DB Market Insights

Centrale banken en macro-economie

Centrale banken en macro-economie

Centrale banken

Korte termijn

De Fed zal waarschijnlijk haar algemeen ondersteunend beleid voortzetten, maar zal naar verwachting later dit jaar aankondigen dat zij het tempo van haar nettoaankopen van activa zal verlagen. Het is onwaarschijnlijk dat de beleidsrente in de komende 12 maanden wordt verhoogd.

De ECB zal naar verwachting accommoderend blijven met hetzelfde tempo van activa-aankopen voor de rest van het jaar. Een aankondiging van de herijking van de activa-aankopen wordt ten laatste in december verwacht.

De BoJ heeft herhaald dat zij haar QE-programma met beheersing van de rentecurve zo lang zal voortzetten als nodig is totdat de prijsstabiliteitsdoelstelling van 2% is bereikt.

Lange termijn

De Fed zal de beleidsrente waarschijnlijk tot en met 2022 op het huidige niveau handhaven, maar zal naar verwachting in december 2021 of begin 2022 geleidelijk beginnen met tapering, afhankelijk van het herstel op de arbeidsmarkt en de inflatiedynamiek. Een aanhoudend hogere inflatie zou de Fed er waarschijnlijk toe dwingen sneller op te treden.

Hoewel de nominale inflatie in de eurozone de komende maanden naar verwachting boven het streefcijfer van 2% van de ECB zal uitkomen, gaat de ECB er van uit dat de prijsdruk weer zal afnemen, waardoor de inflatie in 2022 onder het streefcijfer zal uitkomen. Daarom verwachten wij dat het einde van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in maart 2022 zal worden gevolgd door een verhoging van de activa-aankopen in het kader van het APP (Asset Purchase Programme) tot eind 2022.

De BoJ zal waarschijnlijk zo lang mogelijk in de wachtstand blijven om negatieve neveneffecten van verdere versoepelingsstappen te vermijden.

De beleidsrente en de inflatie

(Update 31 augustus 2021)
Beleidsrente (%)
Inflatie (%)

Wereldwijde groei

Korte termijn

In de VS wijzen de krachtige budgettaire stimuleringsmaatregelen van de regering-Biden (met het vooruitzicht dat er nog meer zullen volgen) op een groei van het Amerikaanse bbp van +6,2% in 2021. De consumptie blijft de belangrijkste drijvende kracht achter de economische activiteit, gesteund door de economische heropleving die de loondynamiek heeft versneld, hoewel sommige indicatoren nu op enige groeimatiging wijzen. De neerwaartse risico's voor de groei zijn onder meer een nieuwe uitbraak van de pandemie, een sneller dan verwacht strakker monetair beleid door de Fed of gewijzigde inflatieverwachtingen.

In de eurozone hebben de minder ernstige gevolgen van de lockdowns dan in 2020 en de robuuste consumptie (net als in de VS) een groeiversnelling in het tweede kwartaal mogelijk gemaakt. Budgettaire steunmaatregelen kunnen leiden tot een toename van de (openbare en particuliere) investeringen. Daar staat tegenover dat de eurozone kwetsbaar is voor de ontwikkelingen in China en dat beperkingen aan de aanbodzijde wegen op de bbp-groei in zowel de eurozone als de VS. Wij gaan uit van een bbp-groei in de eurozone van +4,5% in 2021.

In China drukken de aanhoudende lokale lockdowns in reactie op COVID-19-besmettingen op de economische activiteit. Bovendien wordt het ondernemings- en marktsentiment geschaad door regelgeving in diverse sectoren. Aanhoudende budgettaire en monetaire steun zullen helpen, maar de voorspelde Chinese bbp-groei van +8,2% in 2021 is grotendeels te danken aan de stijgingen in het eerste halfjaar: de groei vertraagt.

De recente toename van COVID-19 infecties en de regionale verlenging van de noodtoestand in Japan kunnen het economisch herstel afremmen, vooral wat de dienstenconsumptie betreft. Japan zou moeten worden geholpen door een stevige buitenlandse vraag naar zijn exportproducten, hoewel de vraag vanuit China kan afvlakken. Wij gaan uit van een Japanse bbp-groei van +2,7% in 2021.

Lange termijn

De positieve neveneffecten van de versnelde economische groei in 2021 en de verwachte uitgaven voor infrastructuur brengen ons ertoe een bbp-groei in de VS van +4,7% voor 2022 te voorspellen. Voor de vooruitzichten op langere termijn blijft het van essentieel belang dat de virusmutaties onder controle worden gehouden. Het grootste neerwaartse risico is een oververhitting van de economie, samen met een duurzame overschrijding van de inflatie. De nakende tussentijdse verkiezingen kunnen ook beleidsrisico's met zich meebrengen.

Verwacht wordt dat het bbp van de eurozone eind dit jaar weer op het niveau van voor de crisis zal liggen. De economieën van de eurozone zullen zich in heel 2022 blijven herstellen. Wij voorspellen een bbp-groei in de eurozone van +4,6% in 2022. Tegen eind 2022 verwachten wij dat de groei afzwakt en terugkeert naar de potentiële groei. Risico’s zijn onder meer de hoge schuldenlast en de lage productiviteitsgroei.

Verwacht wordt dat de dynamiek van de Chinese bbp-groei zal blijven vertragen, met een verwachte groei van 5,6% in 2022. Een lagere maar kwalitatief betere groei is het doel: duurzamer, met minder beleidsondersteuning en minder schuldfinanciering, en met een focus op "gemeenschappelijke welvaart".

Verwacht wordt dat het Japanse bbp in 2022 met 2,6% zal groeien. Het groeipad van het bbp van vóór corona kan in het voorjaar van 2022 worden bereikt.

GROEI BBP (%)*

world map
GLOBAAL -4,3% 2020 5,2% 2021
VS
-3,5 % 2020
4,0 % 2021
EUROZONE
-6,8 % 2020
5,5 % 2021
CHINA
2,3 % 2020
8,2 % 2021
JAPAN
-5,5 % 2020
3,0 % 2021

* Bron: DB Wealth Management, DB Global Markets, 31 augustus 2021

Nood aan persoonlijk advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.

Maak een afspraak

of

Wenst u meer te weten over Deutsche Bank?

Contacteer ons