Het behoud van biodiversiteit: nog een grote uitdaging voor ESG-beleggingen

Beleggen

Het behoud van biodiversiteit: nog een grote uitdaging voor ESG-beleggingen

18 mei 2021 - leestijd 3 min. 30 

Samengevat:
  • Het thema van het verlies aan biodiversiteit zal waarschijnlijk een centraal element worden van ESG-beleggingen. Beleggers zouden een belangrijke rol kunnen spelen bij toekomstige initiatieven voor het herstel van de biodiversiteit.
  • Het is belangrijk om de houding van beleggers ten aanzien van biodiversiteitsverlies beter te leren begrijpen, en ook de plaats ervan binnen het algemene ESG-thema.
  • De Deutsche Bank-groep hield een wereldwijde enquête bij haar cliënten - particulieren en bedrijven - over biodiversiteit1: wat zijn hun overtuigingen, verwachtingen en prioriteiten op ESG-vlak?

Het aanpakken van biodiversiteitsverlies zal de komende jaren waarschijnlijk een centrale plaats innemen in ESG (Milieu, Maatschappij en Bestuur)-beleggingen, op voorwaarde dat we de instrumenten en het regelgevende kader kunnen ontwikkelen om dit te beheren. De uitdaging bestaat erin het asymmetrische risico van biodiversiteitsverlies, de sociaal-economische gevolgen ervan en de implicaties voor financiële markten en beleggingen te begrijpen.

ESG-implicaties

Dit zal gevolgen hebben voor de drie ESG-pijlers. Alleen al de complexiteit en de subtiliteit van biodiversiteit - en in zekere zin ook de ‘onzichtbaarheid’ ervan totdat de situatie mogelijk uit de hand loopt - betekent echter dat het thema wellicht minder aandacht krijgt dan kwesties als klimaatverandering. En dat kan dan weer betekenen dat biodiversiteit op haar beurt minder aandacht krijgt van beleggers dan ze eigenlijk verdient. Naarmate beleggers meer aandacht beginnen te besteden aan biodiversiteit, zullen ze dus wellicht een breed scala aan beleggingsmogelijkheden aantreffen.

Grotere belangstelling voor beleggingen die duurzaam zijn of die ESG-criteria integreren

Hoewel het verlies aan biodiversiteit momenteel een minder begrepen onderwerp blijkt te zijn, heeft ESG de laatste jaren over het algemeen aan belang gewonnen in het beleggingslandschap. Overheids- en multilaterale initiatieven gingen gepaard met een snelle toename van de belangstelling voor beleggingen met een ESG-label.

Tot nu toe was er nochtans een gebrek aan kennis over de prioriteiten, verwachtingen en zorgen van ESG-beleggers, omdat er geen informatie beschikbaar was over hoe beleggers ESG - en in het bijzonder biodiversiteit - in relatie tot hun beleggingen zien.

Dat zal gevolgen hebben voor de toekomstige biodiversiteitsinitiatieven en implicaties hebben voor de investeringen die nodig zijn om te proberen de biodiversiteit te herstellen. Om meer inzicht te krijgen in de prioriteiten van beleggers hield Deutsche Bank een grootschalige enquête bij haar cliënten - particulieren en bedrijven – om zo te weten te komen:

  • wat ze denken over de wenselijkheid van duurzaam beleggen volgens ESG-criteria,
  • welke plaats ze aan dit thema geven in een beleggingsportefeuille,
  • en welke van de drie pijlers (milieu, maatschappij en goed bestuur) zij het belangrijkst vinden.

We hebben in het bijzonder gepeild naar hun houding ten opzichte van biodiversiteit binnen het ESG-thema. De resultaten van deze grootschalige enquête wijzen erop dat beleggers scherp bewust geworden zijn van de huidige risico's die aan het verlies aan biodiversiteit verbonden zijn. Ze denken daarbij niet alleen aan hun toekomstige welzijn en dat van de planeet, maar zien het ook als een kans om het onderwerp serieuzer te overwegen voor toekomstige beleggingen.

Enkele opvallende resultaten uit de ESG-enquête

  • Meer dan 75% van de respondenten is het ermee eens of is het er zelfs sterk mee eens dat beleggingen een positieve impact op de wereld moeten hebben.
  • Iets meer dan de helft (51%) van de respondenten is van mening dat op ESG gebaseerde beleggingen kunnen helpen om de risico's binnen een portefeuille te spreiden.
  • 47% van de respondenten is van mening dat het milieuvraagstuk (E) voor hen belangrijker is dan maatschappelijke kwesties (S) en goed bestuur (G).

Verder lezen?

Lees onze 'CIO Special' over biodiversiteit en ontdek alle resultaten van de ESG-enquête.

1 Enquête bij 2.130 bestaande cliënten van Deutsche Bank (International Private Bank) in tien landen/regio's (België, Duitsland, Hongkong, India, Italië, Singapore, Spanje, Zwitserland, het VK en de VS), uitgevoerd in maart 2021. De antwoorden kwamen van zowel particuliere als van bedrijven.

×