DB Market Insights

Centrale banken en macro-economie

Centrale banken en macro-economie

Centrale banken

Korte termijn

Wij verwachten dat de Federal Reserve (Fed) dit jaar nog de rente op federale fondsen zal verhogen, aangezien de arbeidsmarkt robuust blijft en de inflatie ruim boven de 2%-doelstelling van de Amerikaanse centrale bank blijft steken.

De Europese Centrale Bank (ECB) maakte een einde aan het tijdperk van negatieve rentevoeten sinds 2014 door in juli over te gaan tot een eerste renteverhoging in meer dan 10 jaar (verhoging van de depositorente tot 0%). Wij verwachten dat de ECB haar depositorente tegen eind dit jaar zal optrekken tot 1,25%.

De Bank van Japan (BoJ) lijkt zich nog niet op te maken voor een koerswijziging in haar beleid omdat de productiekloof nog steeds negatief is. Vandaar dat wij verwachten dat de BoJ haar programma van kwantitatieve versoepeling en haar controle over de rentecurve zal voortzetten.

Lange termijn

De Fed zal naar verwachting nog vijf bijkomende renteverhogingen van 25 basispunten doorvoeren tot haar beleidsrente een vork bereikt tussen 3,50 en 3,75%, wat volgens ons het uiteindelijke rentetarief zal zijn. Wij gaan ervan uit dat dit niveau bij de jaarwisseling zal bereikt worden. Tegelijk zal de Fed haar balans verder afbouwen. Wij voorzien dat ze die koers zal aanhouden in 2023.

De ECB verwacht dat de inflatiedruk hoog blijft. Wij voorzien dat de ECB haar depositorente de komende twaalf maanden zal optrekken tot 2,0%. Het risico dat de rentevoeten substantiëler zullen moeten stijgen is aanzienlijk.

Aangezien de BoJ er niet van uitgaat dat de inflatie zich duurzaam boven de 2% zal nestelen, verwachten wij geen belangrijke koerswijziging in het monetair beleid binnen de prognosehorizon.

De beleidsrente en de inflatie

Beleidsrente (%)
Inflatie (%)
Update 18 augustus 2022

Wereldwijde groei

Korte termijn

Tijdens de prognoseperiode zal de Amerikaanse economie wellicht verder vertragen. De aanhoudend hoge inflatiedruk weegt op de reële privéconsumptie en in combinatie met een verstrakking van het monetaire beleid zal dit naar verwachting leiden tot een geleidelijke groeivertraging. De arbeidsmarkt blijft solide, wat de druk op de Fed verder verhoogt wegens de risico’s op een prijzen-lonenspiraal. Globaal houdt de nominale consumptie echter goed stand en wordt ze ondersteund door de krappe arbeidsmarkt en de stijging van de nominale lonen. Wij voorzien een Amerikaanse bbp-groei van 1,9% voor het volledige jaar 2022.

In de eurozone boekte de economie vooruitgang tijdens de eerste jaarhelft in een context van versoepelde coronamaatregelen en een aantrekkende mondiale vraag. Deze forse prestaties zullen het jaarlijkse groeicijfer omhoogtrekken. Nochtans zal de bbp-groei in de toekomst vertragen omdat de recordinflatie weegt op de privéconsumptie. Ook de tekorten aan tussenproducten en aan geschoolde arbeidskrachten halen de productie naar beneden. Onze basishypothese blijft dat een volledige onderbreking van de gasbevoorrading uit Rusland kan afgewend worden. Wij verwachten voor 2022 een bbp-groei van 3,1%.

In China wijzen de gegevens met betrekking tot kredieten en de activiteit op een gematigde groei tijdens het derde kwartaal. Oude en nieuwe uitdagingen (bijvoorbeeld een hoge werkloosheidsgraad, een toenemend aantal onafgewerkte bouwprojecten) wegen op de vraag van de consumenten en op de woningmarkt. De aangekondigde politieke steunmaatrelen zullen de activiteit wellicht pas vanaf het vierde kwartaal aanzwengelen. Wij mikken voor 2022 op een bbp-groei van 3,3% in China.

In Japan wordt het herstel ondersteund door een aantrekkende consumptie van diensten dankzij de heropening van de economie. Toch gaat het aantal nieuwe corona-infecties sinds juli opnieuw in stijgende lijn en de gegevens over de mobiliteit wijzen op een zekere vertraging. De regering heeft al beslist om het stimulusprogramma voor reizen op nationale schaal uit te stellen. Wij mikken op een bbp-groei van 1,5% in 2022.

Lange termijn

Het belangrijkste neerwaartse risico voor de Verenigde Staten blijft een oververhitting van de economie en een duurzaam hoge inflatie. In dit stadium van de cyclus blijven de toekomstige monetaire beleidsbeslissingen zeer evenwichtig. De aanhoudende hoge inflatiedruk zou de Fed snel kunnen aanzetten tot verdere renteverhogingen. Wij verwachten een lichte recessie in de eerste jaarhelft 2023, wat aanleiding zou kunnen geven tot een pauze in de cyclus van monetaire verstrakking, maar er zijn ook risico’s op een vroegtijdige recessie vanaf het vierde kwartaal, in een context van hoge inflatie en renteverhogingen door de Fed. Onze groeiprognose voor het Amerikaanse bbp is 0,7% voor het volledige jaar 2023.

Onze basishypothese blijft een behoud van de gastoevoer uit Rusland naar de landen van de eurozone, althans in beperkte volumes. De gasvoorraden zouden moeten volstaan met de winter in aantocht. We verwachten een lichte recessie vanaf het vierde kwartaal 2022 die slechts twee kwartalen zou duren. De bbp-groei van de eurozone zal in 2023 wellicht vertragen tot 0,7% door de hoge energieprijzen, die het beschikbare inkomen zullen afromen en wegen op de reële privéconsumptie.

De groei in China wordt gestimuleerd door gunstige basiseffecten en de versterking van de budgettaire herstelmaatregelen. De structurele risicofactoren zoals de relatie tussen China en de Verenigde Staten, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, alsook de eventuele daaruit voortvloeiende sancties tegen China, zouden op langere termijn kunnen wegen op de economische activiteit. Wij gaan voor 2023 uit van een bbp-groei in China van 5,3%.

Verwacht wordt dat de economische dynamiek van Japan in de toekomst zal stilvallen. Wij voorzien een groeivertraging voor het Japanse bbp tot 0,9% in 2023.

GROEI BBP (%)*

world map
GLOBAAL -4,3% 2020 5,2% 2021
VS
-3,5 % 2020
4,0 % 2021
EUROZONE
-6,8 % 2020
5,5 % 2021
CHINA
2,3 % 2020
8,2 % 2021
JAPAN
-5,5 % 2020
3,0 % 2021

* Bron: DB Wealth Management, DB Global Markets, 18 augustus 2022

Nood aan persoonlijk advies?

Onze experts staan aan uw zijde om uw persoonlijke financiële situatie te bespreken.

Maak een afspraak

of

Wenst u meer te weten over Deutsche Bank?

Contacteer ons