Beleggers te pessimistisch?

Markten en beleggingen - 10 oktober 2022

Beleggers te pessimistisch?

Geschreven door Wim D'Haese - Head Investment Strategist

Samengevat:
  • Een verdere terugval in het vierde kwartaal kan volgens ons wel nieuwe koopkansen creëren in het aandelensegment. Veel slecht nieuws zit al in de koersen verrekend.
  • Binnen de aandelenklasse houden we vooral cyclische waarden in het oog die specifiek in de eurozone goedkoop zijn tegenover defensieve waarden.
  • De kern-satellietbenadering blijft ook in deze marktomstandigheden onze strategie van voorkeur.

De jongste maanden hadden de beurzen moeite om hun richting te vinden. Na het dieptepunt in juni trokken ze een spurtje van 10%, aangevuurd door beter dan verhoopte bedrijfsresultaten in het tweede kwartaal, schitterende Amerikaanse jobcijfers en (op dat moment) inflatiecijfers die minder erg dan verwacht waren. Het spurtje werd echter geen marathon, en sinds midden augustus beenden de beurzen opnieuw achteruit. De opstoot in juni leek dan ook eerder een bear market rally: een kortstondige opleving in een klimaat van algemene daling.

Het I-woord

Inflatie is een deel geworden van onze dagelijkse woordenschat. Nooit eerder werden de zoektermen inflatie en inflation meer gegoogeld dan dit jaar. Inflatie is niet de enige parameter die de richting van de beurzen dicteert, maar is op dit moment wel dé parameter die beleggers het meest angstvallig in de gaten houden. De markten reageren telkens heel driftig op de publicatie van de inflatiecijfers. Dat komt omdat deze cijfers een sterke impact hebben op het rentebeleid van de centrale banken (en bijgevolg een sterke impact op de economische groei).

Zo doken de S&P 500 en Nasdaq respectievelijk 4 en 5% in het rood na de publicatie van de hoger dan verwachte Amerikaanse inflatiecijfers midden september. De dalende energieprijzen en de verbeterende toeleveringsketens hadden voor wat afkoeling moeten zorgen, maar dat gebeurde niet omdat de inflatie deze keer vooral opgepookt werd door de forser gestegen lonen en hogere prijzen van goederen en diensten. Sinds einde augustus al zien we een neerwaartse druk op de beurzen na commentaren van Fed-voorzitter Jerome Powell. Die liet noteren dat een restrictief monetair beleid in het licht van de hoge inflatie nog een tijd de norm blijft.

Flashback naar de jaren 70

De inflatie en de astronomische energieprijzen roepen links en rechts herinneringen op aan de energiecrisis in de jaren 70. Wij denken echter dat deze vergelijking niet opgaat, omdat we ervan uitgaan dat de grote centrale banken de beleidsrente niet zullen optrekken tot de niveaus van toen (ruim boven de 10%). Nu er nog geen recessie is, vermoeden we dat de centrale banken nog snel verder de rente zullen optrekken om nadien tijdig de voet van het rempedaal te nemen. Die speelruimte is er vandaag nog.

Aandelen: tijd om te bodemvissen?

Het beleggerssentiment bevindt zich op dit moment onder het vriespunt. De hoge inflatie, renteverhogingen, vertragende economische groei en bedrijven die hun winstverwachtingen waarschijnlijk nog zullen herzien, geven dan ook weinig reden tot optimisme. Dat leidt ertoe dat de koers-winstverhoudingen intussen sterk daalden in Europa (en in mindere mate in de VS). Ook de onderwaardering van de eurozone tegenover de VS is in historisch opzicht heel groot. De energiecrisis, die vooral in Europa voelbaar is, is daar niet vreemd aan.

Of we de bodem in de aandelenmarkten al gezien hebben moet de toekomst uitwijzen. De verdere evolutie van inflatie, beleidsrente en economische groei zullen dat mede bepalen. Het is dus hoogst onzeker welke richting de markt op korte termijn zal uitgaan. Een verdere terugval in het vierde kwartaal kan volgens ons wel nieuwe koopkansen creëren. Veel slecht nieuws zit immers al in de koersen verrekend.

We blijven sowieso een milde recessie verwachten in de VS en de eurozone, waarbij we denken dat de winst per aandeel de komende 12 maanden aanzienlijk beter stand zal houden dan tijdens eerdere conjunctuurdalingen. Dat komt omdat de financiële toestand van gezinnen nog steeds robuust is. Ook de winststabiliteit van grote techbedrijven (die een sterk gewicht hebben in de Amerikaanse indexen) zit goed. We zien de komende 12 maanden een beperkt opwaarts rendementspotentieel in de meeste ontwikkelde aandelenmarkten en een lager maar nog steeds positief rendementspotentieel voor aandelen uit opkomende markten.

Welke aandelen?

Binnen de aandelenklasse houden we vooral cyclische waarden in het oog die specifiek in de eurozone goedkoop zijn tegenover defensieve waarden. In het bijzonder denken we aan de financiële sector. Die heeft baat bij een hogere rente en is aantrekkelijk gewaardeerd, al houdt deze sector wel een neerwaarts risico in bij een (sterke) economische krimp.

Een andere sector die onze aandacht verdient is de gezondheidssector. Die is niet goedkoop maar vertoont wel een stabiele groei, is sterk gedreven door innovatie, en is minder volatiel dan de meeste andere aandelensectoren.

Ten slotte is technologie een langetermijnthema waar we op blijven inzetten. De stijgende rente heeft al een grote impact gehad op de koersen, maar het groeiverhaal blijft structureel en de bedrijfswinsten stevig.

Obligaties: opnieuw rendement, maar …

Op minder dan een jaar tijd is het rendement aanzienlijk gestegen in alle obligatiesegmenten. De rente op Duitse staatsobligaties op twee jaar steeg zelfs met 92 basispunten in augustus, de hoogste maandelijkse stijging sinds 1981. De geboden rendementen zijn dan ook opnieuw aantrekkelijk geworden in nominale termen.

Gezien de onzekere economische context en verwachte groeivertraging gaat onze voorkeur uit naar obligaties van hoge kwaliteit, zoals Amerikaanse treasuries. Ook investment grade bedrijfsobligaties met een hogere rating kunnen opgepikt worden. Voor speculatieve obligaties passen we op dit moment omwille van het stijgende risico op wanbetaling.

Een verdere terugval in het vierde kwartaal kan volgens ons nieuwe koopkansen creëren.

In nominale termen zijn obligaties dan wel opnieuw aantrekkelijk, in reële termen is het rendement ruimschoots onvoldoende om de inflatie te compenseren

Kern-satellietbenadering

We bevinden ons momenteel in een grillig beleggingslandschap. Aandelen en obligaties staan onder druk en obligaties leveren ondanks de stijgende rente nog geen positief reëel rendement op. Vooral de blootstelling aan aandelen moet dus zorgen voor extra potentieel rendement op lange termijn, maar vraagt wel om een doordachte aanpak en portefeuille-opbouw. De kern-satellietbenadering blijft daarom ook in deze marktomstandigheden onze strategie van voorkeur.

Bij deze benadering vormt de kern van de portefeuille het grootste gedeelte en bestaat ze uit kwaliteitsvolle aandelen en obligaties. Bedoeling van de kern is te zorgen voor robuustheid en het beperken van de volatiliteit in de portefeuille. De satellieten omvatten beleggingen waarvan een hoger rendement wordt verwacht, maar waaraan ook een hoger risico is verbonden. Denk aan beleggingen in megatrends die gedreven worden door demografische evolutie, technologische ontwikkelingen en/of duurzaamheid. Binnen deze satellieten vallen bijvoorbeeld beleggingen die inspelen op klimaatverandering, cyberveiligheid en infrastructuur.

Tot slot: in het huidige klimaat - waar de onrust een stuk groter is - bestaat de verleiding om bij plotse koersterugvallen impulsieve verkoopbeslissingen te maken. U laten leiden door het nieuws van de dag of door de zenuwachtigheid bij andere beleggers is echter riskant. Hou met andere woorden vast aan uw plan op lange termijn en blijf belegd. Probeer de markten niet te timen (niemand kan dat, zelfs professionals niet) en maak gebruik van sterkere dalingen om de kern of satelliet van uw portefeuille te versterken.

Tijd om uw beleggingen bij te sturen?

Beleggen in de financiële sector?

Overweegt u te beleggen in het thema gezondheidszorg?

Geïnteresseerd in het thema technologie?

Deel dit artikel


22 september 2022

De Fed gaat door tot het doel bereikt is

2 september 2022

7 redenen waarom de sector van de gezondheidszorg een beleggingsopportuniteit blijft

8 augustus 2022

Hoe beleggen in small caps?

Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel omhoog als omlaag evolueren en de kans bestaat dat de belegger het bedrag van zijn belegging niet recupereert. Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, ramingen, meningen en hypothetische modellen die onjuist kunnen blijken te zijn. Dit artikel is louter bestemd als informatie en bevat geen beleggingsadvies.

×