Is het nu nog de moeite om te beleggen in de technologiesector?

Beleggen

Is het nu nog de moeite om te beleggen in de technologiesector?

26 mei 2021 - leestijd 4 min.

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat:
  • De technologiesector blijft sinds begin dit jaar ter plaatse trappelen maar zijn groeipotentieel op lange termijn blijft bestaan.
  • De waardering van de IT-sector kan a priori hoog lijken, maar de resultaten blijven sterk en de winstgroeiverwachtingen blijven veerkrachtig.
  • Ondanks bepaalde risicofactoren zal de technologiesector waarschijnlijk ondersteund blijven door de tendensen die verband houden met de digitalisering van de economie en de nog steeds sterke fundamenten.

Een bewogen begin van het jaar, een mooi potentieel op lange termijn

Na een uitstekend 2020 lijkt de technologiesector sinds begin dit jaar een pauze te willen inlassen. Het vooruitzicht van een sterk herstel van de economische groei heeft sommige beleggers ertoe aangezet om gedeeltelijk afstand te nemen van de IT-sector en meer de voorkeur te geven aan de cyclische sectoren die naar verwachting het meest voordeel zullen halen uit de geleidelijke opheffing van de coronamaatregelen en de heropstart van de economische activiteit.

De stijging van de obligatierentevoeten die sinds begin dit jaar merkbaar is en de vrees dat de Federal Reserve (Fed) eerder dan gepland zijn indrukwekkende geldelijke steun zou verlagen in het kader van de stijgende inflatie hadden ook een impact op de technologiesector. Hogere rentevoeten hebben immers als gevolg dat ze de huidige waarde van de toekomstige winsten verlagen.

Een sector die verankerd is in ons dagelijkse leven … en in de economie

De laatste kwartaalresultaten hebben bevestigd, als dat nog nodig was, dat de IT-sector in blakende gezondheid verkeert en als een van de grote winnaars uit de gezondheidscrisis komt. Technologie is immers diep verankerd in ons dagelijkse leven en speelt ook een steeds grotere rol in tal van sectoren en industrieën.

Volgens ons blijft het groeipotentieel van de technologiesector op lange termijn intact en we verwachten dat hij een sterke seculaire groei zal blijven neerzetten, die met name wordt ondersteund door de aanhoudende bloei van de digitale economie. 

Zeer sterke kwartaalresultaten ... ook voor de IT-sector

De winst van de bedrijven was in het eerste kwartaal van 2021 indrukwekkend. In de Verenigde Staten heeft meer dan 85% van de bedrijven van de S&P 500 het beter gedaan dan verwacht. Ze hebben de verwachtingen van de markt ook gemiddeld met 25% overschreden. Resultaat: winsten die 49% hoger liggen dan in dezelfde periode in 2020.

Ondanks de onvermijdelijke ontgoochelingen op individueel vlak heeft de technologiesector het opmerkelijk goed gedaan en zijn uitstekende gezondheid bevestigd. De grote meerderheid van de IT-bedrijven (95%) hebben de verwachtingen van de analisten overtroffen en de omvang van de positieve verrassingen ten opzichte van de verwachtingen (21%) was ook aanzienlijk. Uiteindelijk is IT een van de sectoren met de beste winstgroei in het eerste kwartaal (+46% op een jaar), na de financiële sector en de duurzame consumptiegoederen (+136% op een jaar) die allebei hebben geprofiteerd van zeer gunstige vergelijkingspunten.

Kampioen van de omzetgroei

De technologiesector is bovendien de sector met de sterkste omzetgroei (+22% op een jaar) van alle sectoren samen. Tot slot merken we ook op dat veel technologiebedrijven hun winstverwachtingen voor het volledige jaar hebben verhoogd. Op die manier is de IT-sector een van de sectoren die het meest hebben bijgedragen tot de stijging van de winstramingen voor 2021. Verwacht wordt dat de winsten van de technologiesector nu 30% hoger zullen liggen dan vorig jaar, nadat de sector al een van de weinige was die op koers bleef voor winstgroei in 2020 (+8,6%).

We blijven de technologie waarderen voor haar structurele groei

Ondanks bepaalde risico’s zoals een snelle en sterke stijging van de obligatierentevoeten (wat echter niet ons centrale scenario is), de onderbrekingen in de bevoorradingsketen, met name voor halfgeleiders, buitensporige waarderingen van bepaalde individuele aandelen, aanhoudende spanningen tussen de Verenigde Staten en China, en een mogelijk strengere regelgeving in de toekomst, zijn er nog steeds bepaalde elementen die de technologiesector ondersteunen.

1. Sterke vraag en toenemende tendens naar digitalisering

We denken dat de IT-sector zal blijven profiteren van de sterke vraag en een toenemende tendens naar digitalisering (bijvoorbeeld e-commerce, telewerk, contactloos betalen, enz.) en dat de structurele veranderingen die het gevolg zijn van de gezondheidscrisis het belang van de informatietechnologieën nog kan doen toenemen. De IT-sector blijft overigens een belangrijke bron van innovatie en het is mogelijk dat sectoren die zwaar getroffen zijn door de crisis, er meer een beroep op doen om hun productiviteit en concurrentiekracht te vergroten. De technologiesector zal naar verwachting ook ruimschoots voordeel halen uit een stijging van de beleggingsuitgaven, die zullen worden gestimuleerd door nieuwe budgettaire stimuleringsmaatregelen.

2. Stevige fundamenten en hoge instapdrempels

De technologiesector wordt doorgaans gekenmerkt door hoge instapdrempels en vrij stevige fundamenten, met name wat betreft de winsten en de marges. Die laatste worden ondersteund door winstgroeiverwachtingen op lange termijn die de hoogste blijven van alle sectoren. Sterke balansen, met overvloedige liquide middelen en vrij beperkte schuldniveaus bieden de technologiesector ook extra steun.

3. Gerechtvaardigde waarderingen

Wat de waarderingen betreft, lijkt de premie van de technologiesector ten opzichte van de bredere markt redelijk. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld behaalt de IT-sector een geschatte koers/winstverhouding van 24,8 in 2021, ten opzichte van 21,2 voor de S&P 500-index, een premie van 17%. Over het algemeen is de waardering van de IT-sector zeker niet goedkoop, maar ze weerspiegelt ook zijn hoge rentabiliteit en zijn aanhoudende groeipotentieel.

Conclusie: de technologiesector heeft nog veel troeven

Samengevat denken we dat de technologiesector, ondanks de recente opleving van de volatiliteit, talrijke troeven behoudt. Ook al moeten we aandachtig blijven voor de risico’s, met name het toekomstige traject van de obligatierentevoeten, verdient de technologiesector nog steeds een plaats in het aandelengedeelte van een gediversifieerde beleggingsportefeuille.

We zijn van mening dat de aantrekkelijke structurele groeiperspectieven van de technologiesector, in combinatie met de vele kwalitatieve waarden en overtuigende bedrijfsmodellen, steun zal blijven bieden.

Interesseert dit beleggingsthema u?

Lees ook

Bronnen van cijfergegevens in dit artikel: Deutsche Bank, Bloomberg. Cijfers vastgelegd op 10 mei 2021.

×