Lassen de beurzen een adempauze in?

Markten

Lassen de beurzen een adempauze in?

06 mei 2021 - leestijd 3 min. 

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat
  • De reactie van de beurzen op de sterke kwartaalresultaten van de bedrijven in Europa en de Verenigde Staten bleef beperkt omdat ze eerder de lat al zeer hoog hadden gelegd.
  • Tegen de zomer is er uitzicht op een globale economische opleving met de geleidelijke heropening van tal van economieën.
  • In het obligatiesegment zijn het nog steeds de obligaties van opkomende landen in dollar, met zowel soevereine als private emittenten, die het interessantste compromis bieden.

De belangrijkste beursindexen vestigen nieuwe records

Ondanks de bezorgdheid over de stijging van het wereldwijde aantal coronabesmettingen, bleef de risicobereidheid ook in april overeind. Het optimisme van de beleggers werd ondersteund door het voortgezette economisch herstel en een aantal indicatoren die wijzen op een forse groei, maar ook door het herbevestigde engagement van de Federal Reserve (Fed) dat ze geen haast heeft om haar monetaire stimulus af te bouwen. Ook de nieuwe steunplannen van de regering-Biden werden goed onthaald. De reactie van de beurzen op de sterke kwartaalresultaten van de bedrijven in Europa en de Verenigde Staten bleef wel beperkt omdat ze voordien de lat al zeer hoog hadden gelegd.

Hoe dan ook vestigden de belangrijkste beursindexen nieuwe records. In de Verenigde Staten profiteerde Wall Street van het herwonnen vormpeil van technologiewaarden en werden stevige winsten geboekt (S&P 500 + 5,2%, Nasdaq Composite + 5,4%). Ook in Europa eindigde de Stoxx Europe 600-index met een stijging (+1,8%). Vooral de beurzen van Parijs en Londen blonken uit, terwijl ook de opkomende markten weer op dreef kwamen (MSCI EM + 2,4%). Op het obligatiefront lieten staatsleningen verdeelde resultaten optekenen. De US Treasury Bonds (+0,7%) maakten gebruik van de sterkste terugval van de Amerikaanse obligatierente sinds juli vorig jaar om een einde te maken aan 4 opeenvolgende maanden van daling. Staatsleningen van de eurozone (-1,1%) verloren dan weer terrein. Opvallend was de stijging van speculatieve obligaties (+1,1%) en het herstel van opkomende schuld in dollar (+1,5%). De voorbije maand werd tot slot gekenmerkt door een uniforme stijging van de grondstoffenkoersen, zelfs voor goud (+3,6%), na een belabberd 1ste kwartaal.

Een robuuste portefeuille om het hoofd te bieden aan mogelijke tegenwind

Na hun vliegende start van het jaar hebben de beursindexen erg hoge niveaus bereikt. Wij zien echter weinig positieve katalysatoren die er op korte termijn voor zullen zorgen dat deze haussebeweging zich doorzet. Bovendien is ook de kans op een correctie gestegen, wat het belang onderstreept van een robuuste portefeuille die het hoofd kan bieden aan mogelijke tegenwind. Dit gezegd zijnde blijven aandelen een onmisbaar onderdeel en op middellange termijn behouden wij dan ook ons positief advies. De situatie blijft namelijk fundamenteel gunstig omdat de winstdynamiek in alle regio’s verder verbetert. Terwijl het herstel al goed op de sporen staat in de Verenigde Staten en China, is er tegen de zomer uitzicht op een economische opleving over heel de wereld, met de geleidelijke heropening van tal van economieën. Ook de omvangrijke bijkomende relancemaatregelen in de VS en het vrijkomen van de uitgestelde vraag en een deel van het opgebouwde spaargeld van de gezinnen zullen wellicht een positieve impact hebben op de groei.

De context van financiële repressie blijft actueel

Tot slot verwachten wij dat de grote centrale banken de economie zullen blijven stutten door nog geruime tijd door te gaan met hun beleid van ultra-lage rentevoeten en massale obligatieaankopen, synoniem van financiële repressie (= context van negatieve reële rentevoeten). Deze situatie zal in het voordeel blijven spelen van aandelen en ook bijdragen tot het behoud van de beurswaarderingen (= verhouding koers/winst) op hoge niveaus. Wij blijven trouw aan onze hybride strategie (‘barbell strategy’) die tot op heden haar vruchten afwierp. Deze strategie omvat enerzijds cyclische en financiële waarden die wellicht het meeste zullen profiteren van de aantrekkende activiteit, en anderzijds de structurele winnaars van de gezondheidscrisis die staan voor kwalitatieve groei (vooral technologie).

Om een aanvaardbaar rendement te behalen, moet men bepaalde risico's nemen

Op de obligatiemarkten zijn de opportuniteiten eerder schaars. Staatsleningen van goede kwaliteit zijn geen interessante piste in een context van terugkerende groei en vrees voor een aantrekkende inflatie. Bovendien zijn de reële rentevoeten nog steeds negatief, ondanks de stijging van de obligatierente in de Verenigde Staten en de eurozone sinds begin dit jaar. Dit maakt dat het voor obligatiebeleggers moeilijker dan ooit is om rendementen boven het inflatieniveau te behalen, vooral in de eurozone.

We moeten dus al hoger op de risicoladder kijken om een behoorlijk en positief rendement te behalen. Voor bedrijfsobligaties is de situatie dan wel fundamenteel positief en zijn er mogelijkheden te vinden, maar een goed evenwicht tussen kredietkwaliteit en looptijdrisico is altijd onontbeerlijk. Volgens ons zijn het nog steeds obligaties van opkomende landen in dollar, met zowel soevereine als private emittenten, die het interessantste compromis bieden. De wereldwijde macro-economische context (aantrekkende activiteit, solide grondstoffenprijzen) speelt in hun voordeel en zij bieden de beste rendement/risicoverhouding.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

×