Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

ESG

Belgische landbouwbedrijven duurzamer dankzij uw beleggingen

08 maart 2021 - Leestijd 4 min. 30

Samengevat
  • De huidige landbouwtechnieken hebben een aanzienlijke impact op onze planeet.
  • Agro-ecologie kan onze landbouw duurzamer maken.
  • Deutsche Bank steunt deze overgang via de vzw Farming For Climate.

Landbouw en veeteelt zijn wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de uitstoot van broeikasgassen1. De huidige landbouwtechnieken hebben een aanzienlijke impact op de planeet. De bodemkwaliteit wordt aangetast en de biodiversiteit wordt bedreigd.

De impact laat zich ook voelen in België. Mede door de klimaatverandering kampen we met hittegolven, droogterecords en hevige regenval2. Met de Belgische landbouw gaat het dan ook niet goed. Hoewel ze in omvang meer dan verdubbelden, nam het aantal landbouwbedrijven de afgelopen 40 jaar met 68% af3.

Landbouw vertegenwoordigt 43% van de oppervlakte van het Belgische grondgebied, maar voegde amper 0,35% van het bbp toe in 2019. Dat is niet alleen weinig in vergelijking met de rol die de landbouw speelt in ons leefmilieu. Het is ook de helft minder dan in 2000.

Wij hebben een productieoverschot voor vlees en melk, en gebruiken slechts 10% van onze graanproductie voor menselijke consumptie (40% wordt gebruikt voor diervoeder en 50% voor de productie van bio-ethanol4). Kortom, een allesbehalve duurzaam systeem dat om bijsturing vraagt.

De oplossing: agro-ecologie

Steeds meer wetenschappers en landbouwers pleiten voor een andere aanpak om natuur en landbouw weer met elkaar te verzoenen. We hebben het over agro-ecologie, een benadering waarbij landbouw wordt ingebed in het plaatselijke ecosysteem en de natuur de kans krijgt om zich te herstellen. De impact van agro-ecologie op klimaat en biodiversiteit is positief, zeggen de specialisten. Dat geldt ook voor de CO2-balans. Terwijl traditionele landbouw ongeveer een ton CO2 per jaar per hectare uitstoot, slaagt agro-ecologie erin gemiddeld twee ton CO2 per jaar per hectare te capteren. In totaal een positief saldo van gemiddeld 3 ton CO2/ha.

Agro-ecologie maakt dat mogelijk door terug te grijpen naar technieken uit een ver verleden en die te combineren met nieuwe inzichten en technieken. Denk aan wisselteelt, het vermijden van kunstmatige meststoffen en pesticiden, minder omploegen en het stimuleren van een rijker insectenleven.

Versnelde invoering van agro-ecologie

Als agro-ecologie zoveel beter is, waarom schakelen landbouwers dan niet massaal over? Daar zijn tal van redenen voor: koudwatervrees, het gebrek aan kennis en goede voorbeelden, tekort aan kapitaal voor de broodnodige investeringen plus de angst voor verminderde volumes en dus inkomsten.

Daar wil de in 2019 opgerichte vzw Farming for Climate iets aan doen. De vzw wil de link zijn tussen organisaties die bouwen aan een duurzame toekomst en landbouwers die op zoek zijn naar middelen om de stap naar agro-ecologie (versneld) en duurzame landbouw te zetten.

Farming for Climate werkt zelf geheel onbaatzuchtig. 70% van zijn inkomsten gaan rechtstreeks naar investeringen van landbouwers en compensaties voor hun tijdelijke verliezen evenals naar ondersteuning en advies voor de landbouwers die omschakelen. De resterende 30% gaat naar communicatie rond de ondersteunde transitieprojecten en data-inzameling over agro-ecologie om landbouwers te helpen in hun besluitvorming.

farming for climate

Duurzaam beleggen

Deutsche Bank wil haar cliënten in staat stellen een concrete lokale impact te hebben via hun duurzame beleggingen. Daarom hebben we ons ertoe verbonden een aanzienlijk deel van de distributiemarge uit de verkoop van een dergelijk product te schenken aan Farming for Climate.

Deze inschrijving is intussen afgelopen. Dankzij het enthousiasme van onze cliënten en onze medewerkers konden we snel het doel bereiken dat we onszelf hadden gesteld: het bedrag van 150.000 euro schenken aan Farming for Climate. Met dit bedrag worden vijf Belgische landbouwbedrijven gesteund in hun overgang naar agro-ecologie.

Om dit partnerschap in de verf te zetten, bezochten Olivier Delfosse (CEO van Deutsche Bank België) en Bernard Escoyez (oprichter van Farming for Climate) Joe Dieryck, een van de landbouwers die door dit initiatief wordt gesteund. Tijdens de ontmoeting op de boerderij in Kontich besprak het gezelschap de uitdagingen van de overgang naar agro-ecologie en de inspanningen die worden geleverd om die transitie waar te maken.

Bekijk de video van dit bezoek

Wil u ook bijdragen tot een duurzamere wereld via beleggingen met een positieve impact?

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Deutsche Bank helpt Belgische landbouwbedrijven verduurzamen

Deutsche Bank helpt Belgische landbouwbedrijven verduurzamen

Deutsche Bank helpt Belgische landbouwbedrijven verduurzamen

07 december 2020

leestijd 4 min. 30

07 december 2020

leestijd 4 min. 30

07 december 2020

leestijd 4 min. 30

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Samen aan een duurzame wereld bouwen

Samen aan een duurzame wereld bouwen

Samen aan een duurzame wereld bouwen

18 januari 2021

leestijd 3 min.

18 januari 2021

leestijd 3 min.

18 januari 2021

leestijd 3 min.

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Slim beleggen in energie

Slim beleggen in energie

Slim beleggen in energie

15 januari 2021

leestijd 2 min. 30

15 januari 2021

leestijd 2 min. 30

15 januari 2021

leestijd 2 min. 30

1 bron: science.sciencemag.org/content/360/6392/987

2 bron: climat.be/en-belgique/climat-et-emissions/changements-observes

3 bron: statbel.fgov.be/sites/default/files/files/documents/landbouw/FR_kerncijfers_landbouw_2020_v19_avec_couverture_pour_web.pdf

4 bron: fugea.be/wp-content/uploads/2020/05/FUGEA-Reconsid%C3%A9rer-notre-syst%C3%A8me-alimentaire.pdf

1 bron: science.sciencemag.org/content/360/6392/987

2 bron: climat.be/en-belgique/climat-et-emissions/changements-observes

3 bron: statbel.fgov.be/sites/default/files/files/
documents/landbouw/FR_kerncijfers_landbouw
_2020_v19_avec_couverture_pour_web.pdf

4 bron: fugea.be/wp-content/uploads/2020/05/
FUGEA-Reconsid%C3%A9rer-notre-syst%C3%A8me-alimentaire.pdf

×