Téléphone

Deustche Bank

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

2 Een gestructureerd financieel instrument, beter gekend onder de naam Structured Notes, kan ofwel een 'gestructureerd schuldinstrument' of een 'afgeleid instrument' zijn. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument met een vaste looptijd dat in principe wordt uitgegeven door financiële instellingen en waarvan het rendement, in de vorm van een vaste of variabele coupon die uitbetaald wordt gedurende de looptijd of op de eindvervaldag van het effect, afhangt van één of meerdere onderliggende waarden (bijvoorbeeld interestvoeten of een beursindex). Bij een gestructureerd schuldinstrument verbindt de uitgever zich ertoe het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij afgeleide instrumenten verbindt de uitgever van een Structured Note zich er daarentegen niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

3 Een gereglementeerde spaarrekening is een spaarrekening zoals bedoeld in artikel 21,5° van het Wetboek van Inkomstenbelasting en die bijgevolg kan genieten van een fiscaal voordelig statuut.

4 Gelieve de infofiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden te lezen voor intekening op het product.

5 Aanbod onder voorwaarden. Bij overdracht van uw effecten naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel van 01/01/2017 tot en met 30/06/2017 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 1% van de waarde ervan met een maximum van 10.000€. Deze actie is niet van toepassing op aandelen, ETF, trackers, warrants, rechten, strips en certificaten. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank. Voor meer details over het aanbod kunt het actiereglement raadplegen op onze website www.deutschebank.be/effecten, in onze Financial Centers of op 078 153 154.