ECB: nieuw inflatiebeleid bevordert aanhoudend lage renteniveaus.

Markten

ECB: nieuw inflatiebeleid bevordert aanhoudend lage renteniveaus

23 juli 2021 - Leestijd 3 min.

Geschreven door

 Stefan Köhling

Investment Strategist Europe

Samengevat:
  • De ECB heeft haar beleid bijgesteld in overeenstemming met de conclusies van haar strategische evaluatie. Inflatieniveaus die tijdelijk boven de 2% liggen, zullen worden getolereerd.
  • De markten bleven onveranderd in ‘risk-on modus’ tijdens en na de ECB-vergadering.
  • Vooruitzichten voor de belangrijkste rentevoeten impliceren dat deze nog langer laag zullen blijven. De invoering van een ondergrens geeft nog een reden om een soepel monetair beleid aan te houden.

Wat is er gebeurd?

De ECB is twee weken na de bekendmaking van de conclusies van haar strategische evaluatie bijeengekomen. Deze conclusies zijn voor de ECB een argument voor een aanhoudend ondersteunend monetair beleid (en langer dan eerder geïmpliceerd), zolang de zogenaamde effectieve ondergrens voor de rente dichtbij is. (Beleidsmakers vrezen dat als de rente te laag is, d.w.z. onder deze ondergrens, renteverlagingen weinig stimulans zullen opleveren of ongewenste neveneffecten zullen hebben).

Nieuwe symmetrische inflatiedoelstelling van 2%

Met haar nieuwe symmetrische inflatiedoelstelling van 2% op de middellange termijn tolereert de ECB nu officieel een overschrijding van de inflatiedrempel van 2%. In haar gepubliceerde nieuwe beleidsverklaring benadrukt de centrale bank dit punt. Daarin staat dat ze de belangrijkste rentevoeten "op het huidige niveau of op een lager niveau zal handhaven totdat zij ziet dat de inflatie ruim vóór het einde van haar projectieperiode 2% bereikt en gedurende de rest van de projectieperiode dit niveau aanhoudt, en zij oordeelt dat de onderliggende inflatie voldoende gevorderd is om een stabilisatie op 2% op de middellange termijn te verzekeren. Dit kan ook een overgangsperiode inhouden waarin de inflatie iets boven het streefcijfer ligt".


De ECB herbevestigde het tijdens de vorige bijeenkomst in juni aangekondigde hogere niveau van de activa-aankopen, die in het kader van het PEPP1 gedurende het derde kwartaal van 2021 zullen worden uitgevoerd.

De beleidsrente blijft op het huidige lage niveau en beide programma’s voor de aankoop van activa (APP2  en PEPP) blijven van kracht.

Inflatievooruitzichten blijven gematigd

Tijdens de persconferentie na de vergadering wees ECB-voorzitter Lagarde op het belang van de economische vooruitzichten en de ontwikkeling van de pandemie. Zij benadrukte dat de inflatievooruitzichten gematigd blijven en dat de recente stijgingen van de inflatiepercentages naar verwachting grotendeels tijdelijk zullen zijn.

Voorzitter Lagarde benadrukte ook dat de belangrijkste focus van de vergadering lag op de ‘forward guidance’ voor de belangrijkste rentevoeten. Zij zei dat het PEPP niet werd besproken, maar dat nieuwe macro-economische prognoses voor de vergadering in september de ECB dan de gelegenheid zouden kunnen bieden om met meer kennis van zaken aanpassingen aan te brengen.

Hoe reageerden de markten?

Na een paar behoorlijk volatiele dagen bleven de markten tijdens de persconferentie van de ECB in de ‘risk-on modus’. De EuroStoxx50 steeg met +0,8%. De rente op Duitse 10-jarige staatsobligaties bleef min of meer onveranderd op -0,41%.

Wat betekent dit voor beleggers?

De uitkomst van deze beleidsvergadering en de implementatie van de strategie-herziening van de ECB maken een ‘normalisering’ van het monetaire beleid in de komende maanden zeer onwaarschijnlijk.

De toezegging om te streven naar inflatiepercentages die verenigbaar zijn met een stabilisatie van de inflatie op 2% op de middellange termijn (wat een mogelijke tijdelijke periode van inflatieoverschrijding impliceert) betekent een belangrijke verandering ten opzichte van eerdere verklaringen. Begin deze maand heeft Isabel Schnabel, lid van de directie van de ECB, gezegd dat het vooruitzicht van een hogere inflatie tot uiting moet komen in de feitelijke inflatiedynamiek. Dit houdt in dat de ECB haar monetaire beleidskoers niet alleen zal wijzigen op basis van prognoses van toekomstige inflatiecijfers - zij zal ook reële gegevens nodig hebben.

Rentevooruitzichten bevestigen lage rentebeleid

Voor beleggers is dit een duidelijk teken dat zolang de inflatieprognoses gematigd blijven en de werkelijke inflatiedruk gematigd blijft, er geen verandering zal komen in het lage rentebeleid. In feite is de ‘forward guidance’ inzake rentevoeten meer uitgesproken en soepel geworden. De invoering van een ondergrens voor de rentevoeten is een andere reden voor de ECB om een aanhoudend accommoderend monetair beleid te blijven voeren.

Uitkijken naar september

De strategische evaluatie van de ECB had de weg uitgestippeld voor een nog langere periode van expansief monetair beleid. Het nu versterkte engagement van de ECB om de belangrijkste rentevoeten gedurende een langere periode lager te houden, kwam voor beleggers niet als een verrassing: De Europese kapitaalmarkten denken dat de steun niet op korte termijn zal worden teruggeschroefd. Het nieuwe kader geeft de ECB meer redenen om een expansief beleid te blijven voeren, met gevolgen voor de bestaande programma's voor de aankoop van obligaties en bijgevolg voor de rentevoeten. Voorzitter Lagarde merkte echter op dat de volgende vergadering (in september) de gelegenheid zou kunnen bieden voor enige herijking van het beleid wanneer nieuwe macro-economische prognoses worden gepubliceerd.

Is het tijd om mijn beleggingen bij te sturen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

1 Pandemic Emergency Purchase Programme – een tijdelijk noodaankoopprogramma van de ECB ter bestrijding van de gevolgen van de pandemie.

2 Asset Purchase Programme – aankoopprograma voor activa van de ECB om mede de risico’s voor een te lange periode van lage inflatie tegen te gaan.

×