Europese aandelen beleggen

Markten

Is het nu Europe first voor beleggers?

22 juni 2021 - leestijd 5 min. 40

Geschreven door

Wim D'Haese

Head Investment Strategist

Samengevat:

  • Nagenoeg alle beurzen fietsten ook de afgelopen maanden vrolijk verder de aandelencurve op.
  • Toch blijft het nodig om als belegger goed de handen aan het stuur te houden, en hier en daar een andere afslag te overwegen.
  • Europese aandelen profiteren van het cyclische profiel. Ze noteren traditioneel met een korting en die korting is vandaag nog relatief hoog.

Van ’s werelds kleinste aandelenbeurs (Yangon Stock Exchange in Myanmar met 7 namen op het koersenbord en minder dan 500 miljoen USD aan marktkapitalisatie) tot ’s werelds grootste aandelenbeurs (New York Stock Exchange met ruim 2.400 bedrijven en meer dan 25.000 miljard USD aan marktkapitalisatie)1: sinds ze in het eerste kwartaal van 2020 een duik namen, kozen ze nagenoeg allemaal de weg naar boven. Hoewel er intussen al wat ter plaatse werd getrappeld, bleef de trend de voorbije maanden stijgend. Er zijn momenteel dan ook verschillende krachten aanwezig die de aandelenmarkten blijven ondersteunen:

  1. In heel wat grote economieën zijn de vaccinatiecampagnes op snelheid gekomen. Steeds meer deuren gaan open waardoor de groei kan heropleven.
  2. Meer economische groei betekent meer bedrijfsactiviteit, en dat zwengelt de winstgroei van ondernemingen aan.
  3. Het algemene renteniveau mag dan wel teruggekaatst zijn van een dieptepunt, in absolute termen is het renteniveau nog extreem laag. En dat is gunstig voor aandelen. De centrale banken blijven rustig aan de zijlijn staan en laten de teugels van hun soepel monetair beleid voort vieren. Behalve aandelen zijn er weinig alternatieven voor wie een hoger rendement nastreeft.

Redenen om voorzichtig te zijn

Tegelijkertijd duiken er de jongste tijd enkele signalen op die op korte termijn toch tot enige voorzichtigheid nopen (hoewel de beurzen zich daar tot op heden weinig van aantrekken):

  1. Het belangrijkste aandachtspunt blijft de inflatie en de inflatieverwachtingen. Die trekken sterk aan. De inflatie in de VS (incl. energieprijzen) steeg in mei jaar op jaar met 5%, de sterkste stijging sinds augustus 2008. Ook de grondstoffenprijzen (van aluminium tot sojabonen) lieten een stijging optekenen en duwen de inflatie omhoog. Als die trend zich dermate doorzet dat centrale banken hun soepel monetair beleid sneller dan verwacht moeten bijsturen, dan zal dat een impact op de beurzen hebben. Daarnaast valt wel op te merken dat de obligatierente, die vorig kwartaal opveerde, ondertussen weer daalde.
  2. De ISM manufacturing index heeft wellicht zijn piek bereikt. Deze index geeft de aankoopappetijt van 300 grote Amerikaanse maakbedrijven weer en geldt als een voorspellende economische indicator. In het verleden volgde op een piek van deze index traditioneel een kleine of iets grotere verkoopgolf op de beurzen.
  3. De Citi U.S. Economic Surprise Index, die aangeeft in welke mate de macro-economische cijfers in de VS positief verrassen, is sinds augustus 2020 in dalende lijn.

Alles in beschouwing genomen zijn er voldoende redenen om op middellange termijn positief te blijven over de aandelenmarkten, maar op korte termijn toch enige voorzichtigheid aan de dag te leggen. We adviseren daarom om belegd te blijven (zie verder: wat te doen?) en een eventuele terugval van aandelenkoersen of een algemene correctie (daling van meer dan 10%) te benutten om uw blootstelling aan aandelen op te trekken.

Europese aandelen: profiteren van het cyclische profiel

In Europa kwam de vaccinatiecampagne trager op gang dan in de VS, maar draait nu op volle toeren. Hierdoor krijgt het cyclisch herstel een boost. Omdat de Europese beurzen een meer cyclisch profiel hebben dan de Amerikaanse, kan ons continent hiervan sterker profiteren. Hoewel we de winsten pas in 2023 op het niveau van vóór de crisis verwachten, bieden die vooruitzichten vandaag ook al steun. Een bijkomend argument in het voordeel van Europese aandelen zijn hun waarderingen t.o.v. van Amerikaanse aandelen. Ze noteren traditioneel met een korting en die korting is vandaag nog relatief hoog.

Amerikaanse aandelen: klimaat nog steeds gunstig

De VS - ’s werelds grootste economie - staat verder dan Europa in het herstelproces. Dat weerspiegelt zich ook in het sterkere parcours dat de Amerikaanse beurzen sinds hun dieptepunt van maart 2020 aflegden. We vermoeden echter dat de bedrijfswinstgroei nu zijn piek bereikt heeft, of dat binnenkort zal doen, en dat veel positief nieuws vandaag al in de koersen is verrekend.

De stijgende inflatie beroert tot op heden vooral de VS en dat kan een bedreiging zijn voor de hoge aandelenwaarderingen, zeker wanneer het renteniveau sterk en snel zou stijgen.

Anderzijds zorgen de plannen van de regering Biden en het zeer soepele beleid van de Fed voor een klimaat van lage rente en veel liquiditeiten. En dat is een klimaat waarin aandelen goed gedijen.

Aandelen groeilanden: opwaarts potentieel

Wij zien op dit moment het hoogste opwaartse potentieel in Europa en de groeilanden. Deze laatste zijn in relatieve termen niet te duur en moeten kunnen profiteren van het wereldwijde groeiherstel. Het herstel van de bedrijfswinsten zit volgens ons nog niet volledig in de koersen verwerkt. Onze regionale voorkeur gaat uit naar Azië, waar de koersprestaties in 2021 voorlopig achterbleven tegenover Europa en de VS.

Obligaties: selectiviteit blijft geboden

Zolang de centrale banken hun soepel monetair beleid aanhouden, zullen de rentevoeten (bedroevend) laag blijven. Zelfs al is de inflatiedruk toegenomen, een eerste stijging van de beleidsrente door de Fed verwachten we pas in 2023 en voor de ECB zal dat wellicht nog later zijn.

Obligatiebeleggers raden we over het algemeen aan om niet te lange looptijden te kiezen. Obligaties van groeilanden in USD bieden nog steeds de beste risico-rendementsverhouding voor beleggers die op zoek zijn naar een degelijk(er) rendement. Eventueel kan dit aangevuld worden met high yield obligaties, maar selectiviteit en diversificatie blijven een absolute must.

De dollar is geen vluchtwaarde meer

We stelden onze prognose voor de dollar bij naar EUR/USD 1,20 tegen juni 2022. Met de huidige hogere risico-appetijt op de markten kan de dollar niet terugvallen op zijn rol van veilige haven. Bovendien zal het groeiverschil tussen de VS en Europa vanaf volgend jaar verkleinen, waardoor een andere steunfactor voor de dollar afzwakt.

Anderzijds wil de regering Biden het internationale leiderschap van de VS herstellen, zal de Fed eerder dan de ECB het soepele monetaire beleid voorzichtig loslaten, en is een te sterke euro niet goed voor de economische groei in de eurozone zodat de ECB in dat geval vermoedelijk (verbaal) zal ingrijpen om de euro omlaag te krijgen.

Wat te doen?

Als u belegt, kiest u best voor een geïntegreerde aanpak die alle opportuniteiten en risico’s van de verschillende activaklassen in overweging neemt. Dat kan door te kiezen voor een kern-satellietbenadering. De kern bestaat uit solide beleggingen die strategisch verdeeld zijn over verschillende activaklassen, en eventueel over mechanismen beschikken die het neerwaartse risico binnen bepaalde grenzen probeert te houden.

In het satellietgedeelte kunt u ten volle een aandelenstrategie uitspelen. We verkiezen daarbij nog steeds een hybride aanpak: enerzijds kwalitatieve groei (voornamelijk te vinden in de technologiesector), en anderzijds cyclische waarden die van het economisch herstel kunnen profiteren. Hierbij denken we aan de financiële sector en Europese small- en midcaps. U kunt nog andere thematische beleggingen toevoegen door in te spelen op langetermijntrends zoals groene energie, artificiële intelligentie, infrastructuur én de gezondheidszorg. De koersprestaties van die laatste sector bleven wat achter, maar de relatieve waarderingen zijn aantrekkelijk en er wordt aangenomen dat de sector een sterk vermogen tot prijszetting heeft. Eventuele inflatie kan dus doorgerekend worden aan de eindklant.

Is het tijd om uw beleggingen bij te sturen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Beleggen in groene energie: let op de valkuilen

Beleggen in groene energie: let op de valkuilen

Beleggen in groene energie: let op de valkuilen

14 april 2021 - leestijd 3 min 30

14 april 2021 - leestijd 3 min 30

14 april 2021 - leestijd 3 min 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Artificial intelligence: van sciencefiction naar science

Artificial intelligence: van sciencefiction naar science

Artificial intelligence: van sciencefiction naar science

12 april 2021 - leestijd 4 min 30

12 april 2021 - leestijd 4 min 30

12 april 2021 - leestijd 4 min 30

1. Situatie op 11 juni 2021

×