Hoe beleggen in toekomstgerichte infrastructuur?

Markten

Hemel klaart op voor de wereldeconomie

24 juni 2021 -  leestijd 4 min.

Geschreven door

David Ghezal
Investment Strategist

Samengevat

  • Voor de wereldeconomie is er dit jaar een sterke groei in zicht, die naar verwachting zal aanhouden tot in 2022.
  • De Amerikaanse economie kan 6,7% groeien dit jaar, al blijft de werkloosheidsgraad nog niet bevredigend. We gaan ervan uit dat de opflakkerende inflatie tijdelijk is.
  • In Europa zou het herstel de komende maanden nog aan kracht moeten winnen. Bij de opkomende regio's zijn de vooruitzichten voor Azië beter dan voor Latijns-Amerika.

De lucht boven de wereldeconomie klaarde de afgelopen maanden verder op. Voor 2021 is een heel robuuste groei in zicht, die naar verwachting zal aanhouden tot in 2022. Ondanks de risico's in verband met de toenemende inflatie (vooral in de VS), de stijgende olieprijzen en nieuwe varianten van het coronavirus, zijn de vooruitzichten sinds het voorjaar aanzienlijk verbeterd. Deutsche Bank stelt de groeiprognoses daardoor opwaarts bij tot 5,8% voor dit jaar en tot 4,6% voor volgend jaar.

VS: volle kracht vooruit

De Amerikaanse economie startte dit jaar sterk met een groei van 1,6% in het eerste kwartaal (+6,4% geannualiseerd). De groei zal zonder twijfel binnenkort een piek bereiken. Maar de ongeziene stimuli van de regering Biden en de vroege heropleving van de economie dankzij de snelle inzet van vaccins doen vermoeden dat de Amerikaanse economie toch 6,7% kan groeien dit jaar (de sterkste groei sinds 1984). De privé-consumptie zou daarbij de voornaamste drijvende kracht moeten zijn, mee aangevuurd door het spaaroverschot bij gezinnen (waarvan de financiële situatie tijdens de crisis aanzienlijk verbeterde) en de extra ‘inhaaluitgaven’ ter compensatie van de lagere uitgaven tijdens de lockdowns.

Het positieve effect van de versnelde groei in 2021 en de verwachte uitgaven voor infrastructuur (4.000 miljard dollar voorgesteld door de regering Biden als onderdeel van het American Jobs Plan en het American Family Plan; wellicht zal het werkelijke budget lager worden door tegenwind van de Republikeinen) doen ons verwachten dat de Amerikaanse economie in 2022 met +5,2% zal groeien.

Het grootste risico is dat de economie oververhit raakt en de inflatie verder toeneemt. We gaan er echter vanuit dat de opflakkerende inflatie (jaar op jaar +5% in mei) van tijdelijke aard is (door de zwakke vergelijkingsbasis, het effect van de heropening van de economie, beperkingen aan de aanbodzijde). Het is vooral belangrijk om te kijken naar wat er met de werkgelegenheid gebeurt, die op dit moment nog niet bevredigend is (werkloosheidsgraad van 5,8%, maar nog steeds 7,6 miljoen mensen minder aan het werk dan voor de crisis). De Fed wil een sterke banengroei, maar ook een meer inclusieve arbeidsmarkt, d.w.z. een herstel dat zoveel mogelijk Amerikanen ten goede komt. Volgens de verwachtingen zou de Fed begin volgend jaar moeten starten met de afbouw van haar obligatieaankopen (met besprekingen die in augustus beginnen over dit onderwerp), en de beleidsrente pas in 2023 verhogen.

Eurozone: de horizon klaart eindelijk op

Ondanks het negatieve effect van de beperkingen was de recessie minder ernstig dan verwacht (-0,3% in Q1 tegenover Q4). Sommige landen, zoals België en (verrassender) Italië konden zelfs nog een positieve groei (0,1%) voorleggen. Intussen kwamen de vaccinatiecampagnes goed op gang, wat leidde tot minder restricties en meer vertrouwen bij de consumenten en de bedrijven.

De voorlopende indicatoren geven aan dat het herstel nog aan kracht zou moeten winnen, gesteund door de consumptie van de huishoudens, veerkrachtige bedrijfsinvesteringen en stijgende exportcijfers. Daarnaast is het herstelplan (Next Generation EU) door alle lidstaten goedgekeurd. Dat maakt de weg vrij om de eerste geldschijven uit te delen. Samen met de nationale herstelplannen moet dit geld het investeringsklimaat ondersteunen, vooral in de landen in de eurozone die het hardst door de crisis zijn getroffen.

Wij verwachten dat de economische groei in de eurozone in 2021 op +4,2% zal finishen en in 2022 zal aantrekken tot +4,6%. Dit zou het bbp van de eurozone begin volgend jaar op het niveau van voor de crisis moeten brengen, hoewel er verschillen tussen de landen zullen blijven bestaan (Duitsland en Frankrijk vs. Spanje en Italië). Ondanks de gunstige vooruitzichten zal het werkloosheidscijfer - 8% in april - naar verwachting slechts heel geleidelijk dalen.

Hoewel ze optimistischer is over de economische vooruitzichten voor de eurozone, is de ECB van mening dat een ultrasoepel monetair beleid essentieel blijft. Dat is nodig om het herstel te stimuleren en een duurzame terugkeer van de inflatie (streefcijfer van dicht bij, maar onder 2%) te ondersteunen. Tegen deze achtergrond bevestigde de ECB om de beleidsrente op de bodem te houden en de netto-aankopen in het kader van het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) aan een hoog tempo te vervolgen in het derde kwartaal.

Japan: geen Olympische Spelen-effect

De coronarestricties in de winter hebben geleid tot een economische krimp van -1% in het eerste kwartaal. De verlenging van de noodtoestand zou de economische opleving moeten vertragen in het tweede kwartaal, vooral dan in de dienstensector. Positief is wel dat de Japanse export wordt ondersteund door een sterke vraag, vooral uit China. Ondanks de tegenzin van heel wat Japanners ziet het ernaar uit dat de Olympische Spelen van Tokio deze zomer zullen plaatsvinden, evenwel zonder buitenlandse bezoekers. De economische gevolgen hiervan zouden bijgevolg verwaarloosbaar moeten zijn. Wij verwachten een groei van 2,7% in 2021 en 2,6% in 2022. 

Opkomende landen: Azië doet het veel beter dan Latijns-Amerika

Van de opkomende markten verwachten we dat Azië het beter zal blijven doen dan de andere regio's. En dat zowel in de aanpak van de gezondheidscrisis, het economisch herstel, het groeipotentieel op lange termijn, de inflatiebeheersing en het doorvoeren van hervormingen.

China bereikte vorig jaar al opnieuw haar productiepeil van vóór de pandemie. Voor 2021 verwachten we een robuuste groei van 8,7%. Naast de binnenlandse consumptie zou ook de uitvoer een belangrijke bijdrage moeten blijven leveren aan de groei. Verwacht wordt dat de groei in 2022 zal vertragen richting 5,5%. De Chinese overheid wil meer focussen op kwalitatieve en stabiele groei op lange termijn, die minder afhankelijk is van beleidsondersteuning en schuldcreatie. De belangrijkste strategische krachtlijnen zijn gebundeld in het nieuwe vijfjarenplan.

Na een solide eerste kwartaal heeft de verslechtering van de coronacrisis in India in april en mei de beperkingen van het zorgsysteem en de infrastructuur blootgelegd. Dit zal een stempel drukken op de binnenlandse vraag in het tweede kwartaal. Daarna zou de economie wel weer moeten aantrekken. Verwacht wordt dat het massale vaccinatieprogramma na de aanvankelijke onderbrekingen de komende maanden in een stroomversnelling zal komen. Terwijl de regering zich tot nog toe heeft geconcentreerd op het verstrekken van leningen aan noodlijdende sectoren, heeft de centrale bank haar beleidsrente op een bodemniveau gelaten (4%) en verdere kwantitatieve versoepelingsmaatregelen beloofd om het herstel te ondersteunen. Wij verwachten een groei van 10% in 2021 en 6,5% in 2022.

Na de zware recessie is het verwachte herstel in Latijns-Amerika in 2021 slechts matig. Het coronavirus is er nog niet onder controle, het politiek klimaat is onzeker en tegelijk is er een verhoogd risico op sociale onrust. 

Hoewel de groei in het eerste kwartaal sterker was dan verwacht (+1,2%), blijkt uit recente activiteitsindicatoren dat Brazilië - de grootste economie in de regio - in een moeilijke situatie blijft verkeren. De werkloosheid bereikte er een record van 14,7% en na een nog steeds chaotisch beheer van de gezondheidscrisis wordt het land geconfronteerd met een derde coronagolf. Ondanks de barslechte overheidsfinanciën kon de regering niets anders dan de betaling van de nooduitkeringen te hervatten, maar voor kleinere bedragen en met minder begunstigden. De centrale bank verhoogde al haar belangrijkste rentetarief van 2% tot 3,5% en zal naar verwachting haar monetair beleid verder verstrengen in het licht van de fors stijgende inflatie. Brazilië profiteert zeker van de goede prestaties van zijn grondstoffenexport tegen de achtergrond van het wereldwijde herstel, maar het herstel blijft broos en de groei zal dit jaar waarschijnlijk amper 3% bereiken.  

Groeivooruitzichten 2021 – 2022 (reële bbp-groei, %)

  2021 2022
Wereld
5,8 (+0,5) 1 4,6 (+0,2) 
Verenigde Staten 6,7 (+1,7)
5,2 (+1,4)
Eurozone 4,2 (+0,7)
4,6 (+0,1)
Duitsland 3,3 (+0,3)
4,5 (+0,5)
Italië 4,5 (+1,5)
4,7 (-0,3)
Verenigd Koninkrijk 6,5 (+2,0)
5,7 (-0,3)
Japan 2,7 (+0,2)
2,6 (-0,4)
China
8,7
5,5
India
10,0 (-1,0)
6,5
Brazilië 3,0
2,4
Rusland
3,3 (+0,3)
2,5

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, juni 2021

1 Op- en neerwaartse herzieningen tegenover maart 2021

Is het tijd om mijn beleggingen bij te sturen?


Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center.

×