Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie

Markten & Beleggingen - 26 januari 2023

Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie

Geschreven door Wim D’Haese (Head Investment Strategist) & David Ghezal (Investment Strategist)

Onze nieuwe trimestriële CIO Insights publicatie ‘Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie’ gaat dieper in op onze economische vooruitzichten voor 2023 en geeft een update van de activaklassen en onze langetermijnbeleggingsthema’s.

De combinatie van een tragere groei - althans in de VS en Europa - en de aanhoudende hoge inflatie zal bevolkingen, overheden en beleggers in 2023 voor veel uitdagingen zetten. Wij verwachten dat eventuele recessies mild en van korte duur zullen zijn, maar daarom nog niet pijnloos. China zou zich echter eindelijk moeten gaan herstellen, met grote gevolgen voor de Aziatische regio en de wereldeconomie.

De geleidelijke daling van de globale inflatie zou de onzekerheid van de markt over het monetaire beleid kunnen temperen en tot minder volatiliteit op de obligatiemarkten moeten leiden. De aandelenmarkten kunnen turbulenter zijn, maar kunnen 2023 toch in het groen eindigen. Wij denken ook dat de kracht van de dollar volgend jaar zal afnemen.

Beleidsreacties en technologische oplossingen voor milieuproblemen zullen opportuniteiten bieden voor beleggers. Hoewel er ook risico's aan verbonden zijn, zal ESG zonder twijfel een essentieel thema blijven voor alle beleggers.

Tot slot bekijken we negen beleggingsthema's voor de lange termijn, ingedeeld volgens drie grote uitdagingen waar de wereld voor staat, zoals de transitie naar een andere hulpbronnen, de ondersteuning van de bevolking en het ingaan van een nieuwe technologische fase.

De belangrijkste aandachtspunten voor beleggers in 2023 samengevat:

1. Groei: stop & go. Wij verwachten in 2023 lichte recessies in de VS en Europa, maar het momentum van de Chinese economie zou moeten verbeteren.

2. Inflatie: lager en hoger. De prijsstijgingen zullen afnemen dankzij het optreden van de centrale banken. Maar het proces kan traag verlopen en het risico van een hogere inflatie blijft bestaan.

3. Obligaties: naderend evenwicht. Na een volatiel 2022 verwachten wij in 2023 een stabielere obligatiemarkt. Rendement en kwaliteit zijn niet langer tegenstrijdig.

4. Koning dollar: trendommekeer. De kracht van de dollar kan afnemen nu de agressieve renteverhogingscyclus van de Fed voldoende is ingeprijsd. De euro zou een van de begunstigden van deze verandering moeten zijn.

5. Aandelen: van TINA naar TAPAS. Waarderingen maken aandelen weer relatief goedkoop, maar de risico's op korte termijn blijven bestaan en de volatiliteit kan aanzienlijk zijn.

6. Infrastructuur: het beste moet nog komen. De VS en Europa hebben enorme investeringsplannen voor infrastructuur aangekondigd, met de nadruk op duurzaamheid en veerkracht.

7. Alternatieven: beta teleurstellend? Probeer dan alfa. Alternatieve beleggingen kunnen een manier zijn om portefeuilles te diversifiëren en een zekere mate van bescherming tegen inflatie te bieden.

8. Risico’s: bekende onbekenden. Bekende risico's zijn geopolitieke spanningen en de strijd om het wereldwijde technologische leiderschap. Maar er zijn nog vele andere.

9. Azië: hoop in het Jaar van het Konijn. De heropening van de economie en de dynamiek van de regio brengen de aandacht van de investeerders terug naar Azië, dat een breder scala aan beleggingsmogelijkheden biedt.

10. ESG – energietransitie: klimaat als overkoepelende factor. De energietransitie is een essentieel onderdeel van ESG-beleggingen, want milieuoverwegingen hebben ook sociale en bestuurlijke gevolgen.

Ontdek het volledige document

Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie

Ontdek onze Outlook 2023-video

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

20 december 2022

Wat met de inflatie in 2023?

19 december 2022

Inflatie en stijgende rente: een interessant momentum voor vastrentende beleggingen?

7 december 2022

Kunnen de beurzen op hun elan doorgaan?

×