Van grijs naar groen(er), en andere trends in het fondsenlandschap

Markten en beleggingen - 28 april 2023

Van grijs naar groen(er), en andere trends in het fondsenlandschap

Knut Huys - Senior Fund of Funds Manager

1. Fondsen: kampioenen in diversificatie

Fondsen1 zijn een essentieel onderdeel van de pensioen- en beleggingsstrategie van miljoenen mensen en organisaties. Ruim 60.000 miljard USD is vandaag belegd in fondsen2.

Hun populariteit is niet toevallig. Door in verschillende aandelen en/of obligaties te beleggen, spreiden fondsen de risico’s die inherent zijn aan beleggen. Als fondsenbelegger belegt u niet rechtstreeks in de onderliggende activa, maar bezit u deelbewijzen van een compartiment dat belegt conform het beleggingsbeleid.

Wie dit wil, kan natuurlijk zelf in verschillende aandelen en/of obligaties beleggen, maar kijkt al vlug aan tegen oplopende transactiekosten. Bovendien dient u meer tijd en energie te besteden en een diepere kennis te vergaren om tot een goede selectie te komen. Door in een fonds te beleggen besteedt u deze keuze uit aan professionele fondsenbeheerders die de markten continu opvolgen. Volgens de jongste gegevens hebben Belgen momenteel samen 235 miljard euro belegd in fondsen3, 23% meer dan vijf jaar geleden.

2. ESG-beleggen zet z'n opmars verder

Op ons continent heeft ESG-beleggen (rekening houden met milieu, mens en maatschappij) al langer de wind in de zeilen. Omdat beleggers zelf bewustere keuzes maken, maar ook omdat de EU ons aanport om te kiezen voor groen in plaats van grijs. Tegen 2050 wil de EU namelijk het allereerste klimaatneutrale continent zijn. Ze maakt daarvoor honderden miljarden euro’s vrij, en rekent ook op beleggers en bedrijven.

Zo moeten banken sinds kort expliciet vragen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van hun beleggende cliënten. En moeten steeds meer bedrijven verplicht over hun duurzaamheidsaspecten rapporteren. Hoewel er nog werk aan de winkel is, krijgen beleggers en fondsbeheerders meer data ter beschikking om beredeneerde keuzes te maken door ook rekening te houden met niet-financiële kenmerken.

Europa is een voorloper is op vlak van duurzaam beleggen: 83% van het wereldwijd belegd vermogen in verantwoorde fondsen is voor rekening van Europa. Maar ook elders zien we de aandacht en het debat toenemen. Wereldwijd is er volgens Morningstar in totaal 2.500 miljard USD belegd in ESG-fondsen, een stijging van ruim 40% in twee jaar4.

Goed om weten: alle specialisten in beleggingsproducten (fondsen, gestructureerde producten en discretionair beheer) op de hoofdzetel van Deutsche Bank in België hebben in de twee laatste jaren een opleidingstraject tot gecertifieerd ESG-analist gevolgd.

Bij Deutsche Bank kunt u vandaag kiezen uit bijna 100 zogenaamde ‘SFDR5 artikel 9-fondsen’. Dat zijn fondsen die naast het in rekening brengen van de effecten op mens, milieu en maatschappij ook een duurzaamheidsdoelstelling nastreven. Dankzij onze strategie van open architectuur krijgt u het ruimste aanbod aan duurzame fondsen van alle banken die beleggingsadvies verstrekken in het land.

3. Bonds are back

Obligaties zijn lange tijd uit de gratie van beleggers gevallen. Wie een rendement wilde, kon dat alleen dankzij de dalende rente (die de waarde van bestaande obligaties opkrikte). Aan de coupons viel niets of nauwelijks iets te verdienen. Het tij is ondertussen helemaal gekeerd. In alle obligatiesegmenten - van Investment Grade6 tot obligaties uit de groeilanden - zijn er opnieuw mogelijke opportuniteiten te vinden, zowel voor beleggers die hun portefeuille van een stootkussen willen voorzien, als voor beleggers die op zoek zijn naar aantrekkelijkere groeikansen.

Door de gestegen rentevoeten en de betere voorwaarden blijken Europese beleggers de weg naar obligatiefondsen te hebben herontdekt. Volgens Refinitiv7 steeg de maandelijkse instroom in obligatiefondsen van 15,8 miljard euro in december 2022 tot 31,1 miljard euro in januari 2023. Om dit even in perspectief te plaatsen: van elke euro die in januari 2023 naar Europese fondsen stroomde, ging er 0,6 euro naar obligatiefondsen. Obligatiefondsen met een vaste looptijd konden rekenen op een injectie van 5 miljard euro. Niet verwonderlijk, vermits ze enkele voordelen van individuele obligaties zoals bijvoorbeeld een vaste looptijd kunnen combineren met die van obligatiefondsen (diversificatie, ...).

4. Thematische fondsen: de peper en het zout voor uw portefeuille

Naast verantwoorde fondsen winnen ook thematische fondsen verder aan belang. Ze kunnen een interessante aanvulling zijn op de kern van een portefeuille. Thematische fondsen surfen op de opportuniteiten van langetermijntrends. Denk aan investeringen die verband houden met een duurzamere wereld, zoals beleggingen rond de energietransitie, klimaatverandering, water en een groenere mobiliteit. Denk ook aan demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en bevolkingsgroei, en bijgevolg de nood aan gezondheidszorg en infrastructuur. En denk tot slot aan technologische ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie, automatisering en cyberveiligheid.

5. Gemengde fondsen: nog steeds de kern van een robuuste portefeuille

Deutsche Bank biedt al ruim 20 jaar gemengde fondsen aan. Dit zijn fondsen die zowel in aandelen als in obligaties, liquiditeiten en eventueel andere activa kunnen investeren zoals bijvoorbeeld goud. Ondanks dat ze het marktrisico moeten ondergaan, is een van hun grote voordelen dat u de marktomstandigheden niet meer zelf hoeft te analyseren en moeilijke activakeuzes moet maken. De beheerder van het gemengde fonds doet die job voor u, conform met het beleggingsbeleid. Zo kunt u dan weer belegd blijven in lijn met uw risicobereidheid. Volgens de jongste cijfers zijn gemengde fondsen niet verwonderlijk nog steeds de belangrijkste fondsencategorie bij Belgische beleggers met een vertegenwoordiging van 46,8%8.

Meer weten over fondsen?

Ontdek meer over onze beleggingsfondsen

Bel Talk & Invest op 078 153 154

Maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Elke beleggingsbeslissing dient in overeenstemming te zijn met het Financial ID. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken te zijn. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Deel dit artikel


17 maart 2023

Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

4 april 2023

Licht op groen voor de energietransitie

19 oktober 2022

Ober, er zit een belegging in mijn soep

1 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB). ICB’s bestaan in de vorm van een beleggingsvennootschap (bevek, (vastgoed)bevak, privak) of een gemeenschappelijk beleggingsfonds. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.
2 Bron: ici.org/statistical-report/ww_q3_22
3Bron: beama.be/statistieken-3de-trimester-2022/
4 Bron: Morningstar Global ESG Flow Report Q4 2022. Het wereldwijde universum van deze fondsen omvat open-end fondsen en ETF’s die in hun prospectus of in andere regelgevende documenten beweren zich te focussen op duurzaamheid, impact of milieu-, sociale en bestuurlijke factoren.
5 Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.
6 Obligaties met een rating hoger dan of gelijk aan BBB- volgens de ratingschaal van Standard & Poors, of een gelijkwaardige rating bij Moody’s of Fitch, in tegenstelling tot ‘Speculative Grade’.
7 Bron: lipperalpha.refinitiv.com/reports/2023/02/monday-morning-memo-european-fund-flow-trends-january-2023/ en lipperalpha.refinitiv.com/reports/2023/01/monday-morning-memo-european-fund-flow-trends-december-2022/
8 Bron: beama.be/statistieken-3de-trimester-2022/

×