Groei komt met uitdagingen: Economische en beleggingsupdate

Markten

Groei komt met uitdagingen: Economische en beleggingsupdate

06 juli 2021 - leestijd 1 min. 30

Geschreven door

Wim D'Haese & David Ghezal
Head Investment Strategist - Investment Strategist

In ons kwartaalrapport CIO Insights hebben wij onze economische en beleggingsvooruitzichten bijgewerkt rekening houdend met de recente macro-economische en financiële marktontwikkelingen.

In het rapport schrijft Christian Nolting, Chief Investment Officer voor de International Private Bank (IPB), dat "we een periode van zeer sterke groei doormaken in een tijd waarin zowel het monetaire als het budgettaire beleid zeer soepel zijn en dat vermoedelijk ook zullen blijven. We zitten in een context van financiële repressie (kunstmatig lage reële rentevoeten) die een reeks uitdagingen voor beleggers creëert, waaronder het vinden van voorspelbare bronnen van recurrente inkomsten."

Drie belangrijke conclusies

In onze trimestriële update trekken we drie conclusies uit deze ongewone mengeling van economische veranderingen en een nog steeds overwegend stimulerend economisch beleid:

1. Beleggingen: nieuwe kansen en risicobeheer

Deze situatie creëert belangrijke nieuwe beleggingskansen, maar brengt ook een aantal risico's met zich mee. Spanningen rond de groei maken integraal deel uit van elk herstel, maar portefeuilles moeten er wel tegen bestand zijn. De gevaren rond "marktoverdrijving" en potentiële zeepbellen in activaklassen versterken nog het pleidooi voor een uitgekiend risicobeheer in portefeuilles.

2. Denk aan de structurele veranderingen

Terwijl sommige uitdagingen tijdelijk zijn, zullen andere structurele economische veranderingen van lange duur zijn. Veel van deze veranderingen dateren van vóór de pandemie (bv. digitalisering, stijgende schuldenniveaus) maar ontwikkelden zich versneld. Sommige andere zoals demografische veranderingen hebben dan weer andere oorzaken.

3. Openheid voor ESG

Beleggers moeten innovatief blijven en openstaan voor nieuwe benaderingen. De groeiende belangstelling voor ESG-beleggingen heeft geleid tot nieuwe evaluaties van beleggingspotentieel en -risico's. Investeringen in infrastructuur, bijvoorbeeld, worden in toenemende mate beoordeeld in een ESG-levenscycluscontext. Koolstofprijzen hebben een veel grotere impact op investeringsbeslissingen naarmate landen zich opmaken om hun emissiedoelstellingen te realiseren.

Ontdek het volledige document ‘Groei komt met uitdagingen: Economische en beleggingsupdate’ en de video ‘DB Market Update’.

Meer dan ooit maakt de deskundigheid van onze adviseurs het verschil. Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.