Téléphone

Deustche Bank

Interesse? Vragen?

Maak een afspraak in een van onze agentschappen of contacteer ons

1 Een gestructureerd financieel instrument, beter gekend onder de naam Structured Notes, kan ofwel een 'gestructureerd schuldinstrument' of een 'afgeleid instrument' zijn. Een gestructureerd financieel instrument is een financieel instrument met een vaste looptijd dat in principe wordt uitgegeven door financiële instellingen en waarvan het rendement, in de vorm van een vaste of variabele coupon die uitbetaald wordt gedurende de looptijd of op de eindvervaldag van het effect, afhangt van één of meerdere onderliggende waarden (bijvoorbeeld interestvoeten of een beursindex). Bij een gestructureerd schuldinstrument verbindt de uitgever zich ertoe het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag (behalve in geval van faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij afgeleide instrumenten verbindt de uitgever van een Structured Note zich er daarentegen niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag.

2 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

 

3 Trackers, ook wel ETF's (Exchange Traded Fund) genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na te bootsen.  

4 Gelieve de infofiche, het beheersreglement en de algemene voorwaarden te lezen voor intekening op het product.

5Onder voorbehoud van goedkeuring van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Vanaf 01/01/2018: 20 EUR per jaar indien de kaart de laatste 12 maanden niet minimum 12 keer gebruikt werd (eerste referentieperiode: 01/01/2017 - 31/12/2017).

6 Aanbod onder voorwaarden. Geniet van 0€ makelaarskosten op de eerste 50 beurstransacties op aandelen, trackers, aandelen van gereglementeerde vastgoedvennootschappen en rechten. De transacties moeten online worden uitgevoerd via Online Banking tot 15/09/2017 inbegrepen, op Euronext Brussel, Parijs of Amsterdam, met een maximum van 5.000 euro per transactie. Raadpleeg het reglement voor meer details. Klik hier om de makelaarskosten te kennen voor de beursorders die niet onder het tijdelijke aanbod vallen.

7 Aanbiedingen onder voorwaarden. Ontvang een premie van 1% (tot maximaal € 10.000):
- op elk nieuw belegd bedrag als u intekent voor 31/12/2017 (behoudens vervroegde afsluiting). Het te beleggen geld moet voordien getransfereerd zijn van een rekening van een andere bank naar uw Deutsche Bank-rekening. Actie enkel geldig voor obligaties, gestructureerde producten en beleggingsfondsen. Niet geldig voor aandelen, kasbons, Tak 21- en Tak 23-verzekeringen en monetaire fondsen.
- op de waarde van de overgebrachte effecten als u uw effecten overbrengt naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel voor 31/12/2017 (incl.) (behoudens vervroegde afsluiting). Niet van toepassing op ETF, trackers, warrants, rechten, strips en certificaten. Aanbiedingen onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Voor meer details over de twee aanbiedingen, kunt u de reglementen raadplegen op onze website www.deutschebank.be/cashback en www.deutschebank.be/effecten, in onze Financial Centers of op 078 153 154.