Wereldeconomie etaleert veerkracht

Markten & Beleggingen - 30 maart 2023

Wereldeconomie etaleert veerkracht

Geschreven door David Ghezal - Senior Investment Strategist

Samengevat:
  • De economie in de VS blijft robuust, met een sterke arbeidsmarkt en veerkrachtige gezinsconsumptie. De Fed zal hoogstwaarschijnlijk haar restrictieve monetaire beleid aanhouden om de inflatie te beteugelen.
  • De eurozone heeft een recessie wellicht afgewend. De hoge inflatie zou echter kunnen leiden tot een verdere verstrakking van het monetaire beleid van de ECB.
  • China zal opnieuw de kar trekken. Ondanks een tijdelijk dipje zal India een hoge groei aanhouden.

Verenigde Staten: verrassend robuuste economie

De economische groei in de Verenigde Staten blijft op koers. Ondanks de hoge inflatie blijkt de binnenlandse vraag amper te verzwakken. De consumptie bij gezinnen is nog steeds op dreef dankzij de spaaroverschotten die tijdens de coronacrisis werden opgestapeld, en de robuustheid van de arbeidsmarkt. Het werkloosheidscijfer (3,6%) blijft dicht bij het historische dieptepunt. Het aantal vacatures is zelfs bijna tweemaal zo hoog als het aantal werkzoekenden. Ook de lonen blijven stijgen.

Dat betekent weliswaar niet dat er helemaal geen zorgen zijn. De huizenmarkt en de bouwsector bollen achteruit door de aanzienlijke stijging van de rente sinds vorig jaar. En op een stevige budgettaire impuls vanuit Capitol Hill hoeft de economie ook niet te rekenen. Democraten en Republikeinen zullen blijven touwtrekken over het dossier van het schuldenplafond en een beperking van de uitgaven (een uitgesproken wens van de Republikeinen). Al met al verwachten we voor de VS daarom een gematigde en kortstondige recessie in de loop van 2023, maar wel een positieve groei van 0,7% voor het hele jaar.

De Federal Reserve (Fed) voerde de afgelopen 12 maanden de meest agressieve renteverhogingen in decennia door. Zelfs nu het grootste deel van de renteklim gereden is, zal het tijd vergen om de prijsstabiliteit te herstellen. Maar het rentepad na maart is onzekerder geworden en de Fed zal extra voorzichtigheid aan de dag leggen, gezien de recente sterke aanscherping van de financieringsvoorwaarden na het omvallen van Silicon Valley Bank. We verwachten echter geen abrupte ommezwaai van de centrale bank en geloven dat ze haar restrictieve monetaire beleid zal voortzetten tot de inflatie duidelijk afkoelt.

Eurozone: recessiespook verdwijnt

De vertraging van de mondiale bedrijvigheid, de aanhoudende geopolitieke onzekerheid en de hoge inflatie blijven de uitgaven en productie in de eurozone afremmen, vooral dan in de verwerkende industrie (minder in de dienstensector). Toch zijn de donkerste wolken boven onze regio in die mate verdwenen dat we zelfs geen recessie meer verwachten.

Dat is voor een groot stuk te danken aan het feit dat de energiecrisis uiteindelijk niet ontspoorde. De aardgasprijzen zijn sterk gedaald (ze doken zelf onder het niveau van vóór de Russische inval), de gasvoorraden zijn rijkelijk gevuld om ook de winter te trotseren, bedrijven en burgers leverden inspanningen om het verbruik te verminderen en er is geen gevaar meer voor rantsoenering (vooral in Duitsland). Overheden hebben bovendien heel wat middelen vrijgemaakt om de energiefactuur voor burgers te verlichten. Samen met de robuuste arbeidsmarkt heeft dat bijgedragen tot het herstel van het consumentenvertrouwen en is de consumptie van de huishoudens op peil gebleven.

Tegelijk is ook de heropening van China een welgekomen boost voor de Europese export. De indicatoren sinds het begin van het jaar wijzen op een economische expansie in de eurozone. Alles in beschouwing genomen zijn de economische vooruitzichten dus gunstiger geworden en lijkt een positieve groei van 0,8% voor het hele jaar realistisch.

De keerzijde van de medaille blijft de te hoge inflatie, en meer bepaald de kerninflatie die op recordhoogte zit (jaar op jaar 5,6% in februari). De risico’s van een strak monetair beleid voor de financiële stabiliteit als gevolg van de recente gebeurtenissen in de bankensector bemoeilijken de taak van de ECB. De marktverwachtingen omtrent het toekomstige rentepad werden ook aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Maar behoudens een grote en aanhoudende financiële schok is het waarschijnlijk dat de ECB verdere renteverhogingen zal moeten doorvoeren om de inflatiedruk te overwinnen.

China ontwaakt uit haar covid-coma

China’s vooruitzichten zijn aanzienlijk verbeterd en het land kan zijn rol als locomotief van de wereldeconomie in 2023 weer oppakken. Beijing heeft eindelijk een einde gemaakt aan zijn zero-covidbeleid, dat lange tijd een zware maatschappelijke en economische tol eiste en de globale toeleveringsketens in de war stuurde.

De knaldrang na jarenlange isolatie, gerichte investeringen in technologie, infrastructuur en hernieuwbare energie, en positieve basiseffecten zijn de belangrijkste aanjagers van het economische herstel. Het soepele monetaire beleid van de Centrale Bank van de Volksrepubliek China en diverse initiatieven die de autoriteiten hebben genomen, waaronder specifieke steunmaatregelen voor de kwetsbare vastgoedsector en private ondernemingen, alsmede minder strenge regelgeving, zullen ook een positief effect hebben op de economische activiteit.

Beijing hanteert een groeidoelstelling van ongeveer 5% voor 2023. Hoewel dat conservatief lijkt, weerspiegelt dit de wens om prioriteit te geven aan economische en financiële stabiliteit. De 5% moet eerder worden gezien als een ondergrens die de regering ook de kans moet geven om positief te verrassen. Ondanks de gespannen betrekkingen met de VS hebben we onze groeiprognoses naar boven bijgesteld en denken wij dat een groei van 5,5% dit jaar haalbaar is.

India: structureel hoge groei

Het groeitempo in India vertraagde een stukje de afgelopen maanden. Dat is te wijten aan een aantal factoren, zoals de stijgende rente die invloed heeft op de consumptie en investeringen, en de vertraging van de export. Toch blijven de vooruitzichten op de langere termijn nog steeds positief. Het land profiteert van een jonge bevolking, de grootste snelgroeiende middenklasse ter wereld en belangrijke structurele hervormingen van de afgelopen jaren.

Bovendien investeert India in de ontwikkeling van zowel fysieke als digitale infrastructuur, stapt het steeds meer over op hernieuwbare energie en krijgen steeds meer Indiërs toegang tot dagelijkse bankdiensten. De aanzienlijke digitalisering van het land moet ook tot meer productiviteit en efficiëntiewinsten in de openbare en particuliere sector leiden. India is tot slot ook goed gepositioneerd om te profiteren van de herverdeling van de wereldwijde toeleveringsketens na de coronacrisis (waarbij multinationals hun productie niet louter meer in China concentreren). De regering blijft de productie in belangrijke sectoren ondersteunen, zoals elektronica, gezondheidszorg en auto’s. Ondanks enige tegenwind op korte termijn, verwachten we een groei van ongeveer 6% in 2023 en daarna. Daardoor blijft India op koers om tegen 2030 de vierde economie ter wereld te worden.

Prognoses zijn gebaseerd op veronderstellingen, schattingen, meningen en hypothetische modellen of analyses die on¬juist kunnen blijken. Alleen ter illustratie. Dit artikel en de informatie die het bevat vormen geen beleggingsadvies.

Groeivooruitzichten 2022 – 2023 (reële bbp-groei, %)

  2023 2024
Wereld 2,7 (+0,2)¹ 3,1
Verenigde Staten 0,7 (+0,3) 1,1
Eurozone 0,8 (+0,5) 1,1
Duitsland 0,3 (+0,3) 1,2
Verenigd Koninkrijk -0,5 (+0,1) 1,1
Japan 1,0 (-0,2) 0,8
China 5,5 (+0,5) 5,3
India 6,0 6,2
Brazilië 1,0 1,5
Rusland -1,0 (+1,0) 1,5

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, maart 2023 

1 Op- en neerwaartse herzieningen tegenover november 2022

Is uw portefeuille nog aangepast aan de economische realiteit?

Bent u nog geen cliënt?

Word cliënt om te kunnen profiteren van het advies van onze experts.

Bent u al cliënt?

Bel Talk & Invest op 078 153 154 of maak een afspraak in uw Advisory Center, online of via 078 156 160.

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Benieuwd welke oplossingen wij bieden om uw portefeuille voor u te beheren?

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Ontvang gratis Money Expert, ons magazine voor beleggers

Deel dit artikel


Dit zou u ook kunnen interesseren

17 maart 2023

Hoe kan u een robuuste en tegelijk flexibele portefeuille opbouwen?

26 januari 2023

Outlook 2023 - Veerkracht vs. Recessie

23 maart 2023

Fed kiest voor gulden middenweg: laatste renteverhoging?

×