De farmaceutische industrie

Beleggingen

De farmaceutische industrie: meer dan ooit een essentiële sector

1 juni 2021 - leestijd 4 min. 50

Geschreven door

Sander Casier

Product Manager – Structured Products

Samengevat:
  • Innovatie zorgt voor een transformatie van de wereld van de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie en biedt nieuwe perspectieven.
  • De pandemie heeft het potentieel van de sector aangetoond, maar waarschijnlijk zullen ook tendensen op lange termijn de sector ondersteunen.
  • Hoewel er rekening moet worden gehouden met specifieke risico’s, gaat het in ieder geval om een sector met toekomst.

De gezondheidscrisis heeft nog maar eens het cruciale belang van de gezondheidszorg aangetoond. De verspreiding van het coronavirus heeft deze sector onder immense druk gezet, en in die moeilijke omstandigheden heeft hij blijk gegeven van veerkracht en innovatie. Naarmate de besmettingsgolven elkaar opvolgden, werd de zorgverlening doeltreffender dankzij het uitwisselen van de kennis die op het terrein werd verworven en hebben onderzoekers innoverende vaccins ontwikkeld en blijven ze dat doen. De diagnosetests kenden ook snel een opmars. Er wordt ook onderzoek gedaan naar mogelijke behandelingen.

Gedurende die periode hebben ook beleggers het belang van de medische sector opnieuw ontdekt. De reactie van de verschillende staten op de pandemie heeft hen eraan herinnerd dat gezondheid overal ter wereld een belangrijke bekommernis blijft. Beleggen in de gezondheidszorg, wat al zinvol was, is dus in deze moeilijke periode nog relevanter gebleken.

Vooruitzicht op lange termijn

Maar zelfs wanneer de pandemie eindelijk achter de rug zal zijn, zullen er nog andere parameters zijn die de interesse van beleggers met een langetermijnvisie in deze sector blijven rechtvaardigen. Dankzij de permanente ontwikkeling van speerpunttechnologieën mogen we in de komende decennia immers een versnelling van de medische innovaties verwachten. De revolutie die deze nieuwe technologieën teweegbrengen in de sector zet de analisten ertoe aan om alle ondernemingen die bij die spectaculaire omschakeling betrokken zijn, te bestempelen als ‘new pharma’, met andere woorden: de nieuwe farmaceutische waarden.

Aangezien die sector sterk afhangt van onderzoek en innovatie houdt hij vanzelfsprekend risico’s in voor de belegger, zoals we verder nog zullen zien. Maar dat neemt niet weg dat de aandelen van bedrijven in die subsector om verschillende redenen een plaats verdienen in een goed gediversifieerde beleggingsportefeuille, vanuit een langetermijnperspectief.

De troeven van de farmaceutische sector

1. De vergrijzing van de bevolking

Dat is een tendens die niet snel zal verslappen. Volgens de Verenigde Naties zal tegen 2050 een op zes personen wereldwijd ouder zijn dan 65, tegenover een op elf vandaag1. Door de constante verbetering van de gezondheid en het welzijn zorgen de medische innovaties voor een langere levensverwachting, waardoor mensen langer dan voorheen gebruik zullen maken van de aangeboden zorgen.

2. De uitdaging van chronische ziekten

Deze niet-overdraagbare ziekten komen steeds vaker voor. Uit de laatste statistieken van de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) blijkt dat die ziekten vandaag zeven van de tien belangrijkste doodsoorzaken ter wereld uitmaken, tegenover vier twintig jaar geleden2.

3. Permanente stijging van de uitgaven in gezondheidszorg

De vergrijzing van de bevolking en de technologische vooruitgang zullen de komende decennia naar verwachting extra druk uitoefenen op de gezondheidsuitgaven. De gezondheidscrisis heeft ook nog maar eens gewezen op het belang om in die sector te beleggen.

4. Nieuwe groeivooruitzichten dankzij de nieuwe technologieën

Tijdens de pandemie maakte de vooruitgang in de genomica een snelle sequentiebepaling van het coronavirusgenoom mogelijk, wat heeft bijgedragen tot de ontwikkeling van vaccins van de nieuwe generatie op basis van het boodschapper-RNA. Die sequentiebepaling is ook cruciaal gebleken voor de opsporing van de verschillende varianten van COVID-19. Maar de genomica biedt ook nog andere toekomstperspectieven om bijvoorbeeld te strijden tegen zeldzame ziekten of chronische aandoeningen. De studie van het genoom maakt het mogelijk om gerichte therapieën tegen kanker te ontwikkelen. Door biologische innovaties te combineren met artificiële intelligentie, ‘big data’ (gebruik van enorme massa’s gegevens) of het gebruik van gegevensopslag op afstand, kunnen we bovendien de ontwikkeling van toekomstige medicijnen en innoverende diensten verwachten3.

5. Er waait nog steeds een wind van fusies en overnames in de sector

De farmaceutische sector bestaat enerzijds uit grote welvarende groepen die op zoek zijn naar groeimogelijkheden en anderzijds innoverende biotechnologische bedrijven die voortdurend moeten investeren in onderzoek en klinische proeven. Ondanks de relatief hoge waardering van biotech vandaag houden bedrijfsleiders van farmaceuticagroepen de deur voor overnames open. Verwacht wordt dat dat vooruitzicht de aandelenkoersen in de sector zal ondersteunen.

6. Het vermogen om gemiddeld een regelmatige groei van de dividenden te bieden

De voorbije tien jaar zijn de dividenden van de farmaceutische sector gestaag gestegen, ook tijdens de gezondheidscrisis4.

De risico’s verbonden aan deze sector

Beleggen in aandelen van de farmaceutische sector houdt uiteraard ook een zeker risico in. Naast de economische onzekerheden die eigen zijn aan elke onderneming zijn de waarden van de gezondheidszorg blootgesteld aan bepaalde specifieke risico’s.

1. Onderzoek en innovatie brengen van nature onbekende factoren met zich mee

De hoop die in een klinische proef wordt gesteld, kan gedurende bijna de hele procedure groeien en vervolgens in de eindfase van het onderzoek de kop worden ingedrukt, om nog maar te zwijgen van de onzekerheid rond de goedkeuringen of weigeringen van de gezondheidsautoriteiten.

2. De verwachte inkomsten blijven niet tot in het oneindige gewaarborgd

De octrooien die voor een nieuwe behandeling worden verkregen, lopen uiteindelijk af. Het is ook mogelijk dat die licenties, al dan niet tijdelijk, worden ingetrokken, zoals dat onlangs door verschillende regeringen werd overwogen met betrekking tot coronavaccins om de vaccinatie wereldwijd te versnellen.

3. Het regelgevingsrisico

De overheid kan op ieder ogenblik de spelregels veranderen omdat hun gezondheidsbeleid dat nodig maakt. We herinneren ons nog wel dat de farmaceutische aandelen, tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, toen de peilingen naar de Democratische kandidaat, de huidige president Joe Biden, begonnen over te hellen, een klap kregen omdat de Democratische partij traditioneel feller gekant is tegen de neiging om de prijzen van medische behandelingen te verhogen.

4. Het eventuele valutarisico

Wanneer ze inzetten op de farmaceutische sector moeten beleggers vooral de evolutie van de euro ten opzichte van de dollar in het oog houden, aangezien de grootste beursgenoteerde laboratoria hun omzet in een van die twee munteenheden realiseren. Zo heeft een belegger in de eurozone die belegt in Amerikaanse farmaceutische bedrijven er belang bij als de dollar sterker wordt dan de Europese eenheidsmunt.

Een toekomstsector

Afgezien van al die risico’s en voordelen maakt de ‘revolutie’ die de farmaceutische industrie doormaakt, er ontegensprekelijk een veelbelovende sector van, een sector die een plaats verdient in een gediversifieerde beleggingsportefeuille met een langetermijnperspectief.

Interesseert dit beleggingsthema u?

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

5 redenen om te beleggen in gezondheidszorg

5 redenen om te beleggen in gezondheidszorg

5 redenen om te beleggen in gezondheidszorg

01 april 2021 - leestijd 3 min.

01 april 2021 - leestijd 3 min.

01 april 2021 - leestijd 3 min.

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Een robuuste portefeuille opbouwen: zo gaat u aan de slag

Een robuuste portefeuille opbouwen: zo gaat u aan de slag

Een robuuste portefeuille opbouwen: zo gaat u aan de slag

21 mei 2021 - leestijd 4 min. 30

21 mei 2021 - leestijd 4 min. 30

21 mei 2021 - leestijd 4 min. 30

1 Bron: https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/ageing/WorldPopulationAgeing2019-Highlights.pdf
2 Bron: https://www.who.int/fr/news/item/09-12-2020-who-reveals-leading-causes-of-death-and-disability-worldwide-2000-2019
3 Bronnen: https://research.ark-invest.com/hubfs/1_Download_Files_ARK-Invest/White_Papers/ARKInvest_070620_whitepaper_Genomics-Innovation.pdf?hsCtaTracking=d4bdce99-3810-4a99-9e17-b6f14aeb3ba3%7C06e4a224-a261-4223-9b58-36cc0f3e21dc en https://www.lecho.be/entreprises/pharma-biotechnologie/sanofi-et-google-s-associent-dans-un-laboratoire-virtuel/10138031.html
4 Bron : https://cdn.janushenderson.com/webdocs/Janus+Henderson+Global+Dividend+Index.pdf
(zie met name de grafiek op blz. 19 en de tabellen op blz. 24-25)

×