Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

Markten en beleggingen - 17 maart 2023

Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

Geschreven door Wim D'Haese - Head Investment Strategist

Samengevat:
  • De kern-satellietstrategie heeft als doel om een robuuste én flexibele portefeuille op te bouwen.
  • De kern streeft naar robuustheid in de portefeuille en de satellieten beogen extra aandrijving en diversificatie.
  • De strategie kan u helpen aan de verleiding te weerstaan om voortdurend in- en uit te stappen.

2022 bewees dat uw beleggingen maar beter robuust genoeg zijn om tegen een storm te kunnen. Het begin van 2023 bewees dan weer dat de strategie van uw portefeuille ook flexibel genoeg moet zijn om opportuniteiten te grijpen. Hoe pakt u dat aan, nu de toekomst er nog steeds onzeker uitziet?

In een wereld vol onvoorspelbaarheden, is het belangrijk om over een degelijk plan te beschikken voor uw beleggingen. Een evenwichtige strategie die stevig genoeg is om een storm te trachten doorstaan, maar ook flexibel genoeg om mee te surfen als de markten de wind in de zeilen hebben. Met de kern-satellietstrategie kan u een portefeuille opbouwen die zowel robuustheid als flexibiliteit tracht te bieden.

Een robuuste kern voor uw portefeuille

De kern is de ruggengraat van uw portefeuille. Idealiter moet hij ervoor zorgen dat uw beleggingen een degelijk rendementspotentieel hebben én tegen een stoot kunnen als er tegenwind op de markten is. Vergelijk het met een dak. Bij een hevige storm kan het wel eens gebeuren dat er wat dakpannen wegwaaien, maar het dak zelf, dat moet blijven liggen.

De kern is een robuuste mix van beleggingen, waarin zowel aandelen, obligaties als andere activaklassen zijn vertegenwoordigd. Een doordachte verdeling is daarbij doorslaggevend voor het rendementspotentieel: op lange termijn komt namelijk 90% van het rendement voort uit de allocatie van activa1. Of een portefeuille dus vooral uit aandelen of vooral uit obligaties of andere activaklassen bestaat, maakt dus een groot verschil uit voor het verwachte rendement.

Ideaal gezien moet de kern niet alleen tegen een stoot kunnen, maar moet hij ook zodanig opgebouwd zijn dat hij groeipotentieel kan bieden. Zodat de activa in de kern mee kunnen groeien als de markten de wind in de zeilen hebben.

Concreet kan de kern bestaan uit een oplossing die via een strategische allocatie in verschillende activaklassen belegt (uitgerust met een indekkingsstrategie), of een discretionaire oplossing (= uw kapitaal laten beleggen door een team van beleggingsexperts).

Satellieten als extra motor en diversificatie

De satellieten vormen dan weer de motor die voor extra aandrijving en diversificatie kunnen zorgen. Ze zijn doorgaans meer risicovol dan de kern en kunnen hierdoor mogelijk een sterker rendement neerzetten. Satellieten komen in verschillende vormen:

  • Complementaire beleggingen in functie van onze beleggingsstrategie. Denk bijvoorbeeld aan de opportuniteiten die obligaties opnieuw bieden na jarenlange droogte. De actuele situatie op de obligatiemarkten maakt het mogelijk om nu kwaliteitsvolle obligaties met een aantrekkelijker rendement te vinden. Of denk aan de huidige voorkeur voor Europese en Aziatische aandelen boven Amerikaanse. De Europese economieën zijn grotendeels ongeschonden uit de gevreesde winter gekomen, en China is uit zijn covid-coma ontwaakt.
  • Beleggingen in langetermijnthema’s: megatrends die gedreven worden door demografische evolutie, technologische ontwikkelingen en/of transitie van hulpbronnen. Hieronder vallen bijvoorbeeld beleggingen die inspelen op cyberveiligheid, de energietransitie, gezondheidszorg en infrastructuur. Terwijl cyberveiligheid en de energietransitie sterke groeithema’s zijn (met wellicht een volatieler parcours), kunnen de gezondheidszorg en infrastructuur mogelijks voor meer balans zorgen.

De kern-satellietstrategie helpt u om belegd te blijven

Een belangrijke reden om belegd te blijven is dat de wereldeconomie ondanks alle onvoorspelbare perikelen op lange termijn structureel groeit. Dat genereert winst. En de financiële markten volgen over het algemeen het pad van de winst. Door niet te beleggen, vecht u eigenlijk tegen een opwaartse trend. Anders gezegd: u loopt het risico om achter te blijven bij deze groei.

Alleen: de beurs volgt soms een grillig parcours. Op momenten waarbij er veel onrust op de markten is, kan u wel eens twijfelen of het nog wel een goed idee is om belegd te blijven. Door de kern-satellietopbouw komt u minder snel in de verleiding om de handdoek te gooien als het beursklimaat tegenzit (dankzij de robuustheid die u met de kern tracht na te streven). Vaak in- en uitstappen kan immers erg nadelig zijn voor het rendement.

De beurs timen? Werkt niet

Even uitstappen tot de storm over is kan een verkeerde zet zijn. Het is nochtans de ultieme droom van elke belegger: kopen als de beurs op zijn dieptepunt staat, verkopen op het hoogtepunt en weer kopen op het dieptepunt. Jammer genoeg kan niemand consequent voorspellen wanneer de piek of het dal bereikt is. Daarbij komt dat de slechtste dagen op de beurs doorgaans heel dicht bij de beste liggen. Als u op de verkeerde dag uitstapt en de beste dagen mist, dan kan uw potentieel rendement er mager uitzien (zie grafiek).

Impact van de beste dagen op de beurs berekend op historische rendementen
Impact van de beste dagen op de beurs berekend op historische rendementen

Bovenstaande grafiek toont de MSCI11 World eur total return, een representatieve index waarin 23 markten en ruim 1.500 aandelen zijn vertegenwoordigd. Bleef een belegger hypothetisch gezien belegd in de periode van 29/12/2000 tot 15/11/2022, dan bedroeg het brutorendement 199%. Miste de belegger de beste 20 dagen in die periode, dan bedroeg het brutorendement 7%12 .

Bron: Bloomberg, eigen berekeningen

Kortom, met de kern-satellietstrategie tracht u een portefeuille op te bouwen die stevig genoeg is om een storm te weerstaan en flexibel genoeg is om kansen te grijpen wanneer die zich voordoen. Op lange termijn belegd blijven en vermijden om de markt te timen zijn hierbij het doel.

Elke beleggingsbeslissing dient gebaseerd te zijn op de precontractuele informatie van het desbetreffende product en in overeenstemming te zijn met uw beleggersprofiel (Financial ID).

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert.

Dit artikel is louter bestemd als informatie en is geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


26 januari 2023

Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie

19 oktober 2022

Ober, er zit een belegging in mijn soep

2 september 2022

7 redenen waarom de sector van de gezondheidszorg een beleggingsopportuniteit blijft

1 Studies m.b.t. de impact van strategische activa allocatie op het rendement:
Determinants of Portfolio Performance, Brinson, Hood, Beebower, 1986, Financial Analysts Journal, Band 42, Nr. 4 (Juli/August): 39-44.
David Blake, Bruce N. Lehmann and Allan Timmermann, Asset Allocation Dynamics and Pension Fund Performance, The Journal of Business , Vol. 72, No. 4 (October 1999), pp. 429-461.
Roger G. Ibbotson and Paul D. Kaplan, Does Asset Allocation Policy Explain 40, 90 or 100 Percent of Performance?, Financial Analysts Journal, January/February 2000, pp. 26-33.
2 Bron: https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/
3 Bron: agcs.allianz.com/news-and-insights/reports/allianz-risk-barometer.html
4 Bron: ourworldindata.org/ghg-emissions-by-sector
5 Bron: ourworldindata.org/grapher/ global-primary-energy?stackMode=relative&time=earliest..latesttype
6 Bron: population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
7 Bron: population.un.org/wpp/
8 Bron: population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/
9 Bron: bbc.com/news/world-asia-china-55428530
10 https://www.cfr.org/backgrounder/state-us-infrastructure
11 MSCI is een aanbieder van tools en diensten voor beleggingsbeslissingen voor beleggers, inclusief indexen, analytische tools en data. Hun indexen worden veel gebruikt als benchmarks voor wereldwijde beleggingsportefeuilles.
12 De weergegeven rendementen zijn rendementen uit het verleden en vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige rendementen van de index


×