ESG

Samen aan een duurzame wereld bouwen

18 januari 2021 - leestijd 3 min.

Samengeva

  • Sinds enkele maanden ondersteunt Deutsche Bank België het project Farming for Climate. Dat helpt Belgische landbouwers in hun transitie naar duurzame landbouw.
  • De Deutsche Bank groep zal wereldwijd tegen eind 2025 ruim 200 miljard euro faciliteren; zowel voor leningen en obligaties voor duurzame investeringen, als voor beleggingen die voldoen aan duurzaamheidscriteria.

Beleggers leggen de jongste jaren niet alleen meer ‘rendement’ en ‘risico’ in de weegschaal. Ze staan ook steeds vaker stil bij de impact van hun beleggingen als ze een beleggingsbeslissing maken.

De toenemende belangstelling hiervoor merken we bij Deutsche Bank ook in de praktijk: cliënten stellen onze adviseurs steeds vaker expliciet vragen over ESG-beleggingen. Dit zijn beleggingen die rekening houden met criteria op vlak van milieu (Environmental), maatschappij (Social) en deugdelijk bestuur (Governance).

Farming for climate

Wie voor ESG-beleggingen kiest, wil niet beleggen in een blackbox, maar wil een zekere tastbaarheid. Dat is niet meer dan normaal. Beleggingen moeten niet alleen meetbaar zijn in termen van rendement, maar ook in termen van impact op mens, milieu en maatschappij. Net daarom ontwikkelde Deutsche Bank ook een eigen ESG-strategie op lokaal niveau, voor haar eigen activiteiten in België.

Een van de meest recente initiatieven is onze samenwerking met de lokale non-profit organisatie Farming for Climate. Deze vzw bouwt een brug tussen bedrijven en ondernemende landbouwers. Bedrijven kunnen deze landbouwers (of soms de vzw) financieel steunen of diensten aanbieden. Met die steun kunnen de landbouwers initiatieven nemen en investeringen doen om bij te dragen aan biodiversiteit en de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Meehelpen aan transitie

De oprichters van de vzw – acht ondernemers – vroegen zich af hoe ze een actieve rol konden spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Op die manier kwamen ze tot het idee om landbouwers te ondersteunen die de kwaliteit van hun bodem willen verbeteren, minder broeikasgassen willen uitstoten en gezonde producten willen verbouwen. De landbouw verder verduurzamen heeft immers een directe invloed op de kwaliteit van ons voedsel, biodiversiteit, het milieu, het klimaat en onze maatschappij.

Concreet selecteren de bedrijven zelf de transitieprojecten die ze willen ondersteunen. Ondertussen hebben al zo’n zestig boerderijen zich aangesloten bij Farming for Climate, goed voor zo’n 4.000 hectare.

Door de landbouwers te ondersteunen in hun omschakeling naar milieuvriendelijke en duurzame landbouw kunnen de bedrijven mee hun CO2-uitstoot compenseren en ondersteunen ze lokaal ondernemerschap. Deutsche Bank was het eerste bedrijf dat besloot om Farming for Climate te steunen. De missie van de vzw beantwoordt namelijk aan twee van onze duurzaamheidsdoelstellingen: bijdragen tot de overgang naar een groenere economie en onze cliënten duurzame investeringsoplossingen bieden die zichtbare en lokale resultaten opleveren. Deutsche Bank ondersteunt via Farming for Climate mee de transitie van vijf boerderijen in België.

Op wereldwijd niveau

Rekening houden met mens, milieu en maatschappij is niet alleen een belangrijk onderdeel binnen ons productaanbod, maar ook een essentieel onderdeel in alles wat we doen. Ook binnen de internationale Deutsche Bank groep. Zo is de Deutsche Bank groep sinds 2013 CO2-neutraal, een mijlpaal die werd bereikt door de totale wereldwijde CO2-voetafdruk van de bank jaar na jaar met 20% te verminderen.

Recent publiceerde Deutsche Bank AG ook haar doelstellingen om de verdere transformatie naar een duurzame economie te ondersteunen. Dat zal de bank doen door zowel te werken aan de financiering van duurzame projecten als door het vermogen aan duurzame beleggingen onder beheer op te krikken. Op die manier plant de bank tegen eind 2025 ruim 200 miljard euro te faciliteren. Zowel voor leningen en obligaties voor duurzame investeringen, als voor beleggingen die voldoen aan duurzaamheidscriteria op vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur.

Groene obligatie

Deutsche Bank AG lanceerde in juni 2020 ook haar eerste groene obligatie met een looptijd van 6 jaar. Daarmee haalde de bank 500 miljoen euro op. Dat bedrag komt terecht in een pool die wordt aangewend voor investeringen in ondernemingen, activa of projecten, die de overgang naar een schone, energie-efficiënte en milieuvriendelijke wereldeconomie ondersteunen.

Zoals u merkt, is duurzaam beleggen het stadium van geitenwollen sokken al lang ontgroeid. Het is niet langer het domein van dromers, maar van dromers, durvers en doeners. Beleggers kunnen vandaag kiezen uit een breed aanbod van beleggingen die voldoen aan hun doelstellingen, zowel wat betreft het potentiële rendement als de positieve impact op de wereld.

Even kennismaken met Ness en Charles

Als we van ESG-beleggen de norm willen maken, is het ook onze taak u te laten zien wat de impact hiervan is. In alle uithoeken van de wereld, en ook op de hoek van uw straat. Want de beleggingskeuzes die u maakt, kunnen helpen om bedrijven in uw buurt te laten groeien, landbouwers uit uw regio de kans te geven extra medewerkers aan te werven of de natuur in uw buurt nieuw leven in te blazen.De afgelopen maanden stelden we u enkele mannen en vrouwen voor die we mee ondersteunen in hun inspanningen om aan een betere wereld te bouwen. Misschien maakte u op sociale media al kennis met Ness? Als eco-bloemist heeft ze haar business helemaal heruitgevonden door duurzaam en milieuvriendelijk te werk te gaan. Misschien maakte u ook al kennis met Charles, een gepassioneerde landbouwer die heerlijke aardbeien produceert met respect voor het milieu en tegelijkertijd kwetsbare mensen aan een baan helpt? Of misschien ontdekte u al dat er, dankzij de duurzame beleggingen van onze cliënten, al 21.000 bomen werden geplant in België?

Deel dit artikel

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Deutsche Bank helpt Belgische landbouwbedrijven verduurzamen

Deutsche Bank helpt Belgische landbouwbedrijven verduurzamen

Deutsche Bank helpt Belgische landbouwbedrijven verduurzamen

07 december 2020 - leestijd 4 min. 30

07 december 2020 - leestijd 4 min. 30

07 december 2020 - leestijd 4 min. 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

08 maart 2021 - leestijd 4 min. 30

08 maart 2021 - leestijd 4 min. 30

08 maart 2021 - leestijd 4 min. 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Reforest Action, participatief platform voor het planten van bomen

Reforest Action, participatief platform voor het planten van bomen

Reforest Action, participatief platform voor het planten van bomen

20 november 2020 - leestijd 1 min. 30

20 november 2020 - leestijd 1 min. 30

20 november 2020 - leestijd 1 min. 30

×