderbreken, of uw deelbewijzen gedeeltelijk of volledig verkopen.

Keuze en kwaliteit

U kunt in de DB Best Advice-selectie een of meer fondsen op maat van uw financiële doelstellingen kiezen.

Geen onnodige kosten

Geen in- of uitstapkosten.

Kies uw DB Investment Plan

 • Evenwichtig4

  Naam
  Private Invest Best Managers
  Categorie
  Gemengd fonds
  Fabrikant
  Luxcellence


  Valuta
  Euro
  Kies
 • Offensief4

  Naam
  M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR
  Categorie
  Gemengd fonds
  Fabrikant
  M&G Securities Ltd
  Valuta
  Euro
  Kies
 • Defensief4

  Naam
  Private Invest Stability
  Categorie
  Gemengd fonds
  Fabrikant
  Luxcellence


  Valuta
  Euro
  Kies
 • Evenwichtig4

  Naam
  Private Invest Best Managers
  Categorie
  Gemengd fonds
  Fabrikant
  Luxcellence


  Valuta
  Euro
  Kies
 • Offensief4

  Naam
  M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund A EUR
  Categorie
  Gemengd fonds
  Fabrikant
  M&G Securities Ltd
  Valuta
  Euro
  Kies
 • Defensief4

  Naam
  Private Invest Stability
  Categorie
  Gemengd fonds
  Fabrikant
  Luxcellence


  Valuta
  Euro
  Kies

Ik wil zelf een fonds uit de DB Best Advice-lijst kiezen

De lijst raadplegen

Video: het DB Investment Plan in 90 seconden

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 Nieuwe naam voor de 'Periodieke Beleggingen' vanaf 20/02/2017.

2 Lees voor meer informatie het reglement van DB Investment Plan.

3 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico's. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

4 Dit financiële instrument richt zich meer bepaald tot beleggers met dit risicoprofiel. Alvorens in dit product te beleggen, is het raadzaam om na te gaan of u de kenmerken ervan en meer bepaald de eraan verbonden risico's goed hebt begrepen. Als Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, u dit financiële product aanraadt in het kader van beleggingsadvies, moet ze beoordelen of de beoogde transactie geschikt is voor u, rekening houdend met uw kennis en ervaring met betrekking tot dit product, uw beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Als geen beleggingsadvies wordt gegeven, moet Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel, uitmaken of u over voldoende kennis en ervaring beschikt met betrekking tot dit product. Mocht dit geen geschikt product zijn voor u, moet zij u verwittigen. Uitzonderlijk kan voormelde beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet plaatsvinden, wanneer de beoogde transactie betrekking heeft op een niet-complex financieel instrument en de dienst op initiatief van de cliënt wordt verleend.