Oplossingen voor u

Deutsche Bank is gespecialiseerd in sparen en beleggen. We houden ons niet bezig met autoleningen of brandverzekeringen. We focussen ons hoofdzakelijk op het financiële. En op u.

Oplossingen in de kijker

Is ons aanbod het meest interessante van de markt? Vermoedelijk wel, want wij stellen voor wat het best bij u past. Ongeacht of het om onze eigen producten of diensten gaat of die van onze concurrenten. Hier vindt u alvast enkele oplossingen die op dit moment beschikbaar zijn. Elke belegging moet natuurlijk overeenstemmen met uw Financial ID, uw unieke beleggersprofiel.

Nog geen cliënt?

Maak een afspraak in een van onze Financial Centers of neem contact met ons op

Aanbod onder voorwaarden. Schrijf u in voor 30/06/2020 (behoudens vervroegde afsluiting) en ontvang een premie van 1% op het bedrag afkomstig van een andere bank dat u binnen de 6 maanden belegt volgend op uw inschrijving (maximum € 10.000 premie). Actie geldig voor beleggingen in obligaties, gestructureerde producten of beleggingsfondsen. Niet geldig voor aandelen, ETF’s, Trackers, kasbons, Tak 21 en Tak 23-verzekeringen en monetaire fondsen. Raadpleeg het reglement voor meer details.

Aanbod onder voorwaarden. Bij deelname tussen 01/01/2020 en 30/06/2020 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 1% (met een maximum van € 10.000) op de waarde van de deelbewijzen van fondsen die u naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel heeft overgedragen vóór 30/06/2020. Niet van toepassing op deelbewijzen van monetaire en/of beursverhandelde fondsen (o.m. ETF en trackers). Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel verbindt zich er ook toe u de transferkosten terug te betalen, met een maximum van € 1.000 per cliënt (de term cliënt verwijst hier naar de bankrelatie zoals gedefinieerd in de MiFID-brochure). Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Raadpleeg het reglement voor meer details.

De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

De gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van 'gestructureerde schuldinstrumenten' of 'afgeleide instrumenten'. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor de gestructureerde schuldinstrumenten verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingelegde kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij 'afgeleide instrumenten' daarentegen verbindt de uitgever van een Structured Note zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

Lees voor meer informatie het reglement van DB Investment Plan.