Hoe proberen om uw spaargeld niet aan koopkracht te laten verliezen

Beleggen

Hoe proberen om uw spaargeld niet aan koopkracht te laten verliezen?

30 juli 2021 - leestijd 3 min.

Geschreven door

Christophe Blontia

Senior Product Manager

Samengevat:

 • Door de lage rente slaagt het rendement op klassieke spaarrekeningen er al jaren niet in de inflatie te overstijgen. Bovendien trekt de inflatie de jongste maanden sterk aan.
 • Hierdoor verliest spaargeld elke dag een stukje van zijn koopkracht.
 • Een potentieel rendement proberen combineren met zekerheid? En tegelijk zo veel mogelijk uw koopkracht proberen te behouden? Dat kan, bewijzen de prestaties van gestructureerde producten in ons nieuw onderzoek.

Of het nu om een set nieuwe banden gaat, het ereloon van een architect of een pak ontbijtgranen: het leven wordt elk jaar gemiddeld een beetje duurder. Die prijsstijgingen van goederen en diensten weerspiegelt zich in de inflatie.

Een inflatie van pakweg 1% betekent dat goederen en diensten die u vorig jaar kocht, een jaar later 1% duurder zijn. Hoewel de inflatie van jaar tot jaar schommelt, cirkelde ze de voorbije 5 jaar gemiddeld rond de 1,5% per jaar1

Dat lijkt weinig ... tot u de optelsom maakt. Voor de volle winkelkar die 15 jaar geleden 200 euro kostte, betaalt u vandaag 261,1 euro. Tussen januari 2006 en januari 2021 steeg de inflatie namelijk met 30,6%1.  

Wat nu met uw spaargeld?

De meeste Belgische spaarboekjes leveren vandaag een rendement op van ongeveer 0,11%. Dat is al enkele jaren zo, en dat zal de komende jaren wellicht niet veranderen. De Europese Centrale Bank hield de rente namelijk al vóór de coronacrisis extreem laag, en is ook vandaag nog niet van plan daar snel verandering in te brengen.

Stel dat u de komende 10 jaar in een optimistisch scenario 0,50% op uw spaargeld krijgt? En de inflatie zoals de voorbije jaren in België rond de 1,5% blijft schommelen?

Parkeert u de komende 10 jaar 10.000 euro op een spaarrekening, dan verliest uw spaargeld elk jaar opnieuw 1% aan koopkracht. Na 10 jaar heeft uw spaargeld dan een reële waarde van 9.043 euro. Zelfs bij een inflatie van 1% en een rente van 0,5%, komt u na 10 jaar nog steeds uit op een reële waarde van 9.511 euro.

Welke alternatieven?

Beleggers willen graag dat hun vermogen minstens even snel toeneemt als de inflatie. Ze willen dus hun koopkracht behouden en liefst vergroten. Alleen: het rendement op spaarrekeningen compenseert al jaren de inflatie niet meer. Dat verschil is overigens groot: op de meeste Belgische spaarboekjes behaalt u al jaren amper 0,11%. 

Welke opties zijn er dan om - rekening houdend met uw financiële doelstellingen en vooraf bepaald risicoprofiel - toch mogelijk een positief rendement te krijgen?

 • Een eerste mogelijkheid bestaat erin om - in de mate van het mogelijke - het belegde kapitaal zo veel mogelijk te beschermen tegen risico's. Hiervoor kan een belegger zich traditioneel wenden tot kwalitatieve staatsobligaties met een investment grade-rating. Dat is een rating tussen AAA en BBB- volgens Standard & Poor's. Deze rating geeft nuttige informatie over de kwaliteit van de uitgever.
 • Alleen: deze kwaliteitsobligaties in euro (om valutarisico's te vermijden) bieden bijzonder magere rendementen. Zo staat de rente op Belgische staatsobligaties (10 jaar) al sinds midden 2019 bijna onafgebroken onder of rond nul (-0,12% op 23 juli 20211). Voor bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit geldt een gelijkaardig verhaal: ook hier is de rente erg laag. Met dergelijke rendementen wordt het heel moeilijk om de inflatie te verslaan en uw koopkracht te behouden.
 • Een tweede mogelijkheid om een potentieel rendement te realiseren? De aandelenmarkten opzoeken. Dat betekent echter meer risico nemen. Als belegger botst u hierbij nog op een ander groot obstakel: volatiliteit. Zeker de jongste tijd zorgde nervositeit op de markten voor erg wispelturige koersen. In die context is het moeilijk om beleggingen in aandelen te vinden die overeenstemmen met een voorzichtige en defensieve strategie.

Potentieel rendement combineren met zekerheid

Gestructureerde producten met kapitaalbescherming² kunnen in deze context een interessante optie zijn voor de meer defensieve beleggers die op zoek zijn naar een potentieel rendement, zeker in tijden van lage rente. Het gaat om beleggingen waarvan het ingelegde kapitaal beschermd is, maar de opbrengst meestal niet vooraf gekend is. Op het einde van de looptijd ontvangt u uw ingelegde kapitaal terug van de uitgever (of de garantiegever)². Een eventuele coupon is afhankelijk van een op voorhand vastgelegd scenario (de evolutie van een onderliggende waarde, bijvoorbeeld een beleggingsfonds, een index, een rentevoet, enzovoort). 

Voordeel van deze strategie

Enerzijds profiteert u mogelijk van een opwaarts potentieel; anderzijds profiteert u op de vervaldag van een zeker niveau van bescherming dankzij het recht op terugbetaling². Het is natuurlijk aangewezen om rekening te houden met de aanbevolen beleggingshorizon voor deze producten voordat u erin belegt, aangezien de kapitaalbescherming alleen geldig is op de eindvervaldag.

De remedie tegen inflatie

Recent beoordeelden we bij Deutsche Bank de prestaties van gestructureerde producten in euro die we tussen 2003 en 2019 verdeelden en die intussen zijn verlopen (zie kader 'Onderzoeksmethodologie')³. Het onderzoek toont aan dat de strategie zijn vruchten afwerpt: in de meeste gevallen kan de combinatie van kapitaalbescherming² en rendementspotentieel de inflatie verslaan, mits u kiest voor een 'buy & hold'-strategie (de belegging bijhouden tot de vervaldatum).

Het onderzoek toont aan dat 87% van de geanalyseerde producten een positief nettorendement4 genereerde en tegelijkertijd kapitaalbescherming bood op de vervaldag. De negatieve prestatie van de andere 13% is het gevolg van betaalde vergoedingen en die rendementen (exclusief vergoedingen) bedroegen ongeveer 0%. 

76% van de producten in ons onderzoek genereerde een gemiddelde jaarlijkse brutoprestatie die hoger was dan de Belgische consumentenprijsindex in dezelfde periode. De gemiddelde outperformance tegenover de inflatie kwam uit op 1,31%.

Met andere woorden: volgens onze analyse hebben de gestructureerde producten die Deutsche Bank tussen 2003 en 2019 verdeelde, in meer dan 3 van de 4 gevallen, beleggers in staat gesteld om hun koopkracht te behouden zonder de veiligheid van hun belegging op te offeren, op voorwaarde dat ze de belegging tot de eindvervaldag in portefeuille hielden.

Onderzoeksmethodologie

Productselectie

Deutsche Bank onderzocht in juli 2021 alle gestructureerde producten ('Structured Notes’) die door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel werden verdeeld en die voldoen aan de volgende criteria:

 • Uitgegeven tussen mei 2003 en april 2019
 • Uitgegeven in euro (EUR)
 • Een minimale terugbetaling door de uitgever op de vervaldag van 100% van het belegde kapitaal
 • Verdeeld aan particuliere cliënten in België
 • Ten laatste vervallen op 30/06/2021 (inbegrepen).

In totaal voldoen 229 gestructureerde producten aan deze criteria.

Berekening van het rendement

 • Voor het rendement van de gestructureerde producten: we hebben het bruto actuarieel rendement (d.w.z. vóór belasting) berekend tussen de uitgiftedatum en de vervaldag van elk product, rekening houdend met de betaling van eventuele tussentijdse coupons en instapkosten (uitgifteprijs).
 • Voor de inflatie baseerden we ons op de evolutie van de Belgische consumentenprijsindex (CPI) voor dezelfde periode (de periode tussen de uitgiftedatum en de vervaldatum).
 • De jaarlijkse outperformance is de bruto jaaropbrengst van een product min de in dezelfde periode waargenomen inflatie. Voor een bruto jaarlijks rendement van 5% tijdens een periode waarin de gemiddelde jaarlijkse inflatie 3% bedroeg, bedraagt de jaarlijkse outperformance dus 2%.

Een potentieel rendement, ook in tijden van lage rente en hoge inflatie? 

Maak een afspraak met uw adviseur of bel onze specialisten
van Talk & Invest op 078 153 154.

Lees ook

1 Bron: Bloomberg, Eurostat Belgium HCIP all items YoY

2 Kapitaalbescherming (of garantie) is niet langer gegarandeerd in geval van faillissement of wanbetaling van de emittent (of garantiegever) van het gestructureerde product. Bij geen van de producten die in het kader van de studie werden geanalyseerd, was er sprake van faillissement of wanbetaling. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico's. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet terugkrijgt.

3 In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor toekomstige rendementen.

4 Dat wil zeggen vóór belastingen.

×