Beursupdate: tijd om even uit te blazen?

Beleggen

Beursupdate: tijd om even uit te blazen?

30 september 2021 - Leestijd 4 min. 

Na drie kwartalen in 2021 hebben de beurzen in de VS en Europa mooie winsten bijeen gesprokkeld: bijna 20%, zowel in Europa als de VS. De groeilanden daarentegen deden hun naam weinig eer aan: zij ontgoochelden met nauwelijks koerswinst dit jaar, al zijn er wel verschillen. Zo ging India ongeveer 25% in de plus, terwijl China ruim 10% in de min dook. Flashback naar het dieptepunt van maart 2020? Dan ziet het plaatje er nog straffer uit voor de beurswinsten in de VS en Europa, maar ook voor de groeilanden:

 • S&P 500: +100%
 • DJ Eurostoxx 50: +80% 
 • MSCI Emerging Markets: +70%

Van boogiewoogie naar slow?

De ijzersterke prestaties hoeven niet te verwonderen. Centrale banken en overheden haalden zwaar geschut boven om de economische gevolgen van de crisis in bedwang te houden. En eenmaal de lockdowns versoepelden, haalde de consument zijn portemonnee weer gretig boven. Hierdoor kwamen de bedrijfswinsten onder stoom. Tegelijk bleef de negatieve reële rente bedrijven aanporren om te investeren én consumenten om hun geld te laten rollen.

De economische fundamentals blijven ook vandaag nog wijzen op een solide, zij het vertragende groei. Na een stevige klim kunnen we echter aannemen dat de beurzen op de pauzeknop zullen duwen of zich tijdelijk zullen terugtrekken. Hoewel er enkele elementen zijn die in die richting wijzen en de nodige volatiliteit kunnen veroorzaken, hadden die tot op heden nog weinig invloed op de koersborden in de VS en Europa:

 • Het grootste risico schuilt in een oververhitting van de economie, die op haar beurt tot een te snel stijgende inflatie leidt.
 • De deltavariant veroorzaakt een stijgend aantal besmettingen, en dat zet een rem op de economische groei.
 • De problemen in de toeleveringsketens - die ondertussen al ruim een jaar in de knoop zitten - blijven aanhouden. Net als het tekort aan grondstoffen en halfgeleiders.
 • De toenemende regeldrift in China jaagt er verschillende sectoren de gordijnen in.
 • Eventuele problemen met de coalitievorming in Duitsland kunnen een korte golf van volatiliteit meebrengen. 
Inflatieverwachtingen

Geen taper tantrum 2.0

Omwille van deze elementen is onze visie op de beurs voor de eerstkomende periode eerder voorzichtig, maar fundamenteel blijven we positief. De stijgende inflatieverwachtingen worden van dichtbij gevolgd door de centrale banken. Zij herhalen steeds opnieuw dat ze een hogere inflatie verwachten maar dat die van voorbijgaande aard is. De inflatie zal weer afkoelen, maar niet terugkeren naar de heel lage niveaus van voor de crisis.

De centrale banken houden vast aan hun ultrasoepel monetair beleid, en zullen slechts heel geleidelijk hun steun afbouwen. Op die manier willen ze vermijden dat de taper tantrum van 2013 zich herhaalt (de schokgolf die op de beurzen werd veroorzaakt door de aankondiging van de Fed dat ze haar obligatie- aankopen zou afbouwen). De financiële markten zijn beter voorbereid op de huidige geplande tapering die inhoudt dat de cadans van de steun wel verandert, maar niet stopgezet wordt. Op die manier worden nog steeds liquiditeiten in de markt geïnjecteerd, waar ook aandelen van profiteren.

Ondertussen kan de langetermijnrente wel een beetje oplopen, maar blijft die in absolute termen bijzonder laag of zelfs 0. In combinatie met een licht hogere inflatie zitten we dus nog lange tijd vast aan een negatieve reële rente. In een dergelijke context verliest spaargeld aan koopkracht. Tegelijk blijven aandelen in zo’n klimaat over het algemeen goed presteren.

Bedrijven leggen puike rapporten voor

Naast het duwtje van de centrale banken, werken ook de bedrijfsresultaten ondersteunend voor aandelen. De cijfers van het tweede trimester overtroffen ruimschoots de verwachtingen. Tegelijk worden de bedrijfswinstverwachtingen naar boven bijgesteld, vooral in de VS en Europa. Daar ligt volgens ons ook de sleutel voor mogelijke verdere koerswinsten.

De actuele koers-winstverhouding op de S&P 500 schommelt rond de 22, wat historisch gezien behoorlijk hoog is. Maar in het licht van de aanhoudende negatieve reële rente is dat niveau gerechtvaardigd. Wij gaan ervan uit dat de koers-winstverhouding rond dit niveau blijft. Door hogere bedrijfswinsten zien we op termijn wel hogere beurskoersen mogelijk. Al kan dat in tussentijd gepaard gaan met een tijdelijke terugtrekking of oprisping van de volatiliteit.

Bedrijfswinsten

Geen regionale voorkeur

Regionaal hebben we niet langer een uitgesproken voorkeur. Bedrijfswinsten blijven sterk groeien in de VS en bieden rugwind aan de beurzen daar. In Europa kunnen waarde- en cyclische aandelen profiteren van de licht stijgende rente. Op korte termijn is China dan weer een ander verhaal. De reguleringsgolf drukt er momenteel op de aandelen, maar het effect daarvan zou op langere termijn moeten afzwakken.

Welke beleggingsstijl hanteren?

Een robuuste portefeuille met een doordachte verdeling van activaklassen blijft noodzakelijk om door mogelijke stormen te navigeren. Zo’n portefeuille bestaat uit een stevige kern met daarrond enkele satellieten:

– De kern is opgebouwd uit flexibele gemengde fondsen1 of een geïntegreerde oplossing gebaseerd op strategische asset allocatie.

– De satellieten bestaan uit beleggingen in thema’s (zoals klimaatverandering) en sectoren (zoals technologie).

Binnen het aandelengedeelte adviseren we een evenwicht tussen enerzijds cyclische en waarde-aandelen, die meesurfen op het ritme van een aantrekkende economische groei, en anderzijds groeiaandelen die relevant zijn in een omgeving van negatieve reële rente. Obligatiebeleggers gaan tot slot nog enkele magere jaren tegemoet, gezien het beleid van de grote centrale banken. Aantrekkelijke rendementen vereisen een hoger risico, bijvoorbeeld door te beleggen in het high yield-segment of obligaties uit groeilanden.

In vogelvlucht

 • Een afkoeling op korte termijn op de aandelenmarkten zou logisch zijn op basis van het afgelegde parcours, maar een grote correctie verwachten we niet omdat de fundamentals en vooruitzichten nog steeds ondersteunend werken.
 • Uitstappen om de eventuele dip te ‘timen’ is geen goed idee. Niemand weet met zekerheid of er een correctie komt, wanneer die komt of hoe groot die kan zijn. We adviseren evenwel om voorzichtig te blijven, en pas meer blootstelling aan aandelen te nemen als een correctie zich effectief voordoet.
 • Belegd blijven is de boodschap, met een robuuste kern die voor een stootkussen zorgt bij marktcorrecties en met satellieten die de winsten in de portefeuille kunnen laten groeien.

Is het tijd om uw beleggingen bij te sturen?

Bel onze experts van Talk & Invest op 078 153 154.

Maak een afspraak in uw Financial Center via 078 156 160 of online.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Ontvang een jaar lang Money Expert, het tijdschrift voor beleggers.

Lees ook

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

5 misvattingen over beleggen

5 misvattingen over beleggen

5 misvattingen over beleggen

27 september 2021

27 september 2021

27 september 2021

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

Sparen & pensioen

Blijft uw koopkracht ook de volgende jaren afnemen?

Blijft uw koopkracht ook de volgende jaren afnemen?

Blijft uw koopkracht ook de volgende jaren afnemen?

15 september 2021 

15 september 2021 

15 september 2021 

1 De term "fonds" is de gemeenschappelijke benaming voor een 'Instelling voor Collectieve Beleggingen' (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Fondsen zijn financiële instrumenten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen op de financiële markten; zij vallen dus niet onder het herroepingsrecht wanneer zij worden gekocht op afstand of buiten verkoopruimten, volgens art. VI 58, §2 van het Wetboek van Economisch Recht. Aan beleggingsproducten zijn risico's verbonden. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgt u het bedrag van uw belegging niet terug.

×