Fed verrast markten door te zinspelen op twee renteverhogingen in 2023

Markten

Fed verrast markten door te zinspelen op twee renteverhogingen in 2023

17 juni 2021 - leestijd 3 min. 

Geschreven door

Deepak Puri & Gabriel Selby
CFA® Chief Investment Officer Americas - CFA® Investment Strategist Americas

Samengevat:
  • De Fed handhaafde haar soepel beleid, net zoals haar visie op de recente stijging van de inflatie die ze als tijdelijk definieert. De leden van het comité zien nu echter een sneller tijdschema voor het verlaten van de nulrente.
  • De koersen van schatkistpapier en goud hadden het zwaarst te lijden onder de verschuiving van de Fed in de dot plots. Ondertussen eindigden de aandelen de dag licht lager terwijl de dollar aantrok.
  • Beleggers moeten rekening houden met volatiliteitsopstoten op korte termijn naarmate de taperdiscussie1 dichterbij komt. Wij adviseren onze cliënten om de durationrisico's binnen hun assetallocatie nauwlettend in de gaten te houden.

Wat is er gebeurd?

Het Federal Open Market Committee (FOMC) heeft zijn tweedaagse vergadering afgerond zonder grote wijzigingen aan te brengen in het soepel beleid dat het sinds maart vorig jaar voert. De stemgerechtigde leden stemden er unaniem mee in om zowel de beleidsrente als de omvang van de activa-aankopen ongewijzigd te laten (op respectievelijk 0%-0,25% en 120 miljard dollar per maand). De officiële verklaring van de Fed is nu iets constructiever door te benadrukken dat “de vooruitgang op het gebied van vaccinaties de effecten van de volksgezondheidscrisis op de economie waarschijnlijk zal blijven verminderen". Toch behield ze de verwijzing naar de aanhoudende neerwaartse risico's. Voorts heeft het comité haar voorwaardelijke leidraad voor de aankoop van activa niet gewijzigd en "aanzienlijke verdere vooruitgang" als voorwaarde gehandhaafd.

Prognose tot 2 renteverhogingen tegen eind 2023

De meest opmerkelijke verschuiving vond wellicht plaats in de herschikking van de prognoses van de stemgerechtigde leden ten opzichte van de dot plots. Hieruit bleek dat de mediaan van de prognoses uitgaat van twee renteverhogingen in 2023, tegen slechts nul in april. Bovendien verwachten dertien van de achttien functionarissen ten minste één renteverhoging tegen eind 2023 (tegen zeven in maart), en elf zien nu ten minste twee renteverhogingen tegen die tijd. Beleggers hebben zich ook geconcentreerd op de kwartaalupdate van de Summary of Economic Projections (SEP) van de centrale bank. De centrale bank heeft haar prognose voor het reële bbp over heel 2021 opnieuw opwaarts bijgesteld tot 7,0% (tegen 6,5% in maart). Ook de inflatievooruitzichten voor het einde van het jaar zijn aanzienlijk aangescherpt: de algemene en de kerninflatie zullen nu naar verwachting uitkomen op respectievelijk 3,4% en 3,0%. De prognose voor het volledige jaar 2022 is echter slechts 0,1% opwaarts herzien (tot 2,1%) en blijft daarmee in overeenstemming met de visie dat de inflatiestijging tijdelijk is. De prognoses voor de werkgelegenheid zijn grotendeels ongewijzigd gebleven, afgezien van een lichte verlaging van de prognose voor volgend jaar van 3,9% tot 3,8%.

Hoe reageerden de markten?

Zowel staatsobligaties als risicovolle activa daalden na de verrassende verschuiving in de dot plots van het comité. De rente op 10-jaars schatkistpapier steeg met 10 basispunten tot 1,59% en sloot de dag op 1,57%. De S&P 500 daalde snel, maar beperkte haar verliezen richting het slot (een daling van slechts -0,54% naar 4.223). De dollar steeg naar 1,20 terwijl de goudprijs meer dan 2% daalde tot 1.811 dollar.

Wat betekent dit voor beleggers?

Wij verwachten dat de Fed zich zal blijven inzetten om haar tweeledige mandaat te verkrijgen, met een bijzondere nadruk op het bereiken van volledige werkgelegenheid. Tijdens de vorige persconferentie van voorzitter Powell (in april) zei hij dat de centrale bank soepel zal blijven tot het herstel volledig is voltooid. Sindsdien werden twee onaangenaam hoge inflatiecijfers en een paar teleurstellende banencijfers gepubliceerd - een teken dat er meer moet worden gedaan aan de arbeidskant. Voorzitter Powell merkte op dat, hoewel bepaalde sectoren van de economie sterk zijn, het herstel nog steeds ongelijk is. Het banenherstel blijft te sterk geconcentreerd in bepaalde sectoren en segmenten van de bevolking.

Taperinggesprekken op komst

Op de korte termijn zullen de markten zich waarschijnlijk blijven blindstaren op 'Fed speak' rond een tapering-discussie. Tot nu toe hebben sommige leden publiekelijk aangegeven dat ze bereid zijn om het taperingdebat te starten, en tijdens zijn persconferentie zei Powell dat we de voorbije vergadering kunnen beschouwen als diegene waarin we nagedacht hebben over wanneer we de taper-discussie zullen starten. Over ongeveer drie weken zal het FOMC de notulen van de vergadering vrijgeven, wat nog meer aanwijzingen kan geven over de taperingdiscussie. Wij verwachten dat deze onthullingen vooral zullen gaan over de timing, de omvang en de samenstelling van het taperingplan. Ons basisscenario is nog steeds dat de Fed in augustus (tijdens het Jackson Hole-symposium) het startschot zal geven voor deze taperinggesprekken, met een geplande en ordelijke afbouw van de aankopen begin 2022 als gevolg.

Naar een agressievere cyclus van renteverhogingen?

Beleggers moeten rekening houden met volatiliteitsopstoten op korte termijn, terwijl de Fed haar post-pandemische reactiefunctie uitstippelt. De blootstelling aan durationgevoelige sectoren in de aandelen-, vastrentende en grondstoffenmarkten moet nauwlettend in het oog worden gehouden. Ten slotte is het nieuwe kader van de Fed gebaseerd op "resultaten" en niet op "vooruitzichten". Dit verhoogt het risico op aanhoudende inflatieoverschrijdingen en kan de Fed dwingen tot een agressievere cyclus van renteverhogingen dan de markten op dit moment verwachten. Wij gaan er echter nog steeds van uit dat deze buitensporige inflatiecijfers zullen afnemen, maar zich wel op een hoger niveau dan voorheen zullen nestelen.

Is uw portefeuille nog steeds aangepast aan de economische situatie?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Lees ook

1 Tapering" verwijst naar de geleidelijke vermindering van het monetaire versoepelingsbeleid ("kwantitatieve versoepeling") dat door de Fed (centrale bank van de VS) wordt gevoerd.

×