Beleggen

Is water een belegging waard?

2 september 2021 - leestijd 3 min 30

Geschreven door

Knut Huys
Senior Fund of Funds Manager

Samengevat:

  • Het globale waterverbruik stijgt. Daarnaast hebben waterschaarste, gebrekkige waterkwaliteit en ontoereikende sanitaire voorzieningen een invloed op de levenskwaliteit van miljarden mensen. 
  • Door te beleggen in het thema water – in euro of een andere munt –  kunt u mee de transitie naar schoon water voor iedereen ondersteunen en een potentieel rendement nastreven.

Voor ons is het de normaalste zaak van de wereld: de kraan opendraaien en er komt een schijnbaar oneindige stroom water uit. Zomer of winter, veel regen of niet, maakt niet uit: water lijkt er altijd in overvloed. Enkele duizenden kilometer zuidwaarts en het is een heel ander verhaal. Door demografische en klimatologische ontwikkelingen staat water de jongste decennia dan ook steeds prominenter op de wereldwijde economische en politieke agenda.

Omdat zowel de populatie als de levensstandaard toenemen, stijgt de globale vraag naar water. Dat ziet u heel sterk in opkomende landen zoals China en India. “Niet enkel het feit dat steeds meer huishoudens onder meer een wasmachine, toilet en douche hebben, speelt mee, maar ook het feit dat gezinnen steeds meer consumeren. Een stapeltje T-shirts, een smartphone of een auto: ook daarvoor zijn tijdens de productie duizenden liters water nodig. Dat alles samen zet druk op de watervoorraden, waarvan bovendien slechts 1 à 2 procent drinkbaar is”, vertelt beleggingsexpert op vlak van waterthematiek Justin Winter.

Ontwikkelingsdoel

Naast een verhoogde vraag hebben waterschaarste, slechte waterkwaliteit en ontoereikende sanitaire voorzieningen een negatieve invloed op onder meer voedselzekerheid en opleidingskansen. Op dit moment leven volgens de VN1 nog ruim 2,3 miljard mensen in gebieden waar watertekort en vervuild water een bedreiging vormt voor hun levenskwaliteit. In 2017 hadden nog altijd 4,2 miljard mensen geen toegang tot elementaire sanitaire voorzieningen.

De VN identificeerde schoon water en toegang tot sanitair dan ook niet toevallig als een van haar ontwikkelingsdoelen. Om die doelstelling echter tegen 2030 te realiseren, zijn nog heel wat investeringen nodig in infrastructuur en sanitaire voorzieningen. Daarbij is ook het beschermen en herstellen van waterecosystemen essentieel. Die massieve investeringen bieden dan ook kansen voor beleggers die mee de transitie naar schoon water voor iedereen willen ondersteunen.

Een ruim beleggingsuniversum

Water is meer dan een dorstlesser. 70% van het waterverbruik in de wereld gaat naar landbouw en veeteelt. 20% van het waterverbruik is voor rekening van de industrie. En slechts 10% van het water heeft als eindbestemming de kraan in uw keuken, badkamer en wasruimte.

“Koelwater, drinkwater, irrigatiewater, spoelwater, industriewater … Water komt bovendien in veel meer verschijningen en toepassingen dan veel mensen zouden vermoeden. Dat maakt dat water een heel divers beleggingsuniversum overspant”, vertelt Justin Winter.

Er kunnen 3 grote beleggingsthema’s afgebakend worden:

1. Waterinfrastructuur

Dit overspant de bouw en onderhoud van netwerken (van buizen tot pompen), watervoorzieningen voor gebouwen en industrie, slimme irrigatie, enzovoort. “Het groeipotentieel in dit domein zit onder meer in de uitbreiding van de infrastructuur en de bestrijding van droogte of watersnood”, stipt Justin Winter aan.

2. Waterbehandeling en efficiëntieverbetering

Dit thema beslaat waterfiltering en -zuivering (zowel industrieel als particulier), testing en monitoring van de waterkwaliteit en efficiënter waterverbruik en -hergebruik (lekdetectie, ontzilting, waterbesparende toiletten en douchekoppen …). “Dit groeipotentieel wordt onder meer aangedreven door strenger wordende voorschriften en normen, en het beperken en terugdringen van vervuiling.”

3. Utilities

Dit betreft de eigenlijke watervoorziening door waterleveranciers. “Het groeipotentieel zit hier in de vraag naar meer energie-efficiëntie (automatische meterlezingen, software om inefficiënties op te sporen …), investeringen in infrastructuur en in waterontzilting.”

Deels cyclisch, deels niet-cyclisch

Water is een basisproduct met een voorspelbare cyclus. Dit thema kiezen als belegging lijkt op het eerste gezicht dan ook een veilige, conservatieve belegging. Maar is dat ook zo? “Neen. De sector van de waterinfrastructuur is bijvoorbeeld heel cyclisch. Als de economie goed boert, dan worden er meer huizen gebouwd, wordt er bijkomende openbare infrastructuur aangelegd, doen bedrijven extra investeringen in onderhoud en uitbreidingen, enzovoort. Dat betekent dat de waterinfrastructuur ook moet meegroeien. Maar het omgekeerde geldt natuurlijk evenzeer”, vertelt Justin Winter. “In tegenstelling tot waterinfrastructuur zijn de domeinen ‘utilities’ en ‘waterbehandeling’ dan weer minder gevoelig voor economische grillen.”

Wilt u beleggen in deze thematiek?

Lees ook

Image

Veiligheid: sterke kansen voor beleggers

De vraag naar beveiliging en veiligheidsoplossingen trekt 2 tot 3 keer zo snel aan als de globale economische groei. Hoe kunt u tegelijk inspelen op die verschillende ontwikkelingen?

Slimme mobiliteit

Beleggen in slimme mobiliteit? Zo lift u mee met deze megatrend

Minder dan 0,7% van het globale wagenpark is vandaag elektrisch. Dé grote shift moet nog komen.

Image

Artificial intelligence: van sciencefiction naar science

Artificiële intelligentie (AI) hertekent steeds meer ons leven. Maar hoe doet u er uw voordeel mee als belegger? 

Infrastructuur

Een nieuwe kijk op infrastructuur: technologie en ESG

De heropleving van de economie biedt de gelegenheid om de infrastructuurbehoeften op lange termijn opnieuw te evalueren.

1 Bron: United Nations (UN Water) – ‘Summary Progress Update 2021 SDG 6 - water and sanitation for all’, maart 2021.

2 De term 'fonds' is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×