Aandelen – Groei heeft een prijs

Markten & beleggingen - 8 januari 2024

Aandelen – Groei heeft een prijs

Samengevat

  • We verwachten 10% bedrijfswinstgroei wereldwijd in 2024, in Europa iets minder.
  • Op langere termijn zullen waarderingsniveaus wellicht maar beperkt stijgen door de aanhoudende hoge rente.
  • Vooral Amerikaanse aandelen, Europa en Japan zijn aantrekkelijk, India is voor de nog langere termijn.

Matige economische groei, afnemende inflatie en het vooruitzicht op renteverlagingen door de centrale banken... De economische context oogt gunstig voor de aandelenmarkten de komende jaren, zeker omdat de geschiedenis leert dat bedrijfswinsten maar heel zelden dalen buiten recessieperiodes. Door de verwachte economische vertraging wordt het voor bedrijven niet noodzakelijk makkelijk om in 2024 een verlengstuk te breien aan hun goede winstniveaus van de voorbije maanden, maar toch denken we dat dit grotendeels mogelijk moet zijn. We verwachten in 2024 een stijging van de winst per aandeel (WPA) met 10% wereldwijd, voor de VS mikken we op een lage tweecijferige WPA-groei, voor Europa op een hoge eencijferige groei. Met die prognoses zitten we nog lichtjes onder de wereldwijde analistenconsensus.

Significant hogere winstverwachtingen dan in 2021

Evolutie winst per aandeel in lokale munt op basis van de winstverwachtingen voor de komende 12 maanden voor een selectie van grote aandelenindexen (november 2018 = 0).

Significant hogere winstverwachtingen dan in 2021

Bron: Refinitiv Datastream, Deutsche Bank AG; Gegevens van 15 november 2023.

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

Aandelen nog niet aangeknoopt met piekniveaus

Kijken we naar de prestaties van de belangrijkste benchmarkindexen, dan zien we dat de aandelenkoersen in veel regio‘s nog niet opnieuw hebben aangeknoopt met hun piekniveaus van eind 2021. Dit geldt zowel voor de Amerikaanse S&P 500 als voor de Europese Stoxx Europe 600. Door de gevoelig hogere bedrijfswinstverwachtingen sindsdien, zijn de waarderingsniveaus navenant gedaald. Dit geldt eveneens voor de MSCI China-index, en in mindere mate ook voor de MSCI Japan.

We zien geen algemene indicaties voor een oververhitting van de aandelenmarkten. Integendeel, voor de belangrijkste beurzen blijven we in 2024 interessant opwaarts koerspotentieel zien. Aangezien we echter verwachten dat de rente in de nabije toekomst zowel in de VS als in Europa hoog zal blijven, zullen de waarderingsniveaus wellicht niet significant stijgen, wat betekent dat het koerspotentieel op indexniveau wellicht zal evolueren in de lijn van de respectieve bedrijfswinstverwachtingen.

„We zien geen algemene indicaties voor een oververhitting van de aandelenmarkten. Integendeel, voor de belangrijkste regio‘s blijven we in 2024 een interessant koerspotentieel zien.“

Mogelijke zachte landing maakt VS interessant

Per regio bekeken lijkt de VS, ondanks hoge waarderingsniveaus, de interessantste markt voor aandelenbeleggers, zeker omdat we verwachten dat de Amerikaanse economie een zachte landing zal maken (geen recessie). De Amerikaanse beurzen bieden een unieke blootstelling aan veelbelovende thema‘s zoals artificiële intelligentie, digitalisering en cloud computing. De Europese aandelenmarkt verdient het om van naderbij bekeken te worden, zeker gezien de relatief lage waarderingsniveaus en het feit dat China als belangrijke handelspartner economisch stilaan de rug lijkt te rechten.

Waar vinden we potentieel in Azië?

Voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan Azië oogt naast China – waar we in 2024 een hoge winstgroei verwachten in een context van gunstige waarderingsniveaus – vooral ook Japan veelbelovend. Voor China zien we een hogere gevoeligheid voor geopolitieke risico’s. India blijft een valabele optie voor beleggers met een langetermijnhorizon. De waarderingsniveaus zijn er erg hoog, maar dat geldt evenzeer voor de groeivooruitzichten, onder meer dankzij de sterke binnenlandse markt.

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing moet in overeenstemming zijn met uw Financial ID (beleggersprofiel). Meer info op deutschebank.be/financialid.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die onjuist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Ontvang het belangrijkste financiële nieuws per e-mail

Nog geen cliënt? Blijf toch op de hoogte over onze beleggingsopportuniteiten en nieuwigheden binnen onze beleggingsdiensten.
U kunt op elk moment uitschrijven.

Deel dit artikel


Outlook 2024 - Op zoek naar groei

22 december 2023

Outlook 2024 - Op zoek naar groei

Beleggingstrends: navigeren tussen optimisme en realisme

29 december 2023

Beleggingstrends: navigeren tussen optimisme en realisme

Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

27 december 2023

Wereldeconomie in de remmen, niet uit de bocht

1 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.

×