Een solide portefeuille opbouwe

Beleggen

Een robuuste portefeuille opbouwen: zo gaat u aan de slag

17 september 2021 - leestijd 4 min. 30

Geschreven door

Knut Huys
Senior Fund of Funds Manager

Samengevat:
  • Een solide portefeuille met een doordachte blootstelling aan activaklassen (aandelen, obligaties, …) is noodzakelijk om tegelijk mogelijks te kunnen floreren en eventuele stormen te kunnen doorstaan.
  • Een fondsenportefeuille1 bestaat bij voorkeur uit een stevige basis, die u eventueel kunt aanvullen met beleggingen waarmee u bijkomende accenten legt (bv. artificiële intelligentie, klimaatverandering, …).
  • Daarbij is het raadzaam om discipline aan te houden (belegd te blijven), te focussen op een langetermijnstrategie (in plaats van kortetermijntactieken) en om gemoedsrust in te bouwen. 

Beleggen in fondsen komt met opportuniteiten, maar ook met risico’s. Die risico’s wegnemen is niet mogelijk. U er zo goed mogelijk proberen tegen te wapenen? Dat kan wel. 

Vergelijk het met een huis: een stevig fundament voorkomt verzakkingen, een stevig dak verhindert dat de wind ermee gaat spelen, en stevige muren zorgen ervoor dat uw zolder niet in de kelder belandt. Hetzelfde geldt voor uw portefeuille. Als die niet tegen een stoot kan, is het mogelijk dat hij als een kaartenhuisje in elkaar zakt. Misschien niet met een paar zuchten, maar wel als het stormt op de markten.

Een robuuste portefeuille opbouwen

Om uzelf de beste kans te geven uw beleggingsdoelstellingen te bereiken, is het van essentieel belang om de juiste mix van activaklassen te bepalen. Effectieve strategieën voor activa allocatie nemen voldoende risico om uw portefeuille groeipotentieel te geven, maar niet in die mate dat u zich er ongemakkelijk bij zou voelen en daardoor geneigd zou kunnen zijn om op het verkeerde moment uit de markten te stappen. 

Een portefeuille kan daarom best bestaan uit een solide kern, aangevuld met enkele 'satellieten'.

1.  De kern kan bijvoorbeeld bestaan uit een geïntegreerde oplossing, gebaseerd op een strategische activa allocatie. Anders gezegd, een totaalbelegging die:

  • zowel blootgesteld is aan aandelen en obligaties als eventueel aan andere activaklassen;
  • focust op een rendementspotentieel op lange termijn;
  • regelmatig volledig doorgelicht en zo nodig geherbalanceerd wordt, zodat de risico’s in verhouding blijven tot het mogelijke langetermijnrendement;
  • eventueel over ingebouwde mechanismen beschikt die het neerwaartse risico binnen bepaalde grenzen probeert te houden.

2.  De satellieten kunnen bestaan uit thematische beleggingen (zoals klimaatverandering, artificiële intelligentie, water en robotica), sectoren (zoals technologie en financials) of categorieën (zoals smallcaps en midcaps). Kortom complementaire en tactische beleggingen met een uitgesproken groeipotentieel, die evenwel risicovoller kunnen zijn dan de kern van de beleggingsportefeuille.

3 tips voor een meer robuuste portefeuille

1. Discipline: blijf belegd

Wie wil beleggen met als doel een hoger rendementspotentieel na te streven, dient een langetermijnhorizon te hebben. Het kan aanlokkelijk lijken om uit te stappen wanneer de beurzen een dip hebben, of wanneer ze even in het groen staan. Maar het blijft zo goed als onmogelijk om steeds het perfecte in- en uitstapmoment te kiezen. Door uit te stappen loopt u misschien een mogelijke remonte of verdere stijging mis.

Uit het verleden blijkt dat langetermijnsucces op de beurs bepaald wordt door enkele zeldzame, hoge uitschieters. Wie de 10 beste beursdagen van de afgelopen kwarteeuw miste, moest met 54% minder rendement genoegen nemen dan wie wel belegd bleef. Dat is de conclusie van een analyse van de returns van de S&P 500 over een periode van bijna 25 jaar. De hier weergegeven prestaties uit het verleden vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige prestaties.

2. Langetermijnstrategie is belangrijker dan kortetermijntactiek 

Volgens verschillende studies2  wordt maar liefst 90% van het rendement van een portefeuille op lange termijn bepaald door de onderliggende activaklassen. Of uw portefeuille vooral uit aandelen of vooral uit obligaties of andere activaklassen bestaat, maakt dus een enorm verschil uit. 

In het verleden hebben de rendementen van aandelen, obligaties en andere activaklassen zich niet altijd in dezelfde richting ontwikkeld. Marktomstandigheden leiden ertoe dat de ene activaklasse in een bepaald tijdsbestek beter presteert en een andere activaklasse minder goed presteert. Het strategisch trachten te selecteren, combineren en opvolgen van een zo optimaal mogelijke verhouding tussen activaklassen in functie van uw risicobereidheid is dan ook de boodschap.

3. Creëer gemoedsrust

Binnen de kern van een portefeuille gaat het streven naar rendement gepaard met het aanvaarden van risico’s. Bij de opbouw van uw portefeuille houdt u daarom best niet enkel rekening met het verwacht rendement, maar ook met periodes van hogere volatiliteit en onzekerheden.

Te veel of te weinig risico nemen of u laten beïnvloeden door het marktsentiment, kan ertoe leiden dat u impulsief gaat kopen en verkopen, waardoor er van een strategie weinig overblijft. Dat kan niet alleen potentieel rendement kosten, maar is ook niet kostenefficiënt. Er zijn verschillende manieren om schokdempers (en dus gemoedsrust) in uw portefeuille in te bouwen, bijvoorbeeld door in de kern van uw portefeuille bouwstenen op te nemen die rekening houden met het neerwaartse risico.

Hoe hierop inspelen?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Benieuwd hoe onze expertise, advies en oplossingen het verschil kunnen maken voor uw beleggingen?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers

Lees ook

1 Fonds: het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

2 Zie bijvoorbeeld Gary P. Brinson, L. Randolph Hood and Gilbert L. Beebower: Determinants of Portfolio Performance, Financial Analysts Journal, January-February 1995 // Vanguard/Wallick et al.: The Global Case for Strategic Asset Allocation and an examination of home bias, 2017.

×