Beleggen

Beleggen

Innovatie, sluitsteen van de toekomstige groei

Innovatie, sluitsteen van de toekomstige groei

07 december 2020 - leestijd 2 min. 30

Geschreven door

Nicolas Dôme
Product Manager – Structured Products

Samengevat
  • In de komende jaren zullen de meest innoverende bedrijven de economische groei ondersteunen.
  • Tal van geavanceerde sectoren, zoals artificiële intelligentie of gegevensverwerking, vormen een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie.
  • We stellen hier een beleggingsthema voor dat interessant zou kunnen blijken.

Innovatie geeft bedrijven de kans om hun productiviteit te verbeteren. Het is een krachtige groeimotor. Rekening houdend met de vergrijzing van de bevolking, die een daling van de beschikbare arbeidskrachten met zich meebrengt, wordt innovatie zelfs de belangrijkste vector voor economische groei.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) benadrukt dat de economische prestaties van de voorbije jaren het resultaat zijn van de vooruitgang van de wetenschap en technologische evoluties. “Het vermogen om kennis te creëren, te verspreiden en te benutten, is een van de belangrijkste bronnen van concurrentievoordeel en het creëren van rijkdom”, benadrukt deze internationale organisatie1.

De stap buiten de Europese grenzen durven te zetten

De meest innoverende bedrijven zijn die welke alles inzetten op de huidige technologische revolutie. Sinds het begin van de jaren 2000 heeft technologische innovatie bijgedragen aan de helft van de groei van het bbp (bruto binnenlands product) van de landen van de OESO2. Om te innoveren, moeten bedrijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Uit de statistieken blijkt dat die investeringen wereldwijd verschillen van regio tot regio.

Volgens cijfers van de Europese Investeringsbank3 investeert de Europese Unie minder dan 2% van haar bbp in onderzoek en ontwikkeling, terwijl die verhouding in de Verenigde Staten oploopt tot 2,8%. In Azië spenderen landen als Japan en Zuid-Korea meer dan 3% van hun bbp aan onderzoek en ontwikkeling. En ook China blijft niet bij de pakken zitten: in twintig jaar tijd heeft de tweede grootste economie ter wereld haar uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling verdrievoudigd. Die bedragen nu meer dan 2% en zijn qua koopkrachtpariteit te vergelijken met die van de Verenigde Staten. Wie wil beleggen in de meest innoverende bedrijven mag niet bang zijn om zich buiten de Europese grenzen te wagen.

Wat zijn de domeinen van de toekomst?

In de komende jaren zou de technologische vooruitgang een impuls kunnen krijgen als gevolg van de toenemende rivaliteit tussen de Verenigde Staten en China. Zo heeft de Chinese overheid ambitieuze ontwikkelingsprogramma’s ontwikkeld in toekomstdomeinen zoals elektrische wagens, robotica en artificiële intelligentie.

Artificiële intelligentie


Dit vormt een grote uitdaging. Uit een studie van de consultancygroep PwC4 blijkt dat artificiële intelligentie de komende tien jaar naar verwachting tot 15.700 miljard dollar zal bijdragen aan de wereldeconomie, wat meer is dan het bbp van China en India samen. Volgens PwC “zullen de productiviteitswinsten uit technologieën rond artificiële intelligentie in die periode naar alle waarschijnlijkheid de helft uitmaken van de verwachte economische winsten”.

Net als in andere toekomstsectoren is de concurrentie tussen de Verenigde Staten en China in dit domein op zijn hoogtepunt. Cijfers over octrooiaanvragen in sleuteldomeinen zoals artificiële intelligentie, gegevensverwerking, regeneratieve geneeskunde of autonoom rijden tonen aan dat de Chinezen en de Amerikanen heer en meester zijn in die innoverende disciplines5.

Cloud-systeem op Europese schaal


Ook Europa probeert zijn marktaandeel in technologische innovatie te verdedigen. Onder impuls van Frankrijk en Duitsland werd een project onder de naam Gaia-X6 op touw gezet, met als doel een Europees ‘cloud’-systeem (gedematerialiseerde informaticadienst) te ontwikkelen. De ambitie bestaat erin om een competitief digitaal ecosysteem tot stand te brengen om de innovatie in Europa een boost te geven. Achter die grote manoeuvres wordt de strijd om onze digitale soevereiniteit gestreden, terwijl de cloud momenteel op wereldvlak wordt gedomineerd door de Amerikaanse reuzen Microsoft, Google en Amazon en door het Chinese Alibaba.

Gezondheidszorg, innovatiesector


Ook de sector van de gezondheidszorg kent een doorbraak op het vlak van innovatie. De medische wereld moet immers steeds betere prestaties leveren en tegelijk haar kosten onder controle houden. Daarvoor zijn er nuttige innovaties nodig voor de verschillende spelers van de gezondheid. De consultancygroep Deloitte heeft de belangrijkste grote innovaties7 van deze sector aangestipt, waaronder:

  • geavanceerde genetische sequencing, om risicobevolkingsgroepen aan te pakken of doelgerichte therapieën te bieden,
  • printen met 3D-printers, wat het vooruitzicht biedt van gepersonaliseerde behandelingen tegen een lagere kostprijs,
  • immunotherapie, synoniem voor vooruitgang in de strijd tegen kanker,
  • biosensoren, veelbelovende middelen om pathologieën vroegtijdig op te sporen.

‘Big data’ of het verzamelen en verwerken van gegevens


Het verzamelen en verwerken van gegevens is nog zo’n activiteitspool waar innovatie een grote rol speelt. De gezondheidscrisis heeft aangetoond hoe belangrijk het is om snel over relevante en nauwkeurige informatie te beschikken om efficiënte beslissingen te kunnen nemen, bijvoorbeeld om de pandemie in te perken.

Dat moet uiteraard allemaal gebeuren met respect voor de privacy, met bescherming van de persoonsgegevens. Door die bekommernissen zeer vroeg in hun processen op te nemen8 kunnen bedrijven die actief zijn in ‘data computing & processing’ een concurrentievoordeel genieten en innovaties ontwikkelen die synoniem zijn met toekomstige groei.

Geïnteresseerd in dit beleggingsthema?

We wijzen erop dat elke beleggingsbeslissing risico's inhoudt en gebaseerd moet zijn op de essentiële beleggersinformatie en moet overeenstemmen met uw beleggersprofiel.

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Hoe laat u de inflatie niet aan uw geld knabbelen?

Hoe laat u de inflatie niet aan uw geld knabbelen?

Hoe laat u de inflatie niet aan uw geld knabbelen?

16 november 2020

leestijd 3 min.

16 november 2020

leestijd 3 min.

16 november 2020

leestijd 3 min.

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Waarom u door groen te beleggen 27 x meer impact kan hebben

Waarom u door groen te beleggen 27 x meer impact kan hebben

Waarom u door groen te beleggen 27 x meer impact kan hebben

13 november 2020

leestijd 3 min. 20

13 november 2020

leestijd 3 min. 20

13 november 2020

leestijd 3 min. 20

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Beter een disruptor dan een dinosaurus

Beter een disruptor dan een dinosaurus

Beter een disruptor dan een dinosaurus

18 februari 2021

leestijd 4 min. 30

18 februari 2021

leestijd 4 min. 30

18 februari 2021

leestijd 4 min. 30

1 Bron : http://www.oecd.org/fr/sti/ieconomie/1918267.pdf

2 Bron : https://www.lecho.be/connect/investissementsthematiques/investir-dans-un-monde-de-technologies-revolutionnaires/9943029.html

3 Bron : https://www.eib.org/attachments/thematic/innovation_and_skills_fr.pdf

4 Bron : https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2017/juillet/intelligence-artificielle-un-potentiel-de-15700-milliards-de-dollars.html

5 Bron : https://vdata.nikkei.com/en/newsgraphics/patent-wars/

6 Bron : https://www.lecho.be/economie-politique/europe/general/la-france-et-l-allemagne-lancent-gaia-x-un-projet-de-cloud-europeen/10231060.html

7 Bron : https://www2.deloitte.com/ch/fr/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/top-10-health-care-innovations.html

8 Bron : https://www.lecho.be/dossiers/coronavirus/l-innovation-technologique-dans-le-respect-de-la-vie-privee/10219920.html

×