ESG

Waarom u door groen te beleggen 27 x meer impact kan hebben

13 november 2020 - leestijd 3 min. 20

Geschreven door

Knut Huys

Senior Fund of Funds Manager

Samengevat

  • Hoewel de coronacrisis de aandacht voor het klimaat verminderde, blijft de problematiek even relevant.
  • Vermogensbeheerder Nordea Group Sustainable Finance berekende dat de impact van groen beleggen vele malen groter is dan de impact van korter douchen, minder vlees eten, minder autorijden ...2
  • Of u nu een impact wil maken of louter een hoger potentieel rendement nastreeft: als belegger kunt u altijd winnen door groen te beleggen.

De coronacrisis duwde de aandacht voor de klimaatproblematiek de jongste tijd weg uit de krantenkolommen. Dat maakt de uitdagingen echter niet minder relevant dan pakweg een jaar geleden. Hoewel het coronavirus de voorpagina’s overheerst, zullen klimaatschokken en extreme weersomstandigheden niet verdwijnen. De pandemie heeft net aangetoond dat we ons maar beter goed voorbereiden op een crisis, vóór ze toeslaat.

Op koers, maar voor hoe lang?

Door de verminderde uitstoot zullen we dit jaar wellicht op koers zitten om de globale opwarming te beperken tot 1,5°C in 2050. Alleen: de wereldeconomie decennia lang in zo’n coma laten is geen duurzame oplossing om de klimaatdoelstellingen te behalen. Om een klimaatcrisis te voorkomen is een fundamentele transformatie nodig in de manier waarop we energie opwekken, met grondstoffen omgaan en het milieu beschermen.

Wat doen als belegger?

De afgelopen jaren werd u wellicht om de oren geslagen met adviezen. Minder van dit, meer van dat. Minder auto, meer isoleren. Minder vlees, meer herbruikbare tassen. Minder houtkachels, meer lokale producten. Akkoord, het verminderen of veranderen van consumptiegedrag is belangrijk om de klimaatverandering aan te pakken. Maar nog vaak blijft het bij goede voornemens waar we op 1 januari mee beginnen. En die we een half jaar later vergeten zijn. Dat is geen waardeoordeel, wel een vaststelling.

De Scandinavische vermogensbeheerder Nordea Group Sustainable Finance becijferde wat de concrete impact was van ‘groener gedrag’. Als een gemiddelde Zweed gedurende zijn professionele loopbaan (42 jaar) zijn gedrag aanpast, bekomt men het volgende resultaat:

  • Korter douchen = 1 ton CO2 bespaard na 42 jaar.
  • Slechts één keer per week vlees eten = 19 ton CO2 bespaard na 42 jaar.
  • Eén internationale vlucht minder per jaar nemen = 27 ton CO2 bespaard na 42 jaar.
  • Steeds de trein nemen in plaats van de auto = 36 ton CO2 bespaard na 42 jaar.

Nordea Group Sustainable Finance berekende vervolgens wat de impact op het klimaat is als diezelfde gemiddelde Zweed zijn pensioenspaargeld 42 jaar lang zou beleggen. Specifiek in een fonds1 dat investeert in klimaatoplossingen en voldoet aan duurzaamheidscriteria op vlak van milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur (ESG - Environmental, Social & Governance).

Conclusie? Hierin beleggen bespaart 27 keer meer ton CO2 dan korter douchen, 1 keer per week vlees eten, jaarlijks 1 internationale vlucht minder nemen en de trein kiezen in plaats van de auto. Anders gezegd: alles samen is 27 keer minder krachtig dan groen te beleggen volgens de berekeningen van Nordea Group Sustainable Finance2.

Nordea Group Sustainable Finance benadrukt dat gedragswijzigingen onweerlegbaar een belangrijk verschil maken, en wil die niet minimaliseren. De vermogensbeheerder wil alleen illustreren dat financiële activa moeten worden meegeteld in het berekenen van de voetafdruk, aangezien investeringen óók een impact hebben op de transformatie naar een duurzame en groenere toekomst.

Waarom aandacht schenken aan ESG?

Sommige beleggers kiezen bewust voor een ESG-fonds omdat ze met hun geld een impact willen maken en een deel willen zijn van de oplossing. Andere beleggers kiezen bewust voor een ESG-fonds omdat ze een hoger potentieel rendement verwachten dan bij een gelijkaardig fonds zonder ESG-criteria door ook met extra financiële risico's rekening te houden. Welke instellingen en doelstellingen beleggers ook hebben, ze kunnen er allemaal bij winnen.

De beheerders van ESG-fondsen zijn geen klimaatactivisten of predikanten. Ze roepen jongeren niet op om de straat op te gaan, of zeggen niet hoe lang u douchen mag. Hun missie is om investeringen te detecteren die economisch, ecologisch en maatschappelijk zinvol zijn, en blijk geven van deugdelijk bestuur. Beleggingen die rekening houden met mens, milieu en maatschappij én tegelijk een rendement kunnen genereren.

Coronacrisis is boost voor ESG

Ondanks de vele schokken die de wereldeconomie momenteel doormaakt, gelooft Deutsche Bank dat beleggen met een sterke focus op ESG-criteria3 zal standhouden - en waarschijnlijk een belangrijk aspect zal zijn van de heropbouw die voor ons ligt.

Lockdowns hebben duurzaam beleggen niet stilgelegd, integendeel. ESG-fondsen hielden in het eerste semester van 2020 opvallend goed stand. De totale activa in duurzame beleggingen bereikten eind juni zelfs een recordhoogte van 1.061,5 miljard USD, een stijging van 23% ten opzichte van het voorgaande kwartaal4.

Aan de slag?

Bij Deutsche Bank kunt u beleggen in een 90-tal fondsen en themafondsen (klimaat, water, voeding ...) die ESG-criteria hanteren.

Lees ook

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Beleggen tegen klimaatopwarming: een koud kunstje?

Beleggen tegen klimaatopwarming: een koud kunstje?

Beleggen tegen klimaatopwarming: een koud kunstje?

27 januari 2020 - leestijd 1 min. 50

27 januari 2020 - leestijd 1 min. 50

27 januari 2020 - leestijd 1 min. 50

Beleggen

Beleggen

Beleggen

5 trends in duurzaam beleggen

5 trends in duurzaam beleggen

5 trends in duurzaam beleggen

24 januari 2020 - leestijd 2 min. 50

24 januari 2020 - leestijd 2 min. 50

24 januari 2020 - leestijd 2 min. 50

Beleggen

Beleggen

Beleggen

Slim beleggen in energie

Slim beleggen in energie

Slim beleggen in energie

15 januari 2021 - leestijd 2 min. 30

15 januari 2021 - leestijd 2 min. 30

15 januari 2021 - leestijd 2 min. 30

1 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

2 Studie hier beschikbaar

3 Ontdek de criteria die Deutsche Bank hanteert

4 Bron: Morningstar - Global Sustainable Fund Flows, juli 2020

×