Beleggen in voeding

Markten en beleggingen - 19 oktober 2022

Ober, er zit een belegging in mijn soep

Geschreven door Knut Huys - Senior Fund of Funds Manager

Samengevat:
  • Er komen steeds meer mensen bij, waardoor er steeds meer voedsel en drinkwater nodig is. De voedselproductie zal tegen 2050 met 60% moeten stijgen (tegenover 2005).
  • We moeten efficiënter produceren, zuiniger zijn met water en tegelijk de druk op het klimaat niet verhogen. Daarvoor zijn innovatie en investeringen nodig.
  • Voeding is een belangrijk en tegelijk gevoelig thema. Beleggen in voeding kan op een verantwoorde manier.

Momenteel worden er elke minuut ongeveer 254 baby’s geboren, terwijl er ook elke minuut ongeveer 131 mensen sterven. Zo komen er dagelijks ruim 177.000 extra monden bij om te voeden1. Het is echter niet de enige uitdaging die op ons bord ligt ...

In veel drukbevolkte landen zoals China en India neemt de levensstandaard toe. Dat leidt tot hogere consumptie en tot andere voedingsgewoonten. Maar ook dichter bij huis is er meer vraag naar gezonde voeding: gepersonaliseerde diëten, biovoeding, artisanale voeding, plantaardige eiwitten, ... En een verhoogde vraag naar voeding die met een swipe of click aan de deur afgeleverd wordt.

Boer zkt. akker

Terwijl er aan de ene kant druk is vanuit de ‘vraagzijde’, is er aan de andere kant ook druk op de ‘aanbodzijde’. Volgens de Food and Agriculture Organization (FOA) van de VN was er in 1960 meer dan dubbel zoveel landbouwgrond per mens als vandaag2. Anders gezegd: terwijl een lap landbouwgrond 60 jaar geleden 100 mensen moest voeden, moet diezelfde akker vandaag 200 mensen voeden.

Tegelijk gaat er nog te veel voedsel en drinkwater verloren in de keten. Volgens de VN belandt 17% van het voedsel nooit op ons bord, maar thuis in de pedaalemmer of elders3 in de keten . Daarnaast veroorzaken klimaatverandering en extreme weersomstandigheden druk op landbouw, visserij en watervoorziening. De oorlog in Oekraïne heeft ons bovendien herinnerd aan de fragiliteit van onze voedselketen, met prijzen van tarwe, plantaardige olie en meststoffen die door het dak gingen.

Verantwoord beleggen in voeding

De voedselproductie zal volgens de FOA tegen 2050 met 60% moeten stijgen (tegenover 2005). We moeten efficiënter produceren, zuiniger zijn met water en tegelijk de druk op het klimaat niet verhogen. Daarvoor zijn innovatie en investeringen nodig.

De volledige voedselketen kan grofweg in 6 investeringsdomeinen onderverdeeld worden:

  1. Landbouw: landbouwwerktuigen, oplossingen voor bemesting, gewasbescherming, distributie van landbouwproducten, enz.
  2. Water: waterleveranciers, waterinfrastructuur, irrigatie, waterzuivering en -hergebruik, enz.
  3. Voedingsproducenten
  4. Drankproducenten
  5. Food retailers: supermarkten en e-commerce, maaltijden aan huis, maaltijdboxen, enz.
  6. Restaurants, cateraars en hun leveranciers

Voeding is een belangrijk thema, en tegelijk ook een gevoelig thema als het aankomt op beleggen. Speculanten kunnen de prijzen van levensnoodzakelijke grondstoffen mogelijk beïnvloeden (beleggingen die speculeren op prijzen van landbouwgewassen kunnen overigens niet aangekocht worden bij Deutsche Bank). Beleggen in voeding kan echter ook op een verantwoorde manier. Bijvoorbeeld door te beleggen in een thematisch aandelenfonds4 dat niet alleen rekening houdt met ESG-criteria - duurzaamheidscriteria op vlak van milieu (Environmental), samenleving (Social) en goed bestuur (Governance), maar ook een impact probeert na te streven.

Beleggen in het thema voeding?

Deel dit artikel


2 september 2022

7 redenen waarom de sector van de gezondheidszorg een beleggingsopportuniteit blijft

15 april 2022

Water, een belegging voor de nabije toekomst

17 april 2022

Hoe beleggen in toekomstgerichte infrastructuur?

Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op de essentiële beleggersinformatie en de prospectus van het desbetreffende product en in overeenstemming zijn met uw Financial ID.

1. Bron: population.un.org/wpp/Download/Standard/MostUsed/ –
cijfers over 2021
2. Bron: fao.org/sustainability/news/detail/en/c/1274219/
3. Bron: un.org/en/observances/end-food-waste-day
4. Het begrip ‘fonds’ slaat over het algemeen op een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

×