Portefeuille – Dynamisch en evenwichtig

Markten & beleggingen - 2 februari 2024

Portefeuille – Dynamisch en evenwichtig

Uittreksel uit de publicatie CIO Perspectieven 2024 van het CIO Office van de Deutsche Bank Groep

Samengevat

  • Aandelen hebben een belangrijke plaats in de aanbevolen portefeuille, maar de risico‘s moeten nauwlettend opgevolgd worden.
  • Obligaties maakten een indrukwekkende comeback (rendement), het beleggingsuniversum is nu opnieuw compleet (aandelen en obligaties).
  • Een actief en dynamisch risicobeheer geniet de voorkeur ten opzichte van een algemene terughoudendheid om te beleggen.

Voor beleggers gold lange tijd het TINA-argument (‘there is no alternative’ – er is geen alternatief). Door de lage rente op de obligatiemarkten en hoge inflatie gedurende een lange periode, waren er voor wie op zoek was naar een aantrekkelijk reëel rendement1 nauwelijks andere opties dan de aandelenmarkt.

Stijgende rente en dalende inflatie

Zoals we in onze outlook voor 2023 al voorspeld hadden, is die situatie geleidelijk aan omgeslagen in een omgeving van stijgende rente en dalende inflatie. We zijn van mening dat er ook in 2024 een ruime keuze aan interessante alternatieve beleggingen zal zijn. In een conjunctuur met relatief lage groei moeten beleggers meer dan ooit proberen de domeinen te identificeren die een bovengemiddeld potentieel bieden, ook al vereist dat een nauwgezette opvolging van het bijbehorende beleggingsrisico. Uiteraard hebben we het hier vooral over aandelen, met name uit sectoren zoals technologie, duurzame consumptiegoederen en communicatiediensten – zeg maar de klassieke groeiaandelen. Ook de obligatiemarkt lijkt aantrekkelijk, nadat we eerder een indrukwekkende comeback van het rendement zagen. Interessant zijn vooral Europese en Amerikaanse bedrijfsobligaties met een goede kredietbeoordeling. Er zijn ook alternatieve beleggingen mogelijk, van vastgoed tot infrastructuur en private equity.

Gelijke evolutie van aandelen en obligaties?

Met betrekking tot de portefeuillestructuur is diversificatie bijzonder belangrijk in een uitdagende beleggingsomgeving. Door de verwachte sterke correlatie tussen de aandelen- en obligatiemarkten in de nabije toekomst, zullen andere vormen van diversificatie nodig zijn. Alternatieve beleggingen kunnen hier een mogelijke oplossing bieden, aangezien ze vaak onafhankelijk van algemene marktgebeurtenissen evolueren. Beleggers kunnen tegelijkertijd in een groot aantal uiteenlopende‚ ‘risicobronnen’ beleggen om het totale portefeuillerisico proberen te verminderen.

„We raden een actief en dynamisch beheer van de portefeuillerisico‘s aan boven een algemene terughoudendheid om te beleggen.“

ESG

In sommige gevallen kan dat een ESG-strategie omvatten die gericht is op beleggingen die focussen op ecologische, maatschappelijke en bestuurlijke aspecten. Die helpen niet alleen om de risico-rendementsverhouding in een portefeuille te optimaliseren, maar verminderen ook het risico op ‘gestrande activa’ (beleggingen in sectoren of bedrijven waarvan de activa aanzienlijk in waarde dalen door regelgevende beperkingen of een omschakeling naar nieuwe technologieën).

En wat met goud?

We zijn van mening dat goud vooral een indekkingsinstrument en minder een belegging vormt, en dat het edelmetaal daarom beter maar in beperkte mate in een portefeuille opgenomen wordt.

Marktschommelingen blijven mogelijk

Door het grote aantal externe geopolitieke en economische risico‘s is het voor beleggers in 2024 aangewezen om op hun hoede te zijn. Op elk moment zijn er immers grote marktschommelingen mogelijk. Op basis van onze beoordeling raden we een actief en dynamisch risicobeheer aan in een portefeuille die een breed scala aan activaklassen omvat. Een dergelijk beheer geniet de voorkeur ten opzichte van een algemene terughoudendheid om te beleggen.

Een robuuste portefeuille opbouwen?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies. Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Outlook 2024 - Op zoek naar groei

22 december 2023

Outlook 2024 - Op zoek naar groei

Obligaties – Reële rente is belangrijk

26 januari 2024

Obligaties – Reële rente is belangrijk

Aandelen – Groei heeft een prijs

8 januari 2024

Aandelen – Groei heeft een prijs

1 Het nominale rendement minus de inflatie.

×