Mixen blijft de max: gemengde fondsen vormen de kern van een gezonde beleggingsportefeuille

Beleggen

Mixen blijft de max: gemengde fondsen vormen de kern van een gezonde beleggingsportefeuille

29 november 2021 - Leestijd 2 min. 

Geschreven door

Knut Huys
Senior Fund of Funds Manager

Samengevat:
  • Belgische fondsenbeleggers kiezen vooral gemengde fondsen1.
  • Gemengde fondsen zijn ideaal voor de kern van uw portefeuille.
  • Ze ontzorgen de belegger door flexibel beheer of een strategische allocatie.

Al zes jaar op rij zijn gemengde fondsen de populairste fondsencategorie in België op basis van de hoeveelheid belegd vermogen. Dat blijkt uit cijfers2 van de Belgian Asset Managers Association (BEAMA).

Wat zijn gemengde fondsen?

Gemengde fondsen kunnen beleggen in een mix van aandelen, obligaties en andere activa, zoals cash. De verhouding tussen aandelen en obligaties in zo’n fonds is doorgaans aan bepaalde grenzen gekoppeld zoals vastgelegd in zijn investeringspolitiek.

Het is belangrijk om het onderscheid te kennen tussen gemengde fondsen met een strategische allocatie-aanpak en flexibele gemengde fondsen. De eerstgenoemde fondsen stemmen hun kompas voornamelijk af op lange termijn vooruitzichten. Flexibele gemengde fondsen stellen hun allocatie tactisch bij naar gelang hun marktvisie en de heersende marktomstandigheden.

121,4 miljard euro totaal belegd vermogen

De sterke groei van gemengde fondsen in België is een fenomeen van de laatste tien jaar. In 2011 waren ze volgens BEAMA goed voor 27,9% van het in fondsen belegd vermogen. Eind juni 2021 beslaan gemengde fondsen bijna de helft van de Belgische fondsenmarkt (46,9%). Ze vertegenwoordigen ondertussen een totaal belegd vermogen van 121,4 miljard euro. Ter vergelijking: pure aandelenfondsen hebben 87,5 miljard euro onder beheer. En er zit 44,9 miljard euro in obligatiefondsen.

Het succes van gemengde fondsen heeft meerdere oorzaken.

  1. Ze ontzorgen beleggers door hun gespreid beheer over meerdere activa. 
  2. Ze zijn doorgaans minder volatiel dan aandelenfondsen en ze hebben meer rendementspotentieel dan de lage of zelfs negatief rentende obligatiefondsen. 
  3. Ze fungeren ook perfect als kern van een gezonde, goed gediversifieerde beleggingsportefeuille.

Kern-satellietbenadering

In de kern-satellietbenadering van beleggen wordt de kern van de portefeuille (vuistregel: circa 60% van het totaal belegde vermogen) gevormd door één of meerdere robuuste gemengde fondsen. Zij vormen als het ware het fundament van uw beleggingswoning. Een solide basis om al te zware stormen op de financiële markten op lange termijn te kunnen doorstaan.

De satellieten kunnen risicovollere beleggingen zijn waarmee u extra rendement opzoekt. Hier kunt u bijvoorbeeld kiezen voor thematische aandelenfondsen die aansluiten bij uw voorkeuren en overtuigingen. Kies voor langetermijnthema’s met groeipotentieel, en hou er rekening mee dat ze op korte termijn mogelijk aan meer schommelingen onderhevig zullen zijn dan de gemengde fondsen in de kern van uw beleggingsportefeuille.

Aanpassing activa-allocatie waar nodig

De fondsenbeheerder past de activa-allocatie waar nodig aan in functie van zijn langetermijnvisie, marktopportuniteiten en crisissen. De beheerder koopt en verkoopt de onderliggende activa indien hij dit nodig acht en kan de verhouding tussen aandelen en obligaties bijstellen naargelang de marktomstandigheden. Dit altijd binnen de grenzen vastgesteld voor dat specifieke fonds, welteverstaan. Zo zoekt de beheerder rendement waar mogelijk en tracht hij het risico te beperken indien vereist. Dat maakt gemengde fondsen doorgaans minder volatiel dan aandelenindexen.

Een van de grote voordelen is dat beleggers daardoor minder geneigd zijn om bij elke sterke correctie op het foutieve moment hun investeringen te verkopen.

Inkomsten genererende gemengde fondsen

Beleggers zijn altijd op zoek naar mooie potentiële rendementen en willen tegelijk het neerwaarts risico beperken. Flexibele gemengde fondsen of strategische allocatie-oplossingen met oog voor het neerwaarts risico kunnen meer dan traditionele gemengde fondsen afwijken van de referentie-index om op die manier te proberen meer te winnen door minder te verliezen.

Bent u eerder op zoek naar bijkomende inkomsten uit uw beleggingen? Dan kunnen inkomsten genererende gemengde fondsen de oplossing zijn. Dat zijn gemengde fondsen die vooral investeren in hoogrentende activa zoals dividendaandelen, aandelen van genoteerd vastgoed, bedrijfsobligaties, hoogrentende obligaties en/of obligaties van groeilanden.

Mogelijke oplossing voor financiële repressie

Beleggen doet u tegenwoordig niet alleen om rendement op uw geld proberen te genereren. Het is ook een manier om uw koopdracht trachten te behouden. Wie de laatste tien jaar lang cash op een spaarrekening had staan, is ongeveer 10% aan koopkracht kwijtgespeeld. Dat komt door de zeer lage rentes en de inflatie.

Academici spreken van financiële repressie. Door de rente laag te houden en de inflatie te laten oplopen, kunnen overheden weliswaar gemakkelijker hun schulden afbouwen, maar ondertussen doen ze de koopkracht van de argeloze spaarder slinken.

Door op een gespreide manier beleggen kunt u aan de financiële repressie ontsnappen, trachten uw koopkracht op peil te houden en zelfs te versterken. Hoewel u er het beleggingsrisico dient bij te nemen, blijven gemengde fondsen dan ook best de kern van uw beleggingsportefeuille uitmaken, ook in de komende jaren.

Interesse in deze thematiek?

1 Fonds: het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

2 Bron: https://www.beama.be/wp-content/uploads/2021/10/Cijfers-ICB-sector-2de-trimester-2021.pdf

×