Téléphone

Deustche Bank

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

2 Een gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening zoals bedoeld in artikel 21,5° van het Wetboek van Inkomstenbelasting en die bijgevolg kan genieten van een fiscaal voordelig statuut.

3 Gelieve de infofiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden te lezen voor intekening op het product.

4 Aanbod onder voorwaarden. Bij overdracht van uw effecten naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel van 01/01/2017 tot en met 31/03/2017 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 1% van de waarde ervan met een maximum van 10.000€. Deze actie is niet van toepassing op aandelen, ETF, trackers, warrants, rechten, strips en certifi caten. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank. Voor meer details over het aanbod kunt het actiereglement raadplegen op onze website www.deutschebank.be/effecten, in onze Financial Centers of op 078 153 154.