DB Market Insights

Centrale banken en macro-economie

Centrale banken en macro-economie

Centrale banken

De Federal Reserve (Fed) zal de inflatieverwachtingen bestrijden door de rente te verhogen, maar de kwantitatieve verstrakking (QT) zou kunnen worden aangepast, vooral als de financieringsvoorwaarden verslechteren of als er andere tekenen van stress in het systeem opduiken. Wij gaan uit van zes renteverhogingen tot maart 2023. In een nog hoger inflatiescenario zal de Fed haar renteverhogingen sneller doorvoeren, maar wij verwachten dat ze ook rekening zal houden met het algemene economische klimaat.

De ECB heeft erkend dat de economische risico's overhellen naar de negatieve zijde en haar beleid zal afhangen van de economische data die worden gepubliceerd. De ECB kan haar netto-aankopen van activa al halfweg 2022 stopzetten, maar zal de obligaties die op vervaldag komen in het kader van het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) en APP (Asset Purchase Programme) op flexibele wijze blijven herbeleggen. Wij verwachten dat de eerste renteverhoging mogelijk uitgesteld wordt tot het eerste kwartaal van 2023.

De BoJ zou een eenmalige, voorzichtige renteverhoging kunnen doorvoeren als teken van de normalisering van het monetaire beleid naarmate de inflatie, althans tijdelijk, in de richting van de doelstelling van 2% gaat. Maar dit zal niet het begin zijn van een renteverhogingscyclus.

De beleidsrente en de inflatie

Beleidsrente (%)
Inflatie (%)
* Update 5 mei 2022
** Update 3 maart 2022

Wereldwijde groei

De VS hebben vrijwel geen directe handelsbetrekkingen met Rusland en Oekraïne, afgezien van een beperkte olie-import uit de regio. Het negatieve effect op de economie zou voornamelijk komen van de hoge energieprijzen op de globale markt. De directe financiële banden zullen waarschijnlijk zeer beperkt zijn, maar via Europa/Azië kan toch besmetting optreden. De nog steeds verzwakte mondiale toeleveringsketens zouden verder kunnen verslechteren en de Amerikaanse economie beïnvloeden. Wij verwachten een bbp-groei in de VS van 3,4% in 2022 en 2,4% in 2023, met een inflatie van respectievelijk 4,7% en 2,7%.

Wij verwachten in 2022 een zeer hoge inflatie in de eurozone (8%), gevolgd door een matiging naar 3,3% in 2023. Dit percentage zal wegen op de consumptie, ondanks een hoog spaaroverschot. Waarschijnlijk zullen stijgende inputkosten (grondstoffen) en knelpunten aan de aanbodzijde ook de groei van de industriële sector op korte termijn temperen. De vertraging van de wereldhandel kan een andere tegenwind zijn. Overheidssteun voor huishoudens met een laag inkomen en een toename van de overheidsconsumptie en -investeringen kunnen deze gevolgen evenwel ten dele verzachten, waardoor voor de eurozone een groei van 2,8% in 2022 en 2,2% in 2023 in het vooruitzicht wordt gesteld.

De directe gevolgen van de geopolitieke spanningen voor de Chinese economie zijn eerder beperkt en vloeien voort uit de vertraging van de mondiale groei. De binnenlandse prijsdruk is laag en meer beleidsondersteuning kan het negatieve effect op de groei beperken. Wij verwachten dat China in 2022 met 4,5% en in 2023 met 4,8% zal groeien en dat de inflatie zowel in 2022 als in 2023 2,8% zal bedragen.

De directe banden van Japan met Rusland zijn zwak, maar enige negatieve impact van hogere energieprijzen en een verslechtering van het sentiment en de bedrijvigheid zijn waarschijnlijk. Verwacht wordt dat de uitvoer zich zal stabiliseren dankzij de sterke banden met China en de rest van Azië, waar wij een kleiner negatief effect verwachten dan in de eurozone. De sterke stijging van de energie- en voedselprijzen zal, evenals elders in de wereld, van invloed zijn op de inflatie, maar de aanhoudend zwakke lonen staan een sterkere stijging in de weg. Wij verwachten een groei van 2,5% in 2022 en 1,4% in 2023 in Japan. De inflatie zal volgens ons dit jaar 1,8% en volgend jaar 1,5% bedragen.

GROEI BBP (%)*

world map
GLOBAAL -4,3% 2020 5,2% 2021
VS
-3,5 % 2020
4,0 % 2021
EUROZONE
-6,8 % 2020
5,5 % 2021
CHINA
2,3 % 2020
8,2 % 2021
JAPAN
-5,5 % 2020
3,0 % 2021

* Bron: DB Wealth Management, DB Global Markets, 3 maart 2022

Nood aan persoonlijk advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.

Maak een afspraak

of

Wenst u meer te weten over Deutsche Bank?

Contacteer ons