Geduldige Fed loopt op een dunne koord

Markten

Geduldige Fed loopt op een dunne koord

29 april 2021 - leestijd 2 min. 

Geschreven door

Deepak Puri
Chief Investment Officer Americas

Gabriel Selby

Investment Strategist Americas

Samengevat
  • De Federal Reserve (Fed) blijft vasthouden aan haar soepel beleid, maar gaf ook toe de economie rooskleuriger in te zien.
  • De rente op langer lopende schatkistcertificaten daalde nadat de Fed haar reactie gaf op de inflatierisico's. Ondertussen gaven de aandelenkoersen eerdere winsten af en moest ook de dollar terrein inleveren.
  • Beleggers moeten het herstel op de arbeidsmarkt nauwlettend blijven volgen als een vroege aanwijzing voor de volgende stappen van de Fed, maar ook opletten voor de duratierisico's in portefeuilles.

1. Wat is er gebeurd?

De Federal Reserve besliste unaniem om te blijven vasthouden aan het post-pandemische beleidspad voor de aankoop van activa aan een ritme van 120 miljard dollar per maand, en om de effectieve doelbandbreedte van 0,00%-0,25% voor de beleidsrente te herbevestigen. Er waren geen aangepaste prognoses of formele leidraadwijzigingen (via de zogenaamde ‘dot plots’) in de vergadering van april, aangezien deze aanpassingen slechts eenmaal per kwartaal plaatsvinden. Beleggers kregen wel een reeks verfijningen van de communicatie in de jongste publicatie van de officiële Fed verklaring. 

Optimisme over de economie

De Fed-functionarissen klonken optimistischer over de economie, voortbouwend op de reeks verbeterde prognoses die vorige maand werden bekendgemaakt, en gaven aan dat de neerwaartse risico's nog steeds aanwezig zijn, maar iets zijn afgenomen dankzij de vooruitgang op het gebied van vaccinaties en de sterke beleidssteun. Ze maakten ook van de gelegenheid gebruik om zich te blijven verzetten tegen het verhaal dat er een seculiere trend aan het ontstaan is met de recente opleving van de inflatiegegevens.

In de persconferentie na afloop van de vergadering herhaalde voorzitter Powell het geduld van het comité door te verklaren dat het economisch herstel "ongelijkmatig en verre van volledig" blijft. Powell zei ook dat het "nog geen tijd is" om te praten over het afbouwen van de activa-aankopen, en bevestigde opnieuw dat de centrale bank de Amerikaanse economie "krachtig" steunt.

2. Hoe reageerden de markten?

De rente op de langere termijn kwam onder druk, waarbij de rente op 10- en 30-jaars schatkistpapier daalde met meer dan 4-5bps tot respectievelijk 1,61% en 2,28%. De aandelenkoersen gaven uiteindelijk hun eerdere winsten af, waarbij de S&P 500 de handelssessie grotendeels vlak afsloot (-0,08%). De dollar daalde richting 1,21 ten opzichte van de euro.

3. Wat betekent dit voor beleggers?

Nu de inflatieverwachtingen eerder het hoogste punt in acht jaar bereikten en de consumentenprijsindices naar verwachting het streefcijfer van 2% zullen overschrijden, lijkt de Fed opnieuw meer geduld aan de dag te leggen dan in het verleden. 

Powell zei onlangs dat 'een reeks' van +1 miljoen maandelijkse banengroei kan dienen als een mogelijk bewijs om aan te geven dat er vooruitgang wordt geboekt in de richting van hun strategische doelen. De centrale bank lijkt zich dus meer te richten op het bereiken van een volledig herstel van de arbeidsmarkt, in plaats van tot meer algemene prijsstabiliteit. Meer specifiek lijken de beleidsmakers zich te concentreren op het dichten van het gat van 8,4 miljoen banen die door de pandemie verloren zijn gegaan, en minder op het algemene werkloosheidscijfer, dat kunstmatig lage cijfers blijft vertonen als gevolg van de daling van de arbeidsparticipatie. 

Beperkt opwaarts risico van aanhoudende inflatiedruk

Ondertussen begint de prijsdruk die het gevolg is van een robuust herstel aan het begin van de cyclus in combinatie met verstoringen in de toeleveringsketen, tot uiting te komen in de inflatiegegevens. Wij verwachten dat de beleidsmakers de nadruk zullen blijven leggen op het beperkte opwaartse risico van aanhoudende inflatiedruk, daarbij teruggrijpend naar het onlangs aangenomen kader voor gemiddelde inflatiedoelstellingen, dat tijdelijke overschrijdingen van de inflatiepercentages moet toestaan.

Tapering gesprekken tegen het einde van het jaar?

Wij hebben al eerder aangegeven dat de Fed volgens ons de beleidsrente waarschijnlijk pas eind 2023 of begin 2024 zal verhogen, hoewel de markten op een snellere termijn blijven rekenen. Beleggers moeten de eb en vloed van impliciete renteverhogingen op de korte tot middellange termijn blijven negeren en zich in plaats daarvan richten op het herstel van de arbeidsmarkt als mogelijk voorteken voor de volgende stap van de Fed. Vooruitblikkend is de aanhoudende "vooruitgang op het gebied van vaccinaties en ongekende begrotingssteun" (met de recente onthulling door president Biden van nog eens 1.800 miljard dollar aan begrotingsuitgaven) zeker op de radar van de Fed terechtgekomen. Vooruitgang in deze factoren kan er waarschijnlijk toe leiden dat de Fed later dit jaar of begin volgend jaar de taper-discussie zal openen. Beleggers moeten zich niet laten verrassen en de duratierisico's proactief in de gaten houden. 

Is het tijd om mijn beleggingen bij te sturen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

×