Aandelen blijven de booster voor uw portefeuille

Beleggen

Aandelen blijven de booster voor uw portefeuille

27 december 2021 - Leestijd 7 min. 

Geschreven door

Wim D'Haese
Head Investment Strategist

Samengevat:
  • We blijven bij ons standpunt dat de inflatie aan vaart zal inboeten in 2022. De inflatie zal zich wel nog op een hoger niveau dan vóór de crisis nestelen.
  • Door de financiële repressie zijn er weinig alternatieven dan voor een hogere blootstelling aan aandelen te gaan.
  • We behouden een positieve visie op aandelen, maar wel met een realistisch verwachtingspatroon.

Bij de start van 2021 dachten velen dat de gezondheidscrisis nu ondertussen van het voorplan verdwenen zou zijn. Hoewel al ruim 8 miljard prikken werden uitgedeeld, staat vast dat we op termijn nog vaker voor periodes van beperkende maatregelen kunnen staan. Na enkele maanden van groene koersborden en lage volatiliteit, werden ook beleggers daar eind november nog eens aan herinnerd. Door zorgen om de nieuwe omikron-variant gingen enkele landen in egelstelling en maakten de beurzen een uitschuiver. Elke deur die weer op slot gaat, heeft immers een mogelijke impact op de bedrijfsresultaten.

Inflatie: hoe tijdelijk is tijdelijk?

Beleggers schoten eind november ook nog om een andere reden in een kramp. De Federal Reserve kwam namelijk op haar stelling terug dat de hoge inflatie van tijdelijke aard was. Ook dat nieuws deed de koersborden rammelen. Hoewel de gezondheidscrisis ongetwijfeld nog steeds de markten zal beroeren in 2022, kijken beleggers toch vooral naar welke richting het met die inflatie zal uitgaan. En meer bepaald hoe de centrale banken hierop zullen reageren. De hoge inflatie is een stuk hardnekkiger dan ingeschat, en dat heeft ook de centrale banken verrast.

Waarom de inflatiedruk zal afnemen

We blijven bij ons standpunt dat de inflatie aan vaart zal inboeten in 2022. Een van de oorzaken van de hoge inflatie is de mismatch tussen vraag en aanbod. Maar we verwachten dat de ergste problemen in de toeleveringsketens tegen het einde van de eerste jaarhelft opgelost zullen zijn. Daarnaast deed de heropening van de economie de vraag naar energie sterk stijgen, wat de inflatie evenzeer deed toenemen. We zien echter een surplus in de olieproductie aankomen, wat de kans op nog hogere energieprijzen sterk afzwakt. Ook door de basiseffecten verwachten we dat de inflatie verder zal uitvlakken: dat de inflatie in 2022 nóg eens met hetzelfde percentage als in 2021 zal stijgen lijkt ons onwaarschijnlijk.

Waarom de inflatie op een hoog peil blijft

Hoewel we de huidige piekinflatie in 2022 zien afnemen, zal de inflatie zich wel nog op een hoger niveau dan vóór de crisis nestelen. Daar zijn enkele redenen voor. Zo is er de trend van deglobalisatie. Deze trend is niet nieuw, maar is zeker versterkt door de coronacrisis. Het ‘terughalen’ van productie veroorzaakt extra kosten en heeft een permanente impact op de inflatie. Een bedrijf dat zijn productie uit een groeiland terughaalt, zal zijn werknemers niet zomaar dezelfde lagere lonen kunnen betalen als in een groeiland. Een andere factor die de inflatie kan ondersteunen is de loondruk. Hoe langer de hoge inflatie aanhoudt, hoe sterker de druk van werknemers zal zijn om een hoger loon te eisen.

De financiële repressie houdt aan

Naast het coronavirus en inflatie blijven ook de financiële repressie en structureel lage rente brandend actueel voor beleggers in 2022. Structureel omdat er sinds enkele jaren een structurele koper van obligaties is (de centrale banken) die hierdoor de rente laag houdt. Daarenboven hebben vele landen hun schuldenbergen nog met enkele meters opgehoogd. De enige manier om de schuldratio (schulden tegenover bbp) onder controle te houden of af te bouwen is via financiële repressie: de rente laag houden om de schuldendruk comfortabel te houden. Dat is een extra argument om ervan uit te gaan dat we nog lang in deze toestand van financiële repressie zullen zitten.

De negatieve reële rente, dit is de nominale rente min inflatie, is slecht nieuws voor uw koopkracht (met een hogere inflatie wordt het jaarlijks verlies aan koopkracht bovendien alleen maar groter). De negatieve reële rente is echter wél goed nieuws voor aandelen. Er is namelijk een sterk omgekeerd verband tussen de waarderingen van aandelen (koerswinstverhoudingen) en de reële rente. Als de reële rente negatief blijft, kunnen aandelen hoge waarderingen aanhouden.

Rendement komt nog steeds van aandelen

Door de financiële repressie zijn er weinig alternatieven dan voor een hogere blootstelling aan aandelen te gaan. Onze vooruitzichten voor aandelen zien er nog steeds positief uit. We verwachten een globale economische groei van 4,5% in 2022 en de centrale banken zullen slechts langzaam hun beleid verkrappen (zodat de reële rendementen negatief blijven). Daarnaast zien we de problemen in de toeleveringsketen het komende halfjaar opklaren, en kunnen de meeste bedrijven de hogere inflatie tot op zekere hoogte doorrekenen. Tot slot staat er bij de gezinnen nog heel veel spaargeld aan de zijkant dat op zoek is naar rendement.

Positieve visie

Wij denken dat de meeste beurzen in 2022 het potentieel hebben om tot ongeveer 10% te klimmen (koers + dividend). Er zijn verschillende redenen waarom het opwaarts potentieel van aandelen in 2022 dus niet zo sterk zal zijn als in 2021. De economische groei is sterk maar vertraagt, de waarderingen kunnen hun top hebben bereikt en op de winstmarges zit ook niet veel rek meer. Daarnaast blijven andere risico's aanwezig: het coronavirus, de inflatie en het rentebeleid en de regelgeving in China. Dat kan in 2022 vaker flitsen van hogere volatiliteit veroorzaken. Maar over het algemeen verwachten we dat terugslagen op de aandelenmarkten waarschijnlijk van korte duur zijn, en een opportuniteit om de blootstelling aan aandelen te verhogen. We behouden dus een positieve visie op aandelen, maar wel met een realistisch verwachtingspatroon.

Welke strategie voor aandelen?

Aandelenstrategieën zullen in de loop van de tijd en van markt tot markt variëren, maar we blijven in het algemeen kiezen voor een hybride aanpak. Met kwalitatieve groeiaandelen (vooral technologie, en gezondheidszorg) als de eerste motor, en cyclische aandelen (zoals banken) als tweede motor. Een gunstige economische context en stijgende inflatieverwachtingen zijn gewoonlijk positief voor cyclische aandelen. Naar kapitalisatie lijken smallcaps en midcaps aantrekkelijk, omdat ze beter neigen te presteren tijdens economische upswings.

Op regionaal vlak hebben we geen speciale voorkeur voor de VS of Europa, waar we voor beide een rendementspotentieel van zo'n 10% zien in 2022. Aandelen uit de opkomende landen kenden een relatief slecht 2021, vooral overschaduwd door de perikelen in China. Na een moeilijk eerste kwartaal rekenen wij echter op verbetering later in 2022 voor Chinese aandelen waardoor er opportuniteiten zijn voor beleggers die het hogere risico niet schuwen.

Welke strategie voor obligaties?

De rendementen in nagenoeg alle obligatiesegmenten vallen lager uit dan de huidige inflatie. Ze zijn dus onvoldoende om koopkracht te behouden.

Een uitzondering zijn high yield bedrijfsobligaties1 die wel een interessanter rendement kunnen opleveren (en algemeen ook een kortere duratie hebben dan investment grade bedrijfsobligaties2). Deze categorie is echter risicovoller waardoor een brede diversificatie essentieel is.

Voor obligaties van opkomende markten in harde valuta zijn de risico’s voor 2022 niet geweken (zoals een restrictiever beleid door de Fed), maar de premie voor het kredietrisico zou moeten dalen, gesteund door een aantrekkende groei in de opkomende economieën en de lage waarderingen. Naast high yield obligaties blijven deze obligaties onze voorkeur hebben. Ook hier blijft selectiviteit en ruime diversificatie aangewezen.

Dollar

De dollar versterkte de jongste tijd door de anticipatie op een snellere renteverhoging door de Fed en de vlucht naar veilige havens vanwege zorgen om de omikron-variant. We verwachten dat de dollar nog een tijd sterk zal blijven, om dan later op het jaar te verzwakken richting 1,20 USD/EUR. Een van de redenen is dat de eurozone sneller zal groeien dan de VS in 2022, wat ondersteunend werkt voor de euro.

Kern-satelliet benadering

Aandelen moeten blijven zorgen voor het potentiële rendement in de portefeuille. Met verschillende krachten die elkaar versterken of tegenwerken - hogere inflatie, langzame verstrakking van het monetair beleid in de VS, financiële repressie, virusvarianten, verdere bedrijfswinstgroei, meer volatiliteit … - is een strategische aanpak nodig om uw portefeuille te beschermen tegen de risico’s, maar nog steeds te profiteren van de opportuniteiten. Daarom blijven we adviseren om uw portefeuille op te bouwen volgens de kern-satelliet benadering.

Tijd om uw beleggingen bij te sturen?

High yield obligaties zijn obligaties met een rating lager dan BBB- bij Standard & Poor’s of een gelijkaardige rating bij Moody’s of Fitch.
Investment grade obligaties zijn obligaties met een rating gelijk aan of hoger dan BBB- bij Standard & Poor’s of een gelijkaardige rating bij Moody’s of Fitch.

×