Outlook 2024 - Op zoek naar groei

Markten & Beleggingen - 22 december 2023

Outlook 2024 - Op zoek naar groei

Geschreven door Wim D'Haese (Head Investment Strategist) & David Ghezal (Senior Investment Strategist)

In Perspectieven, het kwartaalmagazine voor beleggers van Deutsche Bank, bekijken we het financiële landschap voor het komende jaar om de bredere vraagstukken te identificeren die van invloed zijn op beleggers voor zowel de korte als de lange termijn.


Ontdek de DB Market Update-video over onze Outlook 2024

We verwachten dat 2024 voor de belegger een degelijk jaar wordt. Ondanks de overduidelijke wereldwijde uitdagingen op economisch, geopolitiek en klimatologisch vlak, is het belangrijk om te blijven vertrouwen in de markten. Zoals we in deze jaarlijkse outlook toelichten, ziet 2024 er voor de belangrijkste activaklassen vrij goed uit. Het blijft echter van cruciaal belang om de risico‘s goed te beheren.

De markten zijn vandaag verwikkeld in een non-stop debat over de mogelijke omvang en timing van de versoepeling van het monetaire beleid. Ze zullen dus gevoelig blijven voor wisselende standpunten. We zijn van mening dat de Fed en de ECB de eerste renteverlagingen in 2024 zullen doorvoeren, maar verwachten niet dat die talrijk zullen zijn. Zoals altijd is het raadzaam om verder te kijken dan de marktvolatiliteit op korte termijn en te focussen op wat de economische en andere ontwikkelingen in 2024 voor de belegger zouden kunnen betekenen – en welke feiten een herevaluatie noodzakelijk kunnen maken.

Het grote vraagstuk blijft de economische groei. Naar onze mening zal die de komende kwartalen vertragen, naarmate de economieën steeds meer gevolgen ondervinden van het krappe financiële klimaat. Maar de markten moeten er ook van overtuigd blijven dat de groei later in 2024 weer zal aantrekken.

Wat hiervan de implicaties zijn voor de verschillende activaklassen, bespreken we in het eerste deel van deze jaarlijkse outlook. Nu de inflatie langzaam afneemt en er in de VS en de eurozone beperkte renteverlagingen op til zijn, bieden overheidsobligaties kansen en zullen vastrentende waarden in 2024 een belangrijke activaklasse vormen voor de belegger. Wellicht zullen vooral Investment Grade-obligaties profiteren van het hoge rendement, het beheersbare aanbod en degelijke fundamentals. Dat neemt echter niet weg dat het hoge rendement overschaduwd dreigt te worden door herfinancieringsproblemen.

De aandelenmarkten kunnen de naar verwachting beperkte renteverlaging op verschillende manieren interpreteren. Als het feit dat de renteverlaging maar beperkt zou zijn gezien wordt als een symptoom van economische veerkracht (in plaats van hardnekkige angst voor inflatie die het beleid strak houdt), dan zouden de gevolgen voor de bedrijfswinsten en de aandelenactivaklasse als geheel positief moeten zijn – uiteraard in de veronderstelling dat de verwachte economische vertraging niet te diep of te langdurig is. De prestatie van de aandelenmarkten over 12 maanden zou bijgevolg redelijk (net beneden 10%) zo niet uitstekend kunnen zijn.

Beleggers moeten ook uitkijken naar de risico‘s en kansen van de aanhoudende structurele economische veranderingen. Technologie is enerzijds een toekomstige motor van dergelijke veranderingen en anderzijds een actuele focus voor beleggers die op langeretermijntrends proberen te anticiperen. De milieuproblematiek dwingt ons ook om opnieuw na te denken over de economische status quo en hoe we de transitie naar een duurzamere economie moeten beheren en financieren. De energietransitie laat nu al zien hoe technologie en milieu nauw met elkaar verweven zijn. Die relatie is ook zichtbaar in onze andere beleggingsthema‘s voor de lange termijn die verderop in deze publicatie aan bod komen.

We hopen dat deze jaarlijkse vooruitblik een nuttige analyse geeft van de bredere thema‘s waarmee beleggers te maken hebben, zowel op korte als langere termijn. Zoals reeds gezegd, zullen er zich hoe dan ook beleggingskansen voordoen (afhankelijk van de groei). Door de directe uitdagingen en structurele economische veranderingen zal het evenwel nog belangrijker zijn om portefeuilles zorgvuldig te beheren.

Overzicht van de verschillende thema’s voor 2024

Thema #1

(Geo)politiek | Spierballengerol

Politieke ontwikkelingen in eigen land hebben een alsmaar grotere impact op buitenlandagenda’s en 2024 wordt een belangrijk verkiezingsjaar.

Thema #2

Economie | Investeringsprogramma’s creëren potentieel

Grootschalige investeringen zijn nodig om de economische competitiviteit te verhogen en klimaatverandering tegen te gaan.

Thema #3

Inflatie | Etappe-overwinning

Afnemende, maar nog steeds hoge inflatiecijfers blijven belangrijkste monetaire uitdaging.

Thema #4

Obligaties | Reële rente is belangrijk

Na meerdere jaren van lage rendementen maken obligaties opnieuw een volwaardig deel uit van het beleggingsuniversum.

Thema #5

Wisselkoersen | Pas op met wat u wenst

Een sterkere EUR kan een probleem vormen als de trend veroorzaakt wordt door een aanhoudend hoge inflatie en een restrictieve ECB. Een sterkere USD is gunstig voor beleggers buiten de VS.

Thema #6

Aandelen | Groei heeft een prijs

Op langere termijn zullen waarderingsniveaus wellicht maar beperkt stijgen door de aanhoudende hoge rente.

Thema #7

Sectoren | Inzetten op technologie

Amerikaanse groeiaandelen zijn terecht hoog gewaardeerd, in Europa focussen we op de industrie-, consumptie- en financiële sector.

Thema #8

Grondstoffen | Opwaarts potentieel

Goud blijft aantrekkelijk als indekkingsinstrument. Oliemarkten zijn momenteel relatief kalm, hogere prijzen verwacht in 2024.

Thema #9

Alternatieven | Ondersteund door reële activa

Nu aandelen en obligaties een gelijke evolutie laten zien, is het een goed idee om alternatieve risicopremies aan portefeuilles toe te voegen.

Thema #10

ESG | Samen in hetzelfde schuitje

Een goed begrip van de kenmerken van ESG-beleggingen (op basis van milieu-, sociale en governance- of bestuurscriteria) blijft van fundamenteel belang voor een beter rendement en risicobeheer van de portefeuille.

Thema #11

Risico’s | Risico’s afbouwen

Maatregelen bedoeld om toeleveringsketens te stabiliseren, kunnen nieuwe risico‘s met zich meebrengen.

Thema #12

Portefeuille | Dynamisch en evenwichtig

Diversificatie betekent dat risico‘s genomen worden die zoveel mogelijk uiteenlopend zijn (focus op alternatieven).


Onze beleggingsthema’s voor de lange termijn

Deze zijn ingedeeld in drie brede groepen: Transitie van hulpbronnen, Ondersteuning van de bevolking en Technologie van de toekomst.


Lees hier de volledige publicatie

Lees hier onze Perspectieven ‘Outlook 2024 – Op zoek naar groei’.

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.
 

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies maar zijn louter ter illustratie.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

7 december 2023

Markten enthousiast door het vooruitzicht van renteverlagingen

14 december 2023

Fed deelt cadeautjes uit

15 december 2023

ECB: waakzaamheid blijft geboden

×