Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

ESG

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

25 november 2021 - Leestijd 3 min. 

Geschreven door

Damien Le Maire

Fund Manager

In de zomereditie van Money Expert stelden we u al de resultaten voor van ons wereldwijd onderzoek. Daarin peilde de Deutsche Bank groep naar de verwachtingen van cliënten over duurzame beleggingen. Wat bleek? Zeven op de tien cliënten vinden dat hun beleggingen een positieve impact op de samenleving moeten hebben. De pandemie bleek voor de helft van de cliënten ook de urgentie om duurzaam te beleggen nog eens versterkt te hebben.

Wat is duurzaam?

Met de groeiende vraag breidt ook het aanbod zich snel uit. Dat is een zegen voor beleggers, want er is meer keuze dan ooit. Helaas wordt het aanbod tegelijk ook complexer, waardoor beleggers het risico lopen aan hun doel voorbij te lopen: een echt duurzaam effect realiseren. 

In antwoord op de groeiende vraag naar duurzame beleggingen hebben de meeste verdelers van fondsen1 hun aanbod aangepast. Maar aangezien het begrip ‘duurzaam’ erg subjectief is, was het van cruciaal belang een norm vast te stellen, zodat elke belegger zijn keuze in volledige transparantie kan maken. Sinds maart 2021 beschikken beleggers dankzij een nieuwe verordening van de Europese Unie over meer informatie over de duurzaamheidskenmerken van beleggingsproducten.

‘Artikel 9’ beleggingen: garantie van echte duurzaamheid

In een poging om het aanbod van duurzame beleggingen transparanter te maken, heeft de Europese Commissie een verordening Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) aangenomen. Deze verordening legt nieuwe verplichtingen op aan financiële spelers en adviseurs. Zij moeten financiële producten in een van deze drie categorieën indelen:

1. Niet-duurzame financiële producten zijn producten die geen doelstellingen op vlak van duurzaamheid nastreven (zoals bedoeld in artikel 6 van de Europese verordening).

2. Financiële producten met ESG-kenmerken hebben geen specifieke duurzaamheidsdoelstellingen, maar bevorderen door hun beleggingsbeleid wel aspecten op het vlak van milieu (Environment), maatschappij (Social) of goed bestuur (Governance), zoals bedoeld in artikel 8.

3. Duurzame financiële producten gaan nog een stap verder: zij streven een echte duurzaamheidsdoelstelling na, wat betekent dat zij een positief effect willen hebben op het milieu en de samenleving (zoals bedoeld in artikel 9).

Duurzaam beleggen: 50 tinten groen?

Dankzij deze verordening zijn beleggers nu beter in staat een onderscheid te maken tussen duurzame, ESG- en niet-duurzame financiële producten. Om een echte impact te hebben, moeten beleggers daarom voorrang geven aan de zogenaamde artikel 9-fondsen, d.w.z. impactfondsen

Met een lokale impact

Al lang vóór deze verordening van kracht werd, distribueerde Deutsche Bank beleggingen die voldoen aan ESG-criteria (of het nu gaat om fondsen, gestructureerde producten2 of groene obligaties) én die een lokale impact hebben. De afgelopen maanden brachten we de verhalen van gepassioneerde mensen die, gesteund door uw beleggingen, een verschil maken. Voorbeelden zijn het project ‘Farming for Climate’, dat Belgische landbouwers helpt om over te schakelen op agro-ecologie. Of ons nieuw partnerschap met River Cleanup, dat rivieren zuivert van afval voordat het in de oceanen belandt. Deze lokale aanpak is een van onze onderscheidende kenmerken: u de concrete en tastbare impact van uw beleggingen laten zien.

Het breedste aanbod van duurzame impactfondsen

Wat het fondsenaanbod van Deutsche Bank op de Belgische markt zo aantrekkelijk maakt, is de ruime keuze van zowel eigen producten als die van een dertigtal gerenommeerde fondsenbeheerders

Dankzij deze strategie van open architectuur kunnen wij u ook het ruimste aanbod aan duurzame impactfondsen bieden van alle banken die beleggingsadvies verstrekken in het land. Bij Deutsche Bank heeft u de keuze uit niet minder dan 98 ‘Artikel 9’-fondsen3 van ongeveer vijftien verschillende partners.

Om de keuze voor u te vergemakkelijken, beveelt onze DB Best Advice selectie momenteel zeven fondsen4 in het bijzonder aan. Aangezien onze teams de prestaties en ontwikkelingen van de voorgestelde fondsen regelmatig evalueren, is deze selectie uiteraard aan wijzigingen onderhevig. Onze adviseurs zijn steeds beschikbaar om u te helpen het fonds of de fondsen te kiezen die het best aan uw doelstellingen beantwoorden.

Van de banken die beleggingsadvies aanbieden,

heeft Deutsche Bank in België het ruimste aanbod aan duurzame impactfondsen

Transparantie, onze ambitie om u oplossingen aan te bieden die tot de beste op de markt behoren en ons adviesmodel maken dat u ook vandaag nog de juiste beleggingskeuzes kunt maken. Keuzes die in overeenstemming zijn met uw behoeften, uw overtuigingen en uw beleggingsprofiel. Als u op zoek bent naar duurzame oplossingen, vindt u bij Deutsche Bank een duidelijk, breed en transparant aanbod, met de zekerheid van een positieve impact op mens, milieu en de maatschappij.

Hoe herkent u artikel 9-fondsen?

Op onze website of via Online Banking zijn duurzame producten herkenbaar aan het logo met de wereldbol.

Alle fondsen die het label ‘duurzaam’ dragen, voldoen dus aan de nieuwe Europese-regelgeving en zijn ‘artikel 9’-fondsen. 

Logo voor duurzame producten

 Let op: onder de noemer ‘duurzaam’,

‘groen’ of ‘positief’ kan het beleggingsbeleid heel verschillend zijn

Deze informatie over de SFDR-indeling is altijd te vinden in de juridische documenten, namelijk het prospectus en soms het KIID. In onze fondsenzoeker hebt u ook de mogelijkheid om (via de geavanceerde zoekfunctie), een selectie van duurzame fondsen op te vragen. 

Mee een verschil maken?

Neem contact op met Talk & Invest op 078 153 154 (ma-vr 9 tot 17 u.).

De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.  

Gestructureerde financiële instrumenten, ook Structured Notes genoemd, bestaan in de vorm van ‘schuldbewijzen met totale of gedeeltelijke terugbetaling van het kapitaal’. Een gestructureerd schuldinstrument is een financieel instrument van bepaalde duur, doorgaans uitgegeven door financiële instellingen, dat een rendement biedt dat gekoppeld is aan een of meer onderliggende activa (bv. een rentevoet of beursindex) via vaste of variabele coupons die tijdens de looptijd of op de vervaldag van het effect worden uitbetaald. Voor een ‘schuldbewijs met recht op terugbetaling van het kapitaal’ verbindt de uitgever zich ertoe 100% van het ingeschreven kapitaal (uitgezonderd kosten) terug te betalen op de eindvervaldag (behalve bij faillissement of risico op faillissement van de uitgever). Bij een ‘schuldbewijs met een gedeeltelijk recht op terugbetaling van het kapitaal’ daarentegen verbindt de uitgever zich er niet toe om 100% van het ingeschreven kapitaal (zonder kosten) terug te betalen op eindvervaldag. Er bestaan ook ‘schuldbewijzen zonder recht op terugbetaling van het kapitaal’. 

Cijfers per 19/11/2021. Dit aantal evolueert voortdurend aangezien ons ESG-productaanbod voortdurend uitbreidt.

Situatie op 19/11/2021.

×