Duurzame beleggingen steeds transparanter

ESG

Duurzame beleggingen steeds transparanter

12 mei 2021 - Leestijd 3 min. 30

Samengevat:

  • De Europese regels inzake duurzame beleggingen worden steeds duidelijker. Over sommige aspecten is echter nog geen beslissing genomen.
  • Beleggers beschikken voortaan over transparantere informatie om hun beslissingen te maken.
  • Dat is een positieve evolutie: beleggers eisen immers steeds vaker dat hun geld wordt belegd in financiële producten die een duurzame impact genereren.

Uw geld aan het werk zetten voor een betere planeet en samenleving? Dat wordt net iets makkelijker. Europa heeft de duurzaamheidskenmerken van financiële producten in de EU namelijk scherper afgebakend (in dit artikel gebruiken we de term ‘financiële producten’ om te verwijzen naar op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten, fondsen en discretionair beheerde portefeuilles). In haar streven naar een groenere economie nam de Europese Unie een nieuwe verordening aan: de Sustainable Finance Disclosure Regulation, kortweg SFDR1.

Drie categorieën financiële producten

De Europese verordening trad op 10 maart 2021 in werking, en legt nieuwe verplichtingen op aan financiële spelers en adviseurs. Zij moeten financiële producten onder meer in een van deze drie categorieën indelen:

  1. Niet-duurzame financiële producten zijn producten die geen doelstellingen op vlak van duurzaamheid nastreven (zoals bedoeld in artikel 6 van de Europese verordening).
  2. Financiële producten met ESG-kenmerken hebben geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen, maar bevorderen door hun beleggingsbeleid wel aspecten op het vlak van milieu (Environment), maatschappij (Social) of goed bestuur (Governance), zoals bedoeld in artikel 8.
  3. Duurzame financiële producten gaan nog een stap verder: zij streven een echte duurzaamheidsdoelstelling na, wat betekent dat zij een positief effect willen hebben op het milieu en de samenleving (zoals bedoeld in artikel 9).

Met deze classificatie komt er weliswaar geen Europees duurzaamheidslabel op financiële producten, maar krijgt elk financieel product wel een soort merkteken wat de transparantie ten goede komt. De classificatie dwingt financiële spelers voortaan om ook informatie vanuit het oogpunt van duurzaamheid te verstrekken.

Een noodzakelijke stap om de economie te vergroenen

Dit nieuwe kader komt op het juiste moment. De Europese Commissie wil in het kader van haar Green Deal meer investeringsstromen in de richting van duurzame projecten stimuleren. Maar tegelijk vragen ook beleggers steeds meer naar beleggingen die milieu- en sociale doelstellingen nastreven. Dit blijkt uit het spectaculaire succes van dergelijke beleggingen in de afgelopen jaren2.

Een taxonomie die nog verduidelijkt moet worden

De SFDR-verordening zal meer klaarheid brengen, maar beleggers moeten nog steeds voorzichtig en geduldig zijn. Deze nieuwe verordening is immers nog maar een deel van de wetgeving die het aanbod van duurzame beleggingen transparanter moet maken voor Europese beleggers. Europa moet de contouren van de taxonomie dus nog verduidelijken.

Duurzaamheidsbijbel

De Europese taxonomie is een soort duurzaamheidsbijbel: zij moet het mogelijk maken te specificeren welke economische activiteiten als duurzaam worden beschouwd en welke niet. De grote lijnen van die taxonomie zijn vorig jaar vastgelegd. Maar de Europese Commissie moet de criteria nu preciezer formuleren. En dat brengt verhitte discussies met zich mee.

In de energiesector is het bijvoorbeeld duidelijk dat het gebruik van steenkool niet duurzaam is. Alleen oordelen sommigen dat het gebruik van aardgas bij wijze van overgangsmaatregel als duurzaam kan worden beschouwd, d.w.z. als alternatief voor steenkool terwijl meer groene energiebronnen worden ontwikkeld. Anderen daarentegen zijn van mening dat aardgas niet onder duurzame activiteiten kan vallen omdat het een belangrijke bron van CO2-uitstoot is. Het debat ligt zo gevoelig dat de Europese Commissie naar verwachting pas later dit jaar3 een beslissing zal nemen. Beleggers zullen dus geduld moeten hebben.

Een brede selectie van de meest duurzame beleggingen

Bij Deutsche Bank beleggen alle duurzame fondsen in ons assortiment in economische activiteiten die bijdragen aan ESG-doelstellingen, en vallen ze onder artikel 9 van de SFDR-verordening. Momenteel vindt u meer dan 80 duurzame fondsen in ons aanbod. Om uw keuze te vergemakkelijken, kunt u in de DB Best Advice-selectie de fondsen vinden die we het sterkst aanbevelen op vlak van duurzaamheid, beleggingsthema's en rendementspotentieel.

Van tijd tot tijd heeft u ook de mogelijkheid om - in euro of in een andere valuta - te beleggen in producten (die niet onder het toepassingsgebied van de SFDR vallen) waarmee u kunt profiteren van de prestaties van sommige van deze duurzame fondsen. Bij deze producten geniet u op de vervaldag kapitaalbescherming op het belegde bedrag. Tegelijk draagt u bij aan de financiering van groene projecten, zoals investeringen in groene energie of energiezuinig vastgoed.

Interesse om in dit thema te beleggen?

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Is water een belegging waard?

Is water een belegging waard?

Is water een belegging waard?

16 april 2021 - leestijd 3 min 30

16 april 2021 - leestijd 3 min 30

16 april 2021 - leestijd 3 min 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Beleggen in groene energie: let op de valkuilen

Beleggen in groene energie: let op de valkuilen

Beleggen in groene energie: let op de valkuilen

14 april 2021 - leestijd 3 min 30

14 april 2021 - leestijd 3 min 30

14 april 2021 - leestijd 3 min 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Samen aan een duurzame wereld bouwen

Samen aan een duurzame wereld bouwen

Samen aan een duurzame wereld bouwen

18 januari 2021 - leestijd 3 min.

18 januari 2021 - leestijd 3 min.

18 januari 2021 - leestijd 3 min.

1. Bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088
2. Bron: https://www.lecho.be/les-marches/fonds/general/l-investissement-durable-monte-en-fleche/10260193.html
3. Bron: https://www.lefigaro.fr/flash-eco/investissements-verts-bruxelles-reporte-sa-decision-sur-le-gaz-et-le-nucleaire-20210421

×